Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Хордові тварини є найдосконалішими у тваринному світі.

З підручника

§23. ХОРДОВІ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основне поняття: ХОРДОВІ

Пригадайте! Що таке двобічна симетрія, вторинна порожнина тіла, зародкові листки, замкнена кровоносна система?

Поміркуйте

1 - найбільша тварина на Землі, найгучніша тварина на Землі - синій кит (вага до 150 г); 2 - найшвидша літаюча тварина на Землі - сокіл-сапсан (розвиває швидкість до 320 км/год); 3 - найшвидша бігаюча тварина на Землі - гепард (розвиває швидкість до 110 км/год); 4 - 2 - найвища тварина на Землі - жирафа (до 5,5 м). Які ж особливості будови дозволяють цим хордовим тваринам ставити такі рекорди?

ЗМІСТ

Які особливості поширення хордових?

Тип Хордові об’єднує риб, земноводних, плазунів, птахів й ссавців. Існує понад 41 000 видів хордових тварин (в Україні - майже 750), що становить всього 3% від загальної кількості видів усіх тварин. Але, незважаючи на це, хордові поширені по всій земній кулі й часто живуть в умовах, недоступних для інших тварин. Наприклад, завдяки досконалим механізмам теплорегуляції пінгвіни можуть жити й розмножуватися в Антарктиді при температурі -50 °С.

Представники типу Хордові мають органи, що забезпечують життєдіяльність у найрізноманітніших середовищах існування. Наприклад, кінцівки хордових можуть набувати вигляду плавців, ластів, крил, ніг. Заселяють представники цієї групи водне (наприклад, хрящові й кісткові риби, морські черепахи), грунтове (риючі ссавці), повітряне (птахи, літаючі ссавці), наземне (земноводні, плазуни) середовища. Є серед хордових і паразити (наприклад, міноги є зовнішніми паразитами риб).

Хордові тварини пересуваються найшвидше від усіх тварин, тому спроможні легко добувати їжу й уникати небезпеки. Про їхню досконалість свідчить і той факт, що вони в ланцюгах живлення є завершальною ланкою. Високий рівень організації дозволяє однаково успішно існувати й процвітати хордовим як дрібних, так і великих розмірів.

Іл. 87. Мінога українська

Отже, хордові є тваринами з високим рівнем організації, які освоїли в процесі еволюції всі середовища існування.

Які визначальні ознаки хордових тварин?

Хордові - це найбільш високоорганізовані представники царства Тварини. Їхній високий рівень організації є результатом поєднання ряду ознак, які дісталися їм від безхребетних, та ознак, що виникли вперше лише в них. Ознаками, які дісталися хордовим від безхребетних тварин є: 1) багатоклітинність (організми будуються зі спеціалізованих клітин, які об’єднуються в різноманітні тканини, органи, системи органів); 2) наявність вторинної порожнини, яка втратила свою опорну функцію й забезпечує захист внутрішніх органів під час рухів; 3) наявність двобічної симетрії тіла, що в багатьох випадках визначає ефективне виконання функцій парними органами; 4) наявність трьох зародкових листків - ектодерми, ендодерми й мезодерми, з яких формуються різні тканини й органи.

Визначальною ознакою хордових тварин є наявність хорди - внутрішнього осьового скелета, який забезпечує організмі надійну опору, захист і одночасно легкість. У нижчих хордових (ланцетники, деякі риби) цей утвір зберігається все життя, а у вищих замінюється на хребет. Хордові позбавлені необхідності носити важкий панцир, тому вони мають змогу нарощувати масу м’язів. Розвиток хорди є важливою прогресивною ознакою, оскільки завдяки внутрішньому опорному скелету підвищується загальна рухливість тварин.

Хорда - внутрішній осьовий скелет, пружний еластичний тяж, що проходить уздовж всього тіла і є його віссю.

Ще однією особливістю хордових є поява й розвиток у них трубчастої нервової системи. Нервова трубка розташовується над хордою й має внутрішню порожнину, по якій циркулює рідина. З її допомогою здійснюється краще функціонування клітин нервової системи. Передній відділ нервової трубки майже в усіх хордових тварин потовщується й утворює головний мозок, а задній відділ - спинний мозок. Збільшення розмірів головного мозку допомагає хордовим тваринам не лише швидко реагувати на зміни в навколишньому середовищі, а й навчатися та пристосовуватися впродовж свого життя.

Нервова трубка - зачаток центральної нервової системи хордових тварин, 140 формується над хордою та має внутрішню порожнину.

До ознак прогресивної організації хордових належать й такі особливості, як зв’язок травної й дихальної систем у вигляді зябрових щілин в глотці, формування замкненої кровоносної системи з серцем у центрі та ряд інших. З удосконаленням органів дихання пов’язане збільшення ефективності процесів окиснення й звільнення з їжі енергії для життєдіяльності. А виникнення характерної для хордових замкненої кровоносної системи з центральним органом кровообігу серцем пришвидшило подачі кисню й поживних речовин до клітин, регуляцію життєвих функцій і стабільність внутрішнього середовища.

Отже, ХОРДОВІ - це двобічносиметричні вториннопорожнинні тришарові тварини, які на ранніх стадіях або протягом усього життя мають хорду й нервову трубку.

Як класифікуються хордові тварини?

Tип Хордові об'єднує три групи: Безчерепні, Личинкохордові та Черепні (Хребетні).

Безчерепні - найбільш примітивні з сучасних хордових, дуже мало відрізняються від своїх предків, спільних для них і для хребетних. Їх характерною ознакою є збереження хорди й нервової трубки впродовж всього життя. У цих тварин немає черепа та будь-яких зачатків хребців. Цю групу представляє ланцетник європейський.

Личинкохордові (покривники) значною мірою відрізняються від типових хордових і мають їх ознаки лише на личинковій стадії. До цієї групи належать тварини з тілом у вигляді мішка, яке вкрите особливою оболонкою. Загальне уявлення про цих тварин нам може дати асцидія пурпурова.

Черепні, або Хребетні найбільш високоорганізовані хордові, що перейшли до активного способу живлення. До хребетних тварин належать хрящові та променепері риби, земноводні, плазуни, птахи й ссавці.

Iл. 88. 1 - лонцетний європейський; 2 - асцидія пурпурова

Хребетні, або Черепні - хордові тварини, які мають осьовий скелет - хребет, що поєднується зі скелетом голови - черепом.

Серед хребетних немає видів, що ведуть прикріплений спосіб життя. Вони постійно переміщуються, активно розшукують їжу й кращі умови для існування. Активні переміщення забезпечують хребетним тваринам можливість зміни середовища залежно від змін умов існування й потреб на різних етапах їхнього життя. У всіх хребетних розвинений головний мозок й вища нервова діяльність, що є основою набутої поведінки. Для хребетних характерна наявність складних органів чуття, що забезпечують швидке сприйняття великої кількості інформації. З розвитком головного мозку й органів чуття пов'язано виникнення черепа, який слугує надійним захистом для цих важливих органів. Як основа скелету, замість хорди у хребетних існує досконаліший і міцніший хребет, що містить у собі спинний мозок. У передньому відділі травної системи формується щелепний апарат, що забезпечує захоплення, утримання та подрібнення їжі. Наявність серця зумовлює швидкий кровообіг, а парні нирки забезпечують швидке видалення з організму збільшеної кількості продуктів обміну.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Розгляньте схему будови хордових тварин і визначте назви позначених елементів будови та їх функції. Заповніть таблицю, пояснивши переваги хордових порівняно з безхребетними.

Таблиця 9. УСКЛАДНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОРДОВИХ ТВАРИН

Ознаки ускладнення

Біологічні переваги

Наявність хорди


Поява нервової трубки


Наявність зябрових щілин у глотці та формування досконаліших зябер й легень


Замкнена кровоносна система з серцем


Біологія + Геометрія

Термін «хорда» застосовується в декількох галузях науки. У зоології цим терміном називають внутрішній осьовий скелет, а в медицині під хордою розуміють додаткову сполучнотканинну нитку між стінками серця. А що означає це поняття в геометрії? Що спільного між цими поняттями? Які особливості будови хорди забезпечують її функції в тваринному організмі?

Іл. 89. Хорда в колі та в серці людини

Біологія + Хімія

У крові асцидій є клітини, що містять ванадій і сульфатну кислоту, концентрація котрої сягає 9 %. Цікаво, що асцидії можуть накопичувати цей елемент, і в Японії їх спеціально вирощують на підводних фермах для отримання ванадію. Також у крові асцидій є клітини, що містять зелені тільця із феруму та білкових сполук. У крові та тканинах асцидій містяться також Тітан, Хром, Сіліцій, Натрій, Алюміній, Кальцій, Купрум, Нікель у великій кількості. Запишіть хімічні символи згаданих хімічних елементів. Чому в більшості хордових кров червона?

Іл. 90. Асцидія блакитна королівська

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Наведіть приклади хордових тварин. 2. Назвіть середовища існування хордових. 3. Хто такі хордові? 4. Які ознаки є лише в хордових? 5. Що таке хорда? 6. Назвіть основні групи хордових тварин.

7-9

7. Які особливості поширення хордових? 8. Які визначальні ознаки хордових тварин? 9. Як класифікують хордових?

10-12

10. Поясніть переваги хордових тварин у порівнянні з безхребетними.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити