Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ВСТУП

Організм або жива істота - це будь-яке живе тіло.

З підручника

§1. ТВАРИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

Основне поняття: ТВАРИНИ

Пригадайте! Що таке жива природа?

Вступна вправа

Щороку науковці відкривають тисячі нових видів організмів. Так, у 2007 році в дельті ріпки Меконг були знайдені отруйні багатоніжки, яких прозвали «рожевими драконами». Вони швидко переміщуються, мають рожеве попереджувальне забарвлення й здатні вистрілювати в хижаків шипами з отруйною речовиною. Чому науковці вирішили, що ці живі організми є тваринами?

Iл. 1. Багатоніжка рожева

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Які особливості поширення тварин?

Тваринами є медузи, черви, раки, павуки, комахи, молюски, риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці. Завдяки своїм особливостям життєдіяльності й будови тваринні організми є найчисельнішими й найрізноманітнішими мешканцями нашої планети. Нині описано близько двох мільйонів видів тварин. Це в декілька разів більше, ніж видів рослин і грибів, узятих разом. Але науковці вважають, що на нашій планеті значно більше видів - до 5 мільйонів. Щороку з'являються все нові й нові відкриття в дивовижному світі Фауни.

Тварини поширені у всіх середовищах, де можливе життя: у наземному (павуки, рептилії), у повітряному (птахи, комахи), у ґрунті (кроти, дощові черв’яки), у прісній і солоній воді (риби, кити) та в живих організмах (паразитичні черви). Є види тварин, поширені у всьому світі (горобець хатній), і є види, які проживають лише на невеликій території (карпатська саламандра).

За розмірами тварини бувають від дрібних до велетенських. Найменшою із відомих на нині комах є оса алаптус. Довжина тіла в самця цієї комахи становить лише 0,12 мм! Це, дійсно, найменша комаха й тварина на Землі! А найбільшою за масою відомою твариною, яка коли-небудь жила на Землі, і найбільшою за останні 90 мільйонів років, є кит синій.

Серед тварин є види з вражаючою витривалістю. Наприклад, тихохідка або водяний ведмідь - крихітна тварина розміром від 0,1 до 1,5 мм - здатна виживати в умовах відкритого Космосу, де температура -273 °С.

Але, незважаючи на вражаючу різноманітність тварин, усім їм властиві певні спільні особливості життєдіяльності й будови, оскільки мають спільне походження.

Середовища існування тварин

1. Наземне-повітряне

2. Водне

3. Ґрунтове

4. Живі органами

Iл. 2. 1 - оса алаптус; 2 - кит синій; 3 - тихохідка, або водяний ведмідь

Отже, тварини це найчисельніша й найрізноманітніша група живих істот нашої планети.

Які особливості життєдіяльності є найзагальнішими для тварин?

Як Ви уже знаєте, для організму тварини як живої системи властиві такі основні прояви життєдіяльності: живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, рух, розмноження, ріст, розвиток, подразливість.

Найбільш істотною відмінністю тварин від рослин є тип живлення. Зелені рослини отримують із зовнішнього середовища неорганічні речовини, якими є вода, мінеральні солі, вуглекислий газ. З цих речовин у живих клітинах, які містять хлорофіл, у процесі фотосинтезу утворюються органічні речовини. Такий тип живлення називають автотрофним. На відміну від рослин, тваринам необхідні для життя складні органічні сполуки - білки, жири й вуглеводи. Ці речовини містяться в їжі, яку тварини споживають. Такий тип живлення називається гетеротрофним.

Більшість тварин здатні активно переміщуватися в середовищі в пошуках сприятливих для проживання місць, а в разі небезпеки - для порятунку втечею. У зв’язку з цим тварини ростуть до певного віку, тобто мають обмежений ріст. Також тварини активніше реагують на зміни в навколишньому середовищі, що дає змогу швидше пристосовуватися до них. У тварин досконаліша регуляція життєвих функцій: її забезпечують не тільки біологічно активні речовини, а й нервова система. Більшість тварин розмножуються статево.

Визначальні особливості життєдіяльності тварин

1. Гетеротрофне живлення

2. Активний рух

3. Обмежений ріст

Отже, найзагальнішими особливостями життєдіяльності тварин є гетеротрофне живлення, обмежений ріст та активний спосіб життя.

Які особливості будови тіла тварин?

Організм тварин, як і організм рослин і грибів, побудований з багатьох клітин, які мають ядро, тобто є еукаріотичним. Подібні за будовою клітини, що виконують в організмі тварини однакову функцію, утворюють тканини. Сукупність різних тканин будує органи - частини тіла, які мають певне розташування й функції. Органи можуть розташовуватися всередині тіла в порожнинах, заповнених рідиною. Це внутрішні органи, зокрема, серце, нирки, легені тощо. А такі органи тварин, як вуха, ніс, лапи, хвіст, є зовнішніми. Органи, що спільно виконують в організмі певні життєві функції, утворюють системи органів.

Одним із найзагальніших принципів побудови тіла в тварин є симетричність - закономірне розташування подібних частин тіла. Якщо тіло тварини можна уявно поділити однією площиною на дві половини, то таку тварину називають двобічносиметричною. Цей тип симетрії властивий більшості видів тварин (наприклад, риби, земноводні, плазуни, ссавці). Якщо ж тіло уявно поділяється на рівні частини кількома площинами симетрії, то тварина буде радіальносиметричною (наприклад, морські зірки, медузи, корали). Тип симетрії визначає зовнішню і внутрішню будову тіла, розвиток органів і систем органів, спосіб життя.

Тіло тварин компактне, що полегшує рух і дає переваги у використанні тепла для виживання в несприятливих умовах.

Отже, ТВАРИНИ - це найчисельніші й найрізноманітніші живі організми, тіло яких побудоване з ядерних клітин, має тканини, органи й системи органів і найзагальнішими особливостями життєдіяльності яких є гетеротрофне живлення, обмежений ріст й рухливий спосіб життя.

Iл. 3. Двобічна й радіальна симетрія тіла тварин

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія для допитливих

Розгадайте кросворд

«РЕКОРДИ ТВАРИННОГО СВІТУ»

1. Найбільша тварина на Землі.

2. Птах найхолоднішого материка Землі.

3. Найшвидша наземна тварина.

4. Найбільший сучасний птах Землі.

5. Найвища тварина на Землі.

6. Найбільша тварина суходолу Землі.

7. Найбільша кішка на Землі.

Навчаємося пізнавати

Знання життєдіяльності, будови та поширення тварин використовуються для опису різних видів, що допомагає людині пізнати й полюбити живу природу. Опрацюйте в якості зразка науковий опис вивірки звичайної, скористайтеся запропонованим планом і зробіть опис своєї улюбленої тварини.

«Вивірка лісова (Sciurua vulgaris), або звичайна, або руда - вид тварин, який належить до ссавців. Цей гризун поширений у всій лісовій зоні Євразії, включаючи гірські райони. В Україні вивірки мешкають переважно в межах лісової зони, проте зустрічається й у паркових зонах. Гнізда вивірок розташовані в дуплах або на гілках і викладені зсередини м'яким рослинним матеріалом. Вивірка - тварина денна, удень вона виде активний спосіб життя, а вночі відсипається в гнізді. Довжина тіла звірка коливається від 20 до 32 сантиметрів, а довжина хвоста досягає 30 сантиметрів, маса може, досягати одного кілограма. Забарвлення зміниться в межах місцевості, сезону або віку: від червоно-коричневого до сіро-коричневого і навіть чорного. Двічі в рік вивірки линяють. Ці тварини живляться різноманітною їжею: це насіння, ягоди, фрукти, горіхи, гриби, кора й лишайники. Вивірка типово деревна тварина, яка чудово переміщується по гілках. Вона може сміливо стрибнути з вершини високого дерева на землю. Дивовижно, що, маючи невеликі розміри тіла, вона стрибає у довжину на 3-4 м, а в разі необхідності й на 10-15 м, при цьому хвіст слугує їй своєрідним рулем і парашутом».

Іл. 4. Вивірка лісова

Опис тварини за планом

Назва виду

Поширення

Спосіб життя

Морфологія

Живлення

Рух

Розмноження

Біологія + Фізика

Елізія зеленовуха - це невелика (2-3 см), схожа на листя дерев істота, що мешкає в солоних водоймах уздовж східного узбережжя США. Це єдині тварини, які здатні здійснювати фотосинтез. На ранніх етапах життя ці організми добувають з водоростей хлоропласти. Після того, як кількість хлоропластів в стінках кишечника елізії стане достатньою, молюск повністю переходить на рослинний тип харчування. Чому його називають«молюском на сонячних батареях»?

РЕЗУЛЬТАТ

Іл. 5. Елізія зеленовуха

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Назвіть середовища існування тварин. 2. Які найзагальніші прояви життєдіяльності тварин ви запам'ятали? 3. Що є найменшою одиницею будови організму тварин? 4. Скільки видів тварин живе на нашій планеті? 5. Що таке гетеротрофне живлення? 6. Які типи симетрії може мати тіло тварини?

7-9

7. Наведіть три приклади тварин, які проживають у різних середовищах існування. 8. У чому відмінність гетеротрофного живлення від автотрофного? 9. Охарактеризуйте симетрію тіла тварин.

10-12

10. Молюск елізія зеленовуха здатна в дорослому віці до фотосинтезу. Доведіть, що це все-таки тварина, а не представник рослинного світу.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити