Біологія 7 клас

Розділ 1 РОСЛИНИ


Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ


7. Органи рослин


Основне поняття: ОРГАН

Вивчати органи незалежно від їхніх функцій майже так само неможливо, як вивчати машину та її частини, не цікавлячись їхньою дією.

К. Тимірязєв

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Маленькі чи великі, дерев’янисті чи трав’янисті, однорічні чи багаторічні наземні рослини складаються з однакових частин, ще їх називають органами. Орган — це частина організму, що має певну будову, займає певне положення і викопує відповідні функції. Проте одні й ті самі органи рослин можуть бути дуже різноманітними за формою, розмірами тощо (наприклад корені вишні й редиски). Розгляньте кактус, зображений на ілюстрації 7.1. Форма його тіла дуже незвична, подібна до кулі. Листки відсутні й кактус густо вкритий зірчастими виростами з колючками, а у верхній частині розташовуються квітки, схожі на зірки. Про що свідчить така будова рослини? Так, про її пристосування до життя в посушливих умовах пустелі.

Усі органи вищих рослин поділяють на вегетативні та репродуктивні (іл. 7.2).

Вегетативні органи — це органи, що виконують основні життєві функції. Такими органами у вищих рослин є корінь і пагін. Вони забезпечують ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин тощо. Пристосовуючись до життя в певних умовах, вегетативні органи можуть видозмінюватися. Так, пагони в картоплі видозмінюються в бульби, а в суниць — у вуса.

Репродуктивні органи — органи, які виконують функцію формування зачатків нового покоління, їхнього захисту та розселення. Прикладом таких органів є шишка з насінням у сосни чи ялини, квітка, насінина й плід — у вишні чи яблуні.

Іл. 7.1. Кактус мамілярія

Іл. 7.2Поглиблення теми

Як утворюються органи рослин?

Тривалість життя різних рослин неоднакова. Деякі рослини живуть недовго, деякі мають тривалий період життя (наприклад баобаб живе до двох і навіть до чотирьох тисяч років — це одне з найбільших і найдовговічніших дерев у світі). Однак, незважаючи на різницю в тривалості життя, у них є загальна властивість: спочатку формуються вегетативні органи, а потім репродуктивні (іл. 7.3).

Рослини, на відміну від тварин, ростуть і утворюють нові органи протягом усього життя. Наприклад, у насінних рослин основні вегетативні органи закладені вже в зародку насінини. За сприятливих умов насіння вбирає воду, і, якщо є досить повітря й тепла, проростає. Першим проростає корінь, заглиблюючись у ґрунт, поглинає воду з розчиненими в ній речовинами. Відразу за коренем починає рости пагін. Корінь і пагін ростуть, розвиваються, накопичують поживні речовини для формування органів, які будуть здійснювати розмноження. Репродуктивні органи утворюються на короткий проміжок часу, протягом якого забезпечується відтворення рослин. Отже, вегетативні органи, на відміну від репродуктивних, утворюються в рослин протягом усього життя.

Чим корінь відрізняється від пагона?

Пагін, порівняно з коренем, має складнішу будову. Це пояснюється тим, що ці органи в процесі пристосування до життя на суходолі опанували два різні середовища: повітряне й Грунтове. Корінь пристосувався до життя в ґрунті, а пагін — у повітрі.

Крім стебла й листків, на пагоні є ще бруньки. Це також пристосування рослин до життя на суходолі. Завдяки брунькам рослини галузяться і збільшують площу фотосинтезу. Брунька є зачатком пагона. Розрізняють бруньки вегетативні, з яких утворюються нові вегетативні пагони, та генеративні, з яких розвиваються квітки чи суцвіття. Коренем рослина вбирає з ґрунту воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами, що необхідні їй для життя (іл. 7.4).

Пагін, для якого основним середовищем стало повітря, поділяється на дві частини й набуває характерної будови, яку називають листкостебловою. Розчленування пагона на стебло та листки виявилося найоптимальнішим для життя в повітряному середовищі. У листках здійснюється фотосинтез, а стебло має листки й зв’язує їх із коренем.

Іл. 7.3. Рослини різної тривалості життя

Іл. 7.4 Органи суниці


Отже, корінь — це підземний вегетативний орган, який виник у рослин як пристосування до життя в грунті, а пагін — це надземний орган, пристосований до життя в повітряному середовищі. Корінь і пагін забезпечують рослинам ріст і розвиток, через що їх називають вегетативними органами. Завдяки цим органам наземні рослини розмножуються. Вегетативне розмноження в рослин дуже різноманітне.

Яке значення для рослини мають репродуктивні органи?

Репродуктивні органи забезпечують існування виду, його розмноження, продовження в нащадках. їхнє значення полягає в тому, щоб сформувати зачатки нового покоління, захистити їх до настання готовності розвиватися і забезпечити їхнє розселення. Органи, що забезпечують таке розмноження, у різних рослин мають різну будову. У покритонасінних репродуктивними органами є квітка, насінина та плід. Квітка — це видозмінений нерозгалужений пагін з обмеженим ростом, пристосований до розмноження з наступним утворенням насіння та плодів. Насінина всередині містить зародок майбутньої рослини й запас поживних речовин для його розвитку. Зверху вона вкрита насінною шкіркою, що захищає її від несприятливих умов середовища. Плід — це видозмінена в процесі запліднення квітка. Він складається із сухого чи соковитого оплодня і насінин. Оплодень — це пристосування для захисту насіння та його поширення. Отже, вегетативні органи забезпечують потреби й існування окремої особини, а репродуктивні — існування виду в цілому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити