Біологія 7 клас

Розділ 1 РОСЛИНИ


Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ


6. Тканини рослин

 

Основне поняття: ТКАНИНА

Для того щоб зрозуміти життя рослини, потрібно ознайомитися з її формою.

К. Тимірязєв

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У багатоклітинних організмів є групи клітин, які здійснюють різні процеси життєдіяльності. Такі групи клітин називають тканиною. Термін запропонований за подібністю до текстильних тканин. У вищих рослин зазвичай виокремлюють такі тканини — твірні, покривні, провідні, основні (іл. 6.1).

Рослини, на відміну від тварин, мають необмежений ріст. Це забезпечується наявністю твірних тканин. Твірні тканини — це тканини, що складаються з молодих, здатних до поділу клітин (наприклад твірна тканина верхівки кореня або пагона). Ці тканини забезпечують різні типи росту рослин і дають початок усім іншим тканинам, які називають постійними.

Постійні тканини рослини (покривні, провідні, основні) формуються з твірної. Вони відрізняються особливостями будови, розташуванням і функціями. Покривні тканини — це тканини, які розташовані на поверхні органів рослини й виконують захисну функцію (наприклад шкірка на поверхні листків). Так, клітини на поверхні листка зазнають безпосереднього впливу середовища, тому їхньою основною функцією є захист внутрішніх клітин, що позначається на будові клітин. Провідні тканини — це тканини, по яких здійснюється переміщення розчинених речовин по рослині (видовжені трубки-судини в деревині стебла тощо). Основні тканини — це тканини, які є переважаючими в тілі рослини. У них запасаються речовини, відбувається фотосинтез тощо (наприклад м’якоть кавуна, у клітинах якої накопичуються солодкі речовини та вода).

Іл. 6.1. Тканини в тілі рослини

Чим зумовлена різноманітність рослинних тканин?

Тканина — це сукупність клітин, подібних за будовою і об’єднаних спільністю походження та фізіологічних функцій. Такі групи клітин за пропозицією англійського вченого Неємії Грю названі тканинами в 1671 р. й донині зберегли свою назву. Вищі рослини побудовані з різних тканин. Ця різноманітність є наслідком пристосування рослин до різних умов наземного середовища, у яких вони формувалися, та різних функцій, які вони виконують протягом життя. Найбільша різноманітність тканин притаманна покритонасінним, які мають найвищий рівень організації в рослинному світі. З тканин у рослин утворюються органи. Наприклад, листок на своїй поверхні має покривну тканину, всередині — основну тканину, у якій здійснюється фотосинтез, і провідну тканину, яка забезпечує транспорт речовин (іл. 6.2). Отже, тканинну будову мають наземні рослини. Різноманітність рослинних тканин, особливості їхньої будови й функціонування зумовлені пристосуванням рослин до життя на суходолі.

Від чого залежить розташування та будова твірних тканин?

Твірні тканини, як ви вже знаєте, забезпечують ріст і розвиток рослин, даючи початок усім іншим типам тканин. Саме цим зумовлюються особливості будови твірних тканин. Клітини твірних тканин дрібні, мають тонкі стінки й великі ядра, чим забезпечується їхній постійний і швидкий поділ. Твірні тканини зазвичай розташовуються або на верхівках кореня та пагона, або в середині цих органів. Верхівкові твірні тканини забезпечують ріст пагона у висоту, а кореня — у глибину (іл. 6.3). Бічні твірні тканини, що розташовуються всередині стебла чи кореня, забезпечують потовщення цих органів. При цьому з твірних тканин утворюються також інші тканини, які називають постійними (іл. 6.4 ).

Іл. 6.2

Іл. 6.3. Верхівкові твірні тканини на верхівках пагона (а) та кореня (б)

 

Як функції постійних тканин позначаються на їхній будові?

Покривні тканини відмежовують рослини від зовнішнього середовища, забезпечують захист від несприятливих виливів. Тому ці тканини утворені щільно зімкнутими живими або мертвими клітинами, які вкриті захисними, нерідко жироподібними чи воскоподібними речовинами. Покривними тканинами є шкірка (наприклад на поверхні молодих пагонів, листків), корок (на поверхні дворічних стебел), кірка (на стовбурі старих дерев). На ілюстрації 6.5 зображена шкірка з листка; тут добре видно, що клітини шкірки безбарвні. Між ними знаходяться клітини бобоподібної форми, які утворюють продих.


Іл. 6.4. Вічна твірна тканина

Іл. 6.5. Покривна тканина з продихали (шкірка)

 

Основні тканини заповнюють органи рослини, тому складаються переважно з живих клітин і добре розвинених міжклітинників, тобто повітряних порожнин. Залежно від того, де знаходиться основна тканина, вона може виконувати різні функції: у клітинах листків і молодих стебел відбувається фотосинтез (хлорофілоносна тканина) (іл. 6.6); у клітинах серцевини стебла накопичуються поживні речовини (запасаюча тканина), у клітинах стебла кактусів накопичується вода (водоносна тканина). Основну тканину, що надає рослині міцності, тобто є для неї опорою, називають механічною тканиною.

Провідні тканини розташовуються в усіх органах рослини і забезпечують обмін речовим між підземною та надземною частинами рослини. У рослин переміщення неорганічних речовин від коренів до листків відбувається по ксилемі, а органічних речовин від листків до кореня — по флоемі (іл. 6.7).

Отже, функції тканин безпосередньо пов’язані з особливостями їхньої будови та розташуванням.

Іл. 6.6. Основна хлорофілоносна тканина

Іл. 6.7 Провідна тканина


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити