Біологія 7 клас


Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ

 

Тема 7. ГРИБИ


52. Загальна характеристика грибів


Людина без знань однаково що гриб: хоч на вигляд і міцний, а за землю погано тримається.

Китайське прислів’я

«Світ грибів великий і різноманітний. Та що є спільного між червоним мухомором у лісі, зеленою цвіллю, що виросла на забутому в хлібниці шматку хліба, пакетиком дріжджів у холодильнику та сірою гниллю на полуниці? Однак усе це гриби, і в їхній будові є спільні риси» (Енциклопедія для дітей). Що ж це за спільні ознаки, які об’єднують мухомора, зелену цвіль, дріжджі та сіру гниль (іл. 52.1)?

Іл. 52.1. Різноманітність грибів

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Коли йдеться про гриби, кожен із нас уявляє собі передусім якогось гарненького боровика, маслюка, сироїжку або лисичку. Усі вони належать до так званих шапкових грибів. Проте шапкових грибів, порівняно з мікроскопічними, значно менше.

Гриби утворюють окреме царство організмів, які поширені по всій земній кулі. Царство Гриби об’єднує одноклітинні (наприклад зелена цвіль) та багатоклітинні (наприклад мухомор, білий гриб) організми. Грибам властиві ознаки, які зближують їх більше з тваринами, ніж із рослинами. З рослинами їх зближує лише прикріплений спосіб життя, необмежений ріст і міцна клітинна оболонка. До оболонки клітини грибів входить властива тваринним організмам речовина — хітин. З тваринами їх зближує також відсутність хлорофілу, гетеротрофний спосіб живлення, наявність в обміні речовин сечовини й утворення в організмі запасного продукту — глікогену.

Якщо розкопати землю біля основи ніжки підберезника чи розглянути за допомогою мікроскопа цвіль на хлібі, то можна побачити плетиво тонких ниток. Це вегетативне тіло гриба — грибниця, або міцелій. Найпростіший спосіб розмноження грибів — вегетативний (частинами грибниці), але більшість їх розмножується спорами.

Гриби виконують важливу роль у природі. Ґрунтові гриби розкладають органічні рештки до мінеральних речовин, які можуть засвоювати рослини. Перетворюючи ці рештки, вони виступають у ролі «санітарів» планети та беруть участь у Грунтоутворенні. Шапковими грибами живляться тварини, людина також споживає їх у їжу. Дріжджові гриби широко використовують у хлібопеченні, для виробництва квасу, пива, вина. Серед грибів є і шкідливі організми. Наприклад, цвілеві гриби, які зумовлюють псування продуктів, і гриби- паразити — збудники хвороб людини, тварин і рослин (наприклад трутовики).Іл. 52.2. Розвиток шапкового гриба

Іл. 52.3. Розмноження грибів спорами: 1 — достиглий споровик; 2 — споровик викидає спори

Іл. 52.4 Слизовик


ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕМИ

Які є особливості в будові та процесах життєдіяльності грибів?

Грибниця (або міцелій) грибів складається з окремих ниток — гіфів, які ростуть верхівкою. У грибів ріст необмежений, дуже швидкий (іл. 52.2). Швидкий ріст компенсує в грибів відсутність активного руху. Клітини грибів захищені клітинною стінкою, утвореною з хітину. Ця речовина є стійкою до впливу бактерій і різних хімічних сполук, що є дуже важливим для життя в грунті чи в живих організмах. Гриби розмножуються вегетативно, нестатево й статево. Для грибів характерним є розмноження спорами, які мають малі розміри і зазвичай розносяться вітром (іл. 52.3). В окремих видів вони можуть поширюватися водою чи тваринами. Отже, гриби мають спільні ознаки як з рослинами, так і з тваринами. Ознаками, що зближують їх із рослинами, є необмежений ріст, наявність клітинної стінки, прикріплений спосіб життя, розмноження спорами тощо. А такі ознаки, як гетеротрофне живлення, наявність у клітинній стінці хітину зближують їх із тваринами.

Чим зумовлена різноманітність і поширення грибів?

Науку, що вивчає гриби, називають мікологією (грец. «мікос» — гриб, «логос» — наука). Нині відомо понад 110 000 видів грибів. Учені передбачають, що буде описано ще близько 200 000. Більшість грибів живуть у ґрунтовому та наземному середовищі, паразитують у живих організмах, а незначна частина живе у воді. До царства Гриби належать слизовики (іл. 52.4), справжні гриби та лишайники. За будовою грибниці справжні гриби поділяють на нижчі (з неклітинною грибницею) і вищі (з клітинною грибницею), а за розмірами — на макроміцети та мікроміцети. Макроміцети — гриби, що мають плодове тіло, яке утворюється над поверхнею ґрунту. Плодове тіло — це щільно переплетені гіфи, що мають вигляд шапки й ніжки. Ніжкою гриб з’єднаний із міцелієм, а на шапці з нижнього боку розміщуються пластинки або трубочки (ось чому шапкові гриби поділяють на пластинчасті й трубчасті), на яких утворюються органи спороношення зі спорами. Така будова плодових тіл допомагає спорам краще розноситися вітром, водою й тваринами. Але основна маса грибів — мікроскопічні організми. Гриби живуть у грунті та воді, на рослинах і тваринах, продуктах і промислових матеріалах. За способом живлення їх поділяють на сапротрофів, паразитів і сим- біотрофів. Сапротрофи живляться речовинами відмерлих органічних решток, а паразити — речовинами живих організмів. Симбіотрофи вступають у взаємовигідне співжиття з іншими організмами й обмінюються з ними речовинами, необхідними для життєдіяльності. Проте в будь-якому випадку поживні речовини після часткового розкладання ферментами, що виділяються клітинами гриба назовні, всмоктуються всією поверхнею грибниці. Отже, різноманітність грибів зумовлена особливостями їхньої будови, розмноження, способів живлення і пристосуванням до життя в найрізноманітніших середовищах.

Яка роль грибів у природі та в житті людини?

Основна роль грибів у природі полягає в руйнуванні органічних решток. У цьому вони виконують майже ту саму ґрунтотворну роботу, що й ґрунтові бактерії. Велика роль грибів в утворенні мікоризи (або грибокореня) — взаємовигідного співжиття. Більше 80% судинних рослин пов’язані з грибами кореневою системою, що дає змогу їм здійснювати ґрунтове живлення. Плодові тіла шапкових грибів є кормом для багатьох тварин (наприклад для білок, кабанів). Сільське господарство, медицина, ветеринарія, лісова та харчова промисловість — це далеко не повний перелік галузей господарства, де мають справу з грибами. Маслюки, білі гриби, підосичники, опеньки справжні, підберезники є джерелом їжі для людини (іл. 52.5). Дріжджові гриби використовують у хлібопекарській промисловості, для виробництва пива, вина, спиртів, сирів. Кормові дріжджі вирощують на соломі, відходах деревини й разом із комбікормами згодовують сільськогосподарським тваринам. Деякі гриби використовують у медицині для лікування певних захворювань (наприклад березовий чорний гриб чага), отримання антибіотиків (наприклад пеніцил), вітамінів (пивні дріжджі) тощо. Гриби мають і негативне значення для людини. Так, сапротрофні гриби не лише знищують до 30% заготовленої деревини, а й руйнують дерев’яні будівлі, шпали, книжки тощо. Гриби можуть бути збудниками різних захворювань у тварин і людини (наприклад парша, стригучий лишай). Отруйні гриби можуть спричинювати важкі отруєння (наприклад бліда поганка, несправжні опеньки). Отже, грибам належить виняткове значення в природі та в житті людини.

Іл. 52.5. Підосичники


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити