Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Завдяки живленню, тварини отримують разом із їжею речовини та енергією, необхідні для життя.

Від автора

§34. ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Основне поняття: ГЕТЕРОТРОФНІ ОРГАНІЗМИ

Пригадайте! Які процеси життєдіяльності тварин Ви знаєте?

Поміркуйте

Усі живі організми, залежно від того, яка їжа їм необхідна, можна розділити на дві великі групи.

Одні з них володіють дивовижною здатністю створювати собі їжу з простих неорганічних сполук, а інші можуть жити лише тоді, коли отримують готову їжу із середовища. Про які дві групи організмів іде мова?

ЗМІСТ

Які особливості обміну речовин гетеротрофного організму?

Як ми вже знаємо, гетеротрофні організми - це істоти, здатні використовувати для життя готові органічні речовини, що надходять у їх організм у вигляді їжі. Типовими гетеротрофами є тварини, а також і більшість прокаріотів та гриби. На відміну від гетеротрофів, автотрофні організми - рослини, ціанобактерії й фотосинтезуючі бактерії - здатні самі для себе з вуглекислого газу й води утворювати органічні речовини. Але ж гетеротрофне живлення властиве і рослинам. Щоб зрозуміти це твердження, пригадаймо, на яких ґрунтах краще ростуть рослини. Звісно, на ґрунтах із підвищеним вмістом органіки. За допомогою коренів рослини поглинають не лише мінеральні, а й готові органічні речовини, як це роблять тварини та гриби. У рослинному світі є комахоїдні рослини, або рослини-хижаки. Росянка, жирянка, непентес, венерина мухоловка та інші, як і тварини, здатні ловити, перетравлювати, всмоктувати й засвоювати органічні речовини зі своїх жертв. А ще є рослини-паразити (петрів хрест, вовчок), рослини-сапрофіти (гніздівка звичайна, ялинник звичайний), живлення яких також гетеротрофне. Ще в 30-их роках минулого століття науковці довели, що типові гетеротрофні тварини здатні засвоювати й використовувати вуглекислий газ. Виникає питання: чим гетеротрофне живлення тварин відрізняється від гетеротрофного живлення рослин?

Відповідь на це запитання залежить від того, що є джерелом енергії для утворення органічних речовин. Гетеротрофні тваринні організми поглинають енергію, що вивільняється при окисненні готових органічних речовин - вуглеводів, жирів, білків. Ці ж сполуки є для них і джерелом будівельного матеріалу, який використовується для відновлення та побудови нових клітин і тканин. А для гетеротрофних рослинних організмів джерелом енергії є Сонце, яке забезпечує їх або рослин, на яких вони паразитують чи рештки яких використовують, світлом для здійснення реакцій фотосинтезу. Саме цей процес і є основою відмінностей гетеротрофного живлення рослин і тварин.

Отже, ГЕТЕРОТРОФНІ ОРГАНІЗМИ - це істоти, здатні використовувати для миття готові органічні речовими, що є для них джерелом енергії та матеріалом для синтезу власних органічних речовин.

Які основні способи та стадії живлення тварин?

Споживаючи готову їжу, тварини отримують неорганічні (воду, мінеральні солі) та органічні (білки, жири, вуглеводи) речовини. Ці поживні речовини можуть надходити із зовнішнього середовища разом із їжею або із запасів організму. Тому за джерелом отримання поживних речовин виділяють екзогенне і ендогенне живлення. Ендогенне живлення особливо добре розвинене в тих тварин, які живуть у несприятливих умовах. Вони здатні нагромаджувати запаси поживних речовин у певних тканинах та органах. Наприклад, ведмеді накопичують значні запаси жиру в підшкірній клітковині, тушканчики - в основі хвоста, верблюди - в одному чи двох горбах.

У тваринному світі є два шляхи надходження їжі в організм, що дає підстави говорити про два способи гетеротрофного живлення. Поживні речовини можуть надходити в організм у розчиненому стані шляхом всмоктування через поверхню тіла. Таке живлення спостерігаємо в паразитичних червів (аскарид, ціп’яків), у вестиментифер, у багатощетинкових помпейських червів та ін. Як правило, ці тварини не мають травної системи. І другий спосіб живлення - це надходження поживних речовин у складі твердої неперетравленої їжі в середину організму через травну систему. Таке живлення властиве більшості тварин.

Після того, як їжа потрапила в організм тварини, відбувається її перетравлення й розщеплення складних речовин на прості. Такі низькомолекулярні сполуки всмоктуються, потрапляють у кров чи гемолімфу і транспортуються до живих клітин, які й займаються їхнім перетворенням. У клітинах відбуваються два основні типи таких перетворень: створення власних речовин організму та розщеплення складних речовин із вивільненням енергії, необхідної для життя. Після цих перетворень із клітин організму виводяться продукти обміну (СО 2 , Н 2О та ін).

Отже, основними стадіями живлення тварин є поглинання їжі, перетравлювання, всмоктування та засвоєння.

Якими с джерела їжі у тварин?

Основним джерелом їжі для багатьох тварин є різні рослини: водорості - для рослиноїдних риб, листя дерев - для жуків-листоїдів, кора дерев - для бобрів, насіння й плоди - для птахів і ссавців тощо. Ця їжа легкодоступна, її багато, але єдиною проблемою для тварин, які її споживають, є важкоперетравлюваність через високий вміст целюлози. Рослиноїдні тварини часто живляться певним видом рослинної їжі. Наприклад, сумчастий ведмідь Австралії - коала - поїдає листки певних видів евкаліптів, а попелиці, деякі комарі, клопи живляться лише соками рослин. Усіх рослиноїдних тварин називають фітофагами.

Способи живлення тварин

І. Живлення вільноживучих тварин:

1. Фітофагія

2. Зоофагія

3. Мікофагія

4. Бактеріофагія

II. Сапротрофне живлення

ІІІ. Симбіотрофне живлення

Для багатьох тварин їжею є інші тварини.

Ця їжа високопоживна, але її не так легко здобути. Леви, тигри, гепарди та інші хижі тварини витрачають багато енергії на те, щоб наздогнати, упіймати, перемогти й убити свою здобич. Хижаки спеціалізуються на тваринній їжі, і це відображено в їхніх назвах: птах-бджолоїдка, тюлень-крабоїд, змія-яйцеїд, яструб-осоїд тощо. Є серед цієї групи тварин і такі, що живляться поживними речовинами жертв, не вбиваючи їх. Наприклад, п’явки, вампіри, постільні клопи е кровосисними видами. Усіх тварин, які живляться тваринної їжею, називають зоофагами.

Є серед тварин мікофаги - види, що живляться грибами (личинки комарів, ґрунтових кліщів), і бактеріофаги - види, що споживають бактерії (ґрунтові нематоди, глибоководні черви).

У тваринному світі є й такі тварини, яких не можна віднести ні до рослиноїдних, ні до м’ясоїдних, ні до всеїдних. Джерелом поживних речовин для таких тварин є відмерлі рештки рослин і тварин. У природі такі організми є «санітарами місцеіснувань», а в науці їх називають сапрофагами. У цій групі є істоти, які живляться мертвою деревиною (личинки жуків), послідом тварин (жуки-гнойовики), мертвими тваринами (жуки-гробарики, личинки мух), рештками, які почали перегнивати (дощові черв’яки, морські огірки голотурії).

Усі вищеназвані способи живлення характерні для вільноживучих тварин, які мають різноманітні пристосування для самостійного здобування їжі. Найпоширенішими пристосуваннями є фільтрувальні війки мідій, фільтрувальні щетинки дафній, язик із терткою в черевоногих молюсків, щупальця кишковопорожнинних і головоногих молюсків, ротові органи членистоногих, дзьоб і кігті птахів, ікла й кінцівки з кігтями в ссавців тощо.

Серед тварин можна відшукати й таких, що у своєму живленні співіснують з іншими організмами. їх називають симбіонтами, а їхнє живлення симбіотрофним. На відміну від вільноживучих, ці тварини залежать не лише від умов середовища, але й один від одного. Ця залежність може бути вигідна одній стороні або бути взаємовигідною, тому виділяють кілька різновидів такого живлення. Наприклад, актинія, яка живе на черепашці рака-самітника, живиться рештками його їжі. Таргани й терміти співіснують із джгутиковими твариноподібними, які живуть у їхньому кишечнику й живляться речовинами їхньої їжі. Аскарида людська в тонкому кишечнику живиться їжею людини, завдаючи їй при цьому шкоду.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Розгляньте ілюстрації тварин, співставте їх з видовими назвами, визначте спосіб живлення кожної тварини та вкажіть тип, до якого вони належить. Заповніть таблицю.

Видові назви зображених ссавців: 1 - беззубка річкова, 2 - жук-гнойовик, 3 - гідра прісноводна, 4 - рак річковий. 5 - риба клоун, 6 - дощовий черв'як, 7 - комар звичайний, 8 - сисун печінковий.

Таблиця 13. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Видова назва

Спосіб живлення

Систематична належність
Біологія + Океанографія

Вестиментифери - це двометрові черви з яскраво-червоними щупальцями, належать до типу Погонофори. Ці дивні глибоководні тварини живуть на поверхні «чорних курців» поблизу викидів гарячих мінеральних джерел, де тиск становить майже 260 атмосфер і відсутній кисень. Науковці стверджують: «У них відсутні рот, кишечник і легені, живляться вони автотрофно за рахунок сіркобактерій-ендосимбіонтів, які населяють їхню трофосому». Що таке «чорні курці»? Розкрийте суть цього наукового опису живлення вестиментифер.

РЕЗУЛЬТАТ

Іл. 137. Вестиментифери

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Хто такі гетеротрофні організми? 2. Що таке гетеротрофне живлення? 3. Назвіть основні стадії живлення тварин. 4. Що є джерелом енергії при гетеротрофному живленні тварин? 5. Наведіть приклади рослиноїдних тварин. 6. Хто такі всеїдні тварини?

7-9

7. Які особливості обміну речовин гетеротрофного організму? 8. Які основні стадії живлення тварин? 9. Якими є джерела їжі у тварин?

10-12

10. Чим гетеротрофне живлення тварин відрізняється від гетеротрофного живлення рослин?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити