Біологія 7 клас

Розділ 1. РОСЛИНИ


Тема 1.БУДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН


§ 9. ТКАНИНИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ В РОСЛИННОМУ ОРГАНІЗМІ


Рослини дуже різноманітні. Однак для всіх характерна клітинна будова. Клітини в організмі рослин об’єднані в групи. Група клітин, які мають подібну будову і виконують однакові функції, називається тканиною. Із тканин побудовані органи рослини.

До рослинних тканин належать: твірна, покривна, основна, провідна (мал. 17).

Твірною тканиною у рослин є камбій. Твірна тканина розташована на верхівкці стебла та кінчику кореня.

Мал. 17. Тканини рослин:

1 - покривна; 2 - основна фотосинтезуюча; 3 - механічна;

4 - провідна (а - судина, б - ситоподібна трубка)

 

Це група живих клітин веретеноподібної форми, які мають велике ядро, тоненьку оболонку і щільно прилягають одна до одної. Функцією твірних тканин є утворення нових клітин шляхом поділу, завдяки чому кількість клітин у рослини постійно збільшується. Із клітин твірної тканини формуються всі інші типи тканин, клітини яких, на відміну від твірних, не здатні до поділу.

Покривна тканина (мал. 17, 1) представлена шкіркою, яка покриває всі органи рослини, і корком. Вони захищають рослину від дії несприятливих умов навколишнього середовища, забезпечують газообмін.

Покривну тканину утворюють живі або мертві клітини, які щільно прилягають одна до одної. Наприклад, покривна тканина шкірки листка і трав’янистого стебла складається з живих клітин, а ця ж тканина кори дерева і кореня - із мертвих.

Основна тканина знаходиться під покривною. Вона вистилає проміжки між різними тканинами. Клітини основної тканини можуть бути великими або дрібними, з тонкими або потовщеними оболонками. Розрізняють фотосинтезуючу, механічну і запасаючу основні тканини.

Фотосинтезуючі тканини забезпечують фотосинтез. їх клітини мають тонку оболонку, хлоропласти та велику вакуолю. Це основна тканина листків рослини.

Механічна тканина надає рослині міцності. Ця тканина складається з видовжених мертвих клітин із потовщеними оболонками. Наприклад, клітини механічної тканини кісточок вишень, персиків, слив, шкаралупи горіхів тощо мають дуже щільні оболонки, товщина яких перевищує розміри порожнини клітини.

У запасаючих тканинах накопичуються про запас поживні речовини. Клітини запасаючої тканини великі. Вони містять багато зерен крохмалю, краплі олії, цукри.

Провідна тканина забезпечує транспортування речовин у рослині, зв’язує її наземну і підземну частини. Рослини мають два типи провідних тканин. Одна з них представлена судинами - мертвими порожнистими клітинами, по яких від кореня до листків рухається вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами. Другий тип провідної тканини складається із ситоподібних трубок - живих клітин, які проводять органічні речовини від листків до кореня та інших органів рослини. Судини забезпечують висхідний рух речовин у рослині, а ситоподібні трубки - низхідний.

Тканини об’єднуються і утворюють органи (пригадайте вегетативні та генеративні органи рослин).

Група клітин, які мають подібну будову і виконують однакові функції в організмі, називається тканиною. У рослин виділяють такі тканини: твірна, покривна, провідна, основна (фотосинтезуюча, механічна, запасаюча). Із тканин побудовані органи рослини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити