Біологія 7 клас

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН


Тема 1. ВОДОРОСТІ


§ 26. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ. БУРІ, ЧЕРВОНІ ТА ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ


Бурі водорості — винятково багатоклітинні рослини, яких нараховують приблизно 1500 видів. Вони мають жовто-буре забарвлення слані, тому що крім хлорофілу містять жовті та коричневі пігменти.

Бурі водорості мешкають у морях. Вони ведуть прикріплений спосіб життя. їх зарості можуть перешкоджати руху морських суден.

Багатоклітинний талом бурих водоростей сягає значних розмірів. Саме до бурих водоростей належить макроцистис, який має найбільші розміри - до 60 м, а також фукус, саргасум, ламінарія (мал. 67, 1).

Талом ламінарії, або морської капусти, має вигляд цілої або розсіченої пластинки до 5,5 м довжиною. Ця пластинка переходить у тонке «стебло» і прикріплюється до дна за допомогою ризоїдів - ниткоподібних виростів, схожих на корені. Ламінарія поширена переважно у водах Північного Льодовитого океану та далекосхідних морях.

Величезні скупчення бурих водоростей роду Саргасум можна спостерігати в Саргасовому морі. Воно розташоване на схід від півострова Флорида поблизу Бермудських островів у Атлантичному океані. (Знайдіть це море на географічній карті). Ці водорості мають повітряні пухирці і можуть утворювати на поверхні води суцільні плавучі зарості.

Червоні водорості, або Багрянки, крім хлорофілу містять у своїх клітинах пігменти, що надають їм червоного забарвлення. Вони живуть здебільшого на мілководді та великих глибинах морів тропічних і субтропічних зон. Відомо більше ніж 4 000 видів червоних водоростей. Слань деяких із них дуже витончена і за формою нагадує корали. До Багрянок належать поширені у морях нашої країни порфіра, філофора, церамія тощо (мал. 67,2).

Діатомові водорості - це група одноклітинних чи об’єднаних у колонії організмів, клітини яких зверху оточені своєрідним двостулковим панцирем - твердою оболонкою з кремнезему (мал. 67, 3). Форма діатомових водоростей настільки різноманітна, гарна, геометрично правильна, що легко нагадує витвір мистецтва. Уперше про існування діатомових водоростей стало відомо ще у XVIII ст. після відкриття мікроскопа. Найчастіше ці водорості розмножуються поділом клітини навпіл. Живуть діатомові водорості скрізь: у прісних та солоних водоймах, на скелях, снігу, льоду, у ґрунті, гарячих джерелах, на живих організмах. У водному середовищі вони становлять основну масу планктону. Цей відділ включає більше ніж 15 000 видів.


Мал. 67. Водорості: 1 - бура водорість ламінарія; 2 - червоні водорості (а - порфіра, б - родименія, в - анфельція); З - діатомові (а - плевростигма, б - синедра, в - меридіон)


Бурі та червоні водорості пристосувалися до життя на глибинах водойм. їх клітини, крім хлорофілу, містять інші пігменти. Діатомові водорості відрізняються від усіх інших водоростей наявністю оболонки з кремнезему. Вони разом із червоними та бурими водоростями становлять основну частину біомаси солоних водойм.


Особливості

будови

(структура живої системи)

Процеси

життєдіяльності

(внутрішні зв’язки живої системи)

Зв’язки з довкіллям

(зовнішні зв’язки живої системи)

Тіло таломної будови.

Тканин немає. Розміри від декількох міліметрів до 60 метрів. Одноклітинні, колоніальні або багатоклітинні.

Живлення автотрофне (фотосинтез). Дихають киснем, розчиненим у воді. Розмноження нестатеве та статеве.

Переважно водяні рослини.

Джерело кисню на планеті.

Початкова ланка живлення у біогеоценозі водойм. Беруть участь в утворенні корисних копалин.

Цінна харчова та промислова сировина.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити