Біологія 7 клас

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН


Тема 1. ВОДОРОСТІ


§ 24. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСТЕЙ

Водорості - найдавніші організми, що становлять найбільшу групу серед нижчих рослин. Нараховують близько 30 тис. видів водоростей. їх життєдіяльність відбувається, здебільшого, у водному середовищі або дуже тісно з ним пов’язана.

Особливості будови водоростей. Водорості - автотрофні організми. їх тіло не має тканин і не поділене на органи. Воно називається таломом, або сланню. Рослини з такою будовою об’єднують у групу, яку умовно називають нижчими рослинами ( мал. 60 ).

За будовою слані водорості поділяють на одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми (мал. 60). Розміри слані багатоклітинних водоростей різноманітні: від мікроскопічних до гігантських. Найбільші за розмірами морські бурі водорості. Наприклад, слань водорості макроцистис сягає 30-45 м.

Основною структурною одиницею будови водоростей є клітина. Вона може мати найрізноманітнішу форму: грушоподібну, кулеподібну, веретеноподібну, циліндричну тощо. Розміри клітини водоростей коливаються: від долей мікрометра до десятка сантиметрів. Клітина водоростей має типову для всіх рослин будову. Зовні вона вкрита клітинною оболонкою. Вміст клітини заповнений цитоплазмою, у якій розміщується ядро та інші органели. У клітинах водоростей може бути зелений пігмент (хлорофіл), червоний, бурий, жовтий тощо. Пігменти знаходяться у спеціальних утвореннях - хроматофорах, які можуть мати різну форму: стрічки, пластинки, спіралі.

Екологічні групи водоростей. У самій назві «водорості» відображено середовище їх існування - вода. Справді, більшість водоростей живе у водному середовищі: океані, морі, річці, озері і навіть у калюжі. Але можна зустріти водорості в ґрунті, на його поверхні, камінні, на деревах, у шерсті тварин, а також у гарячих джерелах, льодовиках, на снігу (мал. 61).

Водорості, які заселяють товщу води океанів, морів, прісних водойм і пасивно переносяться течією, відносять до рослинного планктону - фітопланктону. Морський фітопланктон складається, здебільшого, з діатомових водоростей. Прісноводний фітопланктон представлений одноклітинними зеленими водоростями. Водорості, що ростуть на дні водойм або різних підводних предметах, відносять до бентосних водоростей.

Мал. 60. Водорості: 1 - хлорела; 2 - улотрикс; 3 - ульва; 4 - порфіра;

5 - родименія; 6 - саргасум; 7 - ламінарія

Man. 61. Водорості: 1 - фукус пухирчастий; 2 - плеврокок на корі дерева; 3 - кладофора

Наука, що вивчає походження, будову та різноманітність водоростей, називається альгологія.

Різноманітність водоростей. При розподілі водоростей на систематичні відділи важливе значення має будова талому, наявність тих чи інших пігментів, що містяться у клітинах водоростей, способи розмноження, цикл розвитку. За цією ознакою їх поділяють на відділи: Зелені водорості, Золотисті водорості, Діатомові водорості, Жовто-зелені водорості, Бурі водорості, Червоні водорості та інші.

Одними з найперших автотрофних організмів, що виникли на нашій планеті, були водорості. Вони мають дуже просту будову тіла, яке не поділене на органи і називається сланню (або таломом). Така будова організму дає водоростям змогу жити лише у водному середовищі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити