Біологія 7 клас

Розділ 5. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

 

Тема 10. ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ


64. Охорона природи


Схаменіться, будьте люди, Бо лихо вам буде.

Т. Шевченко

Запам’ятайте!

Збирання рослин, занесених до Червоної книги, їхніх плодів і насіння заборонено! Невиконання цих вимог можуть спричинити зникнення таких видів у деяких випадках не тільки з території певної країни, а й з планети взагалі.

Іл. 64.1 Червона книга України

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Охорона природи — це система заходів, що здійснюється з метою збереження, раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Складовими охорони природи є охорона атмосферного повітря, вод, ґрунтів, тварин, рослин тощо. Охорона рослин спрямована на збереження різноманітності рослин і підтримання чисельності видів на рівні, який забезпечує їхнє існування. Основними формами охорони природи в Україні є створення мережі природоохоронних територій, на яких охороняють рідкісні види рослин і окремі рослинні угруповання. В Україні прийнято закон про охорону природи, рослинного та тваринного світу й затверджена на державному рівні «Червона книга».

Природоохоронні території — це ділянки суходолу та водойм, природні комплекси й об’єкти, які мають особливу цінність. До них відносять заповідники, національні природні парки, заказники тощо.

Червона книга — це список видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення. Роботу вчених різних країн у цьому напрямку координує Комісія з рідкісних і зникаючих видів, яка працює при Міжнародному союзі охорони природи (МСОП). В Україні перше видання Червоної книги з’явилося в 1980 p., а друге видання «Червоної книги України. Рослинний світ» — у 1996 (іл. 64.1).

ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕМИ

Якими є основні форми охорони рослинного світу в Україні?

Потреба в охороні природи пояснюється сучасним критичним станом природи, порушенням її екологічної рівноваги, свідченням чому є екологічні катастрофи. Для охорони окремих видів рослин у всьому світі й в Україні створені Червоні книги. Крім рідкісних видів рослин, існують певні рослинні угруповання, які також слід охороняти. Це зумовило створення Зеленої книги — списку рідкісних рослинних угруповань, які потребують особливого режиму їхнього використання. На сьогодні до Зеленої книги України занесено 126 угруповань, зокрема унікальні ділянки карпатських лісів, альпійських лук, цілинних степів тощо. Кращим способом охорони природи є створення природоохоронних територій — заповідників, заказників тощо. На таких територіях створюються найкращі умови для збереження видів у місцях їхнього природного існування, організовуються спостереження та дослідження їх. Питання охорони природи в Україні регулюються такими основними природоохоронними документами, як: Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про тваринний світ», Закон України «Про рослинний світ», Водний кодекс України, Лісовий кодекс України тощо. Учені безперервно відшукують нові шляхи збереження рослин нашої планети. В останні десятиріччя активно почали створювати колекції рідкісних і зникаючих видів у ботанічних садах, розводити їх у спеціально створених розсадниках і парках, формувати «насінні банки», організовувати штучне розселення в нових умовах, повернення видів на території їхнього попереднього існування тощо. Отже, в Україні є такі форми охорони природи: 1) виявлення видів і угруповань, які потребують охорони (Червона й Зелена книги); 2) створення природоохоронної мережі; 3) створення державою природоохоронного законодавства; 4) вирощування, вивчення рослин у ботанічних садах, науково-дослідних установах тощо.

Навіщо в Україні існує Червона книга?

До Міжнародної Червоної книги, перші випуски якої почали виходити з 1948 p., занесені рідкісні та зникаючі види, які повинні охоронятися на території всіх без винятку країн. Види, які потребують охорони в межах певної країни, включають до національних Червоних книг. У перше видання Червоної книги України було занесено 151 вид рослин, а друге видання «Червоної книги України. Рослинний світ» (1996) стало значно ширшим: на її сторінки внесено не тільки види рослин, а й грибів. До назви кожного виду рослин і грибів у Червоній книзі додається опис характерних ознак будови, поширення, чисельності, а також перелік заходів їхньої охорони. Збереження рідкісних і зникаючих видів потребує участі кожного з нас. Що можете зробити ви? Найпростіше, — не робіть нічого такого, що призводить до зникнення рідкісних видів: не зривайте рослини без потреби, не паліть суху траву, не смітіть у лісі тощо. Крім запобігання знищенню рідкісних видів, ви можете й самі їх охороняти. Багато які види зникають через порушення середовищ їхнього існування, а відновити певні з них можуть і школярі.

Отже, Червона книга України — це державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їхнього збереження і науково обгрунтованого відтворення.

Які природоохоронні території є в Україні?


Іл. 64.2 Природні заповідники України:

1  — Український степовий (відділ Кам’яні могили);

2  — Ялтинський гірсько- лісовий; З — Поліський


Іл. 64.3 Біосферні заповідники України: 1 — Асканія-Нова; 2 — Карпатський


Залежно від завдань, в Україні існують різні природоохоронні території: заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади, парки, пам’ятки природи тощо. Заповідник — це територія, на якій у природному стані зберігається весь її природний комплекс і заборонено будь-яку господарську діяльність людини. В Україні є 15 природних заповідників: Кримський, Український степовий, Канівський, Луганський, Ялтинський, Поліський, «Медобори» тощо (іл. 64.2). Особливий статус мають біосферні заповідники, що створюються для вивчення відносин між природою й людиною. Вони мають міжнародне значення і їхня діяльність здійснюється відповідно до міжнародних програм. В Україні є 4 біосферні заповідники: Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський і Дунайський (іл. 64.3). Національний природний парк — це територія, на якій у природному стані зберігається весь її природний комплекс і яка може використовуватися для спілкування людини з природою. На території України є 11 таких парків: Карпатський, Шацький, «Синевир», Азово-Сиваський, Вижниць- кий, «Подільські Товтри», «Святі гори», «Яворівський», «Сколівські Бескиди», «Ужанський» і Деснянсько-Старогутський. Заказник — це природна територія, створена для збереження і відтворення природних комплексів або окремих видів організмів. На їхній території дозволено обмежену господарську діяльність за умов дотримання вимог охорони довкілля. З метою охорони окремих унікальних природних ділянок створюються пам'ятки природи. Особливе місце в здійсненні природоохоронних заходів, а також для проведення освітньо-вихов- ної роботи, займають ботанічні сади. Нині в Україні функціонує 24 ботанічні сади. Найстарішим серед них є Ботанічний сад Харківського університету, який створено в 1804 р. Найвідомішими є Нікітський ботанічний сад у Криму, де представлено найбільшу колекцію видів рослин — понад 15 000, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка в Києві, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна Національного Київського університету імені Тараса Шевченка, Донецький ботанічний сад тощо. Отже, основними природоохоронними територіями України є заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади тощо.


САМОПЕРЕВІРКА Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

 

Зміст матеріалу

Ви опанували цю тему, якщо можете:

60. Середовища існування рослин

—      назвати середовища існування рослин;

—      навести приклади пристосування рослин до середовища існування;

—      пояснити необхідність взаємозв’язку середовища існування та організмів

61. Рослини й абіотичні чинники

—      назвати основні абіотичні чинники;

—      застосувати знання про вплив чинників середовища існування для обгрунтування заходів охорони природи;

—      зробити висновок про будову організмів як результат їхнього пристосування до умов середовища

62. Рослини й біотичні чинники

—      назвати основні форми взаємозв’язків рослин з іншими організмами;

—      навести приклади різних форм взаємодії рослин;

—      охарактеризувати значення різних життєвих форм і екологічних груп рослин

63. Угруповання рослин

—      назвати основні рослинні угруповання в Україні;

—      навести приклади впливу людини на угруповання;

—      застосувати знання про життєдіяльність рослин для обґрунтування заходів охорони рослинних угруповань

64. Охорона природи

—      назвати рідкісні рослини свого регіону;

—      пояснити необхідність природоохоронної діяльності людини для збереження природного різноманіття;

—      зробити висновок про необхідність охорони рослин і рослинних угруповань


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити