Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Комахи - це найчисленніша та найпоширеніша група тварин, які опали справжніми володарями нашої планети.

Енциклопедія для дітей

§17. КОМАХИ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Основне поняття: КОМАХИ

Пригадайте! Які відділи тіла членистоногих? Скільки ходильних ніг у раків та павуків?

Поміркуйте

Перед Вами картина відомого нідерландського художника Вінсента Ван-Гога «Бражник мертва полова» (1), сучасна назва якої «Імператорський нічний метелик», зображення самого бражника мертва голова (2) і метелика сатурнія велика (3). Що тут не так?

ЗМІСТ

Які особливості поширення комах?

КОМАХИ - група членистоногих із поділених на голову, груди й черевце тілом, вони пристосувалися до життя в різних умовах існування. Група нараховує понад 1000000 видів. Із загальної кількості тварин нашої планети на частку комах припадає майже 70%. Комах знаходять у пустелях. Наприклад, у безводній жаркій пустелі Наміб живуть жуки-чорнотіли, у холодних арктичних пустелях - безкрилі антарктичні комарі. Їх зустрічали високо в горах (наприклад, дрібний жук бембідіон у Гімалаях живе на висоті 4300-5000 м) і знаходили глибоко під землею (наприклад, закаспійські терміти прокладають ходи на глибину 12 м). Більшість комах - вільноживучі тварини, однак серед них трапляються паразити рослин, тварин і людини.

Від інших членистоногих комахи відрізняються такими ознаками: 1) наявністю однієї пари вусиків; 2) наявністю 3 пар ходильних ніг; 3) органами дихання є трахеї; 4) наявністю криз.

Типовим представником класу Комахи є хрущ травневий. Довжина тіла досягає 6 см, розмах крил не перевищує чотирьох сантиметрів. Харчується листям дерев і чагарників. Активні хрущі у вранішні та вечірні години, уночі можуть прилітати на світло.

Систематичне положення виду

Тип        Членистоногі

Клас

Комахи

Ряд

Твердокрилі

Родино

Пластинчастовусі

Рід

Хрущ

Вид

Хрущ травневий

Отже, комахи заселили весь суходіл і Світовий океан, освоїли всі типи середовищ існування на Землі.

Які особливості зовнішньої будови комах?

Відділами тіла комах є голова, груди та черевце, кожний з яких виконує свої функції. На голові є вусики, очі та ротові органи. Вусиків, які називають антенами, одна пара. Вони виконують функцію органа нюху. Ротові органи утворюють ротовий апарат. Залежно від типу їжі ротові органи комах видозмінюються та формують або гризучий (бабки, жуки, мурашки), або гризучо-лижучий (бджоли, джмелі), або сисний (метелики), або колючо-сисний (клопи, попелиці) ротові апарати. На щелепах є вирости - щупики, які виконують функції органів дотику та смаку. Поряд із вусиками розташовані оті, які можуть бути простими або складними.

Iл. 63. Голова шершня, на якій є два складних ока, три простих вічка, вусики, ротовий апарат гризучого типу

Груди мають органи руху - ноги та крила в крилатих комах. На кожному сегменті грудей по одній парі кінцівок, і тому в комах 3 пари ходильних ніг. У інших комах ці кінцівки можуть виконувати різні функції, і тому виділяють такі їх типи: копальні (у капустянки, 1Б), бігальні (у жужелиць, 2Г), збиральні (у бджоли, 3В), стрибальні (у коників, 4Е), плавальні (у жука-плавунця, 5Д), хапальні (у богомола, 6А). Крила є складками покривів, стінки яких побудовані з кількох шарів епітеліальних клітин, укритих кутикулою. У черевці знаходяться основні внутрішні органи. Цей відділ позбавлений кінцівок, має отвори трахейної системи - дихальця й закінчується яйцекладом.

Іл. 64. Різноманітність ходильних ніг у комах

Покриви - одношаровий епітелій і хітинова кутикула з воскоподібною плівкою, яка перешкоджає випаровуванню води. На тілі комахи є численні волоски, що виконують функцію органів дотику, створюють повітряний прошарок, який захищає тіло від води під час дощу, від перегріву, зумовлюють забарвлення тощо. На поверхню тіла відкриваються протоки пахучих залоз, які допомагають особинам знаходити одна одну під час розмноження. В інших комах можуть бути отруйні (наприклад, у волохатих гусениць), воскові (наприклад, у бджіл), шовкові (наприклад, у личинок метеликів) та інші залози.

Отже, тіло в комах відрізняється більшою рухливістю відділів і різноманітністю зовнішніх органів, що пов'язано із життям у різних умовах існування.

Які особливості переміщення комах?

Комахи - перші на Землі істоти, здатні до активного польоту. Завдяки польоту, комахи змогли розселитися по всій Землі й освоїти різні місця існування.

Крила - бічні складки покривів тіла комах, які дозволяють їм літати. Міцності крилам надають поздовжні жилки, які часто з'єднуються між собою поперечними жилками, утворюючи комірки. Крила розташовані на другому та третьому сегментах грудей. Розрізняють передні й задні крила. У деяких комах передні та задні крила однакові за будовою та функцією, яку вони виконують (бабки).

У мух і комарів розвивається лише передня пара крил, а задня стає залишковою.

Часто передні крила виконують захисну функцію, перетворюючись на надкрилки (жуки). Багато видів комах втратили крила (блохи, воші), це пов’язано з особливостями їхньої життєдіяльності.

Рух крил у комах зумовлений роботою особливих крилоподібних м’язів грудей.

Це поперечнопосмуговані м'язи, які здатні скорочуватися дуже швидко, забезпечуючи рухи крил. Наприклад, у комарів частота помахів крил - приблизно 1000 разів за секунду. Швидкість польоту різних комах різна: у хруща - 12 км/год, джмеля - 18 км/год, бабки - майже 100 км/год.

Під час переміщення в комах важливу роль відіграють не лише крила, але й ноги.

Кінцівки комах складаються не більше, ніж із п’яти члеників. У комах немає потужних опорних кінцівок. Упавши з великої висоти, комахи зазвичай не гинуть, оскільки поверхня їх тіла настільки відносно валика, що опір повітря різко уповільнює швидкість падіння. Швидкому переміщенню комах по різних поверхнях сприяють малі розміри тіла, кігтики, невеликі присоски або секрет, що виділяється на кінці лапки тощо.

Отже, переміщення комах пов’язане з наявністю крил та рухливих кінцівок, які набувають великої різноманітності через різні умови існування.

Iл. 65. Будова крила: 1 - поздовжні жилки; 2 - поперечні жилки; 3 - комірки

Іл. 66. Будова кінцівки комахи: 1 - тазик; 2 - вертлог; 3 - стегно; 4 - гомілка; 5 - лапка з кігтиками

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження

ЗОВНІШНЯ БУДОВА КОМАХ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО ЖИТТЯ НА СУХОДОЛІ

Мета: розвивати вміння характеризувати будову та рухи тварин із використанням натуральних об’єктів; формувати вміння робити висновки про особливості будови як результат пристосування до умов існування.

Обладнання та матеріали: травневий хрущ, лінійка, аркуші паперу, лупа ручна.

Хід робота

1. Визначаємо розташування таких відділів тіла: голова, груди, черевце.

2. Розглядаємо голову хруща та визначаємо органи, що розташовані на голові. За допомогою лупи звертаємо увагу на кількість та особливості будови й форми очей, вусиків, ротових органів та щупиків. Яке значення вони мають?

3. Розглядаємо та називаємо органи, що кріпляться до грудей. Звертаємо увагу на кількість, форму та особливості будови ходильних ніг та крил. Яке значення вони мають?

4. Розглядаємо черевце хруща. Звертаємо увагу на кількість члеників, їх поєднання та отвори з боків черевця. Яке значення вони мають?

5. Розглядаємо покриви хруща за допомогою лупи. Звертаємо увагу на колір, блиск, розташування волосків. Яке значення для хруща мають його особливості покривів?

6. Відшукуємо частини тіла хруща на малюнку. Заповнюємо таблицю.

Таблиця 6. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ХРУЩА У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СПОСОБОМ ЖИТТЯ

Відділ тіла

Органи

Значення
7. Формулюємо висновок, відповівши на основне запитання нашого дослідження: які ознаки зовнішньої будови хруща пов’язані з його наземно-повітряним способом життя?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Назвіть середовища існування комах. 2. Назвіть визначальні ознаки кешах 3. Які відділи тіла в комах? 4. Які органи розташовані на голові комах? 5. Які органи здійснюють переміщення комах? 6. Що таке крила комах?

7-9

7. Які особливості поширення комах? 8. Які особливості зовнішньої будови комax? 9. Які особливості переміщення комах?

10-12

10. Які ознаки зовнішньої будови хруща пов'язані з його наземно-повітряним способом життя?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити