Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Під поведінкою тварин розуміють дії, за допомогою яких вони отримують їжу, воду, кисень, підтримують чистоту свого тіла, взаємодіють із середовищем, а також організовують свою життєдіяльність.

Д. Дьюсбері

Узагальнення теми «Поведінка тварин»

ПОВЕДІНКА ТВАРИН - сукупність виявів зовнішньої активності організмів, спрямованих не пристосування до навколишнього середовища й задоволення природних потреб.

Iл. 233. Прояви поведінки тварин

Поведінка тварин є результатом спадковості й умов середовища.

Методи вивчення поведінки

1. Спостереження

2. Експеримент

3. Порівняння

П

О

В

Е

Д

І

Н

К

А

Складові компоненти поведінки

1. Інстинкти

2. Научіння

3. Розумова діяльність

Структура поведім нового акту

1 стадія - пошукова поведінка

2 стадія - дії на ключові стимули

3 стадія - завершальний акт

Форми поведінки

1. Індивідуальна поведінка

2. Репродуктивна поведінка

3. Соціальна поведінка

Типи поведінкових реакцій

1. Природжені реакції (орієнтація, таксиси, безумовні рефлекси)

2. Набуті реакції (умовні рефлекси)

Стратегії поведінки

1. Стратегія конфліктів

2. Стратегія співпраці

3. Стратегія жертовності

4. Стратегія виживання

Зміна поведінки тварин з часом зумовлюється зміною чинників зовнішнього чи внутрішнього середовища організму. Це викликає певну фізіологічну потребу, на основі якої формується мотивація. При наявності відповідної ситуації і випливу ключових стимулів виникає певна поведінкова реакція тварини. Циклічні зміни поведінки спричиняють умови, що повторюються з року в рік. Поведінку тварин вивчає етологія та зоопсихологія.

Самоконтроль знань

Тест-застосування 4. «ПОВЕДІНКА ТВАРИН»

1. Укажіть назву науки, яка вивчає взаємодопомогу, захист, агресію тварин:

А ейдологія

Б екологія

В етологія

Г етіологія

2 Який із методів найчастіше застосовував Карл фон Фріш для вивчення мови бджіл?

А порівняння

Б експеримент

В спостереження

Г кільцювання

3. Проявом якої форми поведінки є утворення шлюбних пар у лебедів-шипунів?

А індивідуальної

Б репродуктивної

В соціальної

Г набутої

4. Визначте причину, чому в окремих випадках хвилясті папуги в неволі не розмножуються, хоча шлюбні пари утворюють умови їхнього утримання найоптимальніші?

А відсутність гніздового ящика, що є ключовим стимулом для репродуктивних інстинктів

Б відсутність гніздового ящика, що є мотиваційним стимулом для спарювання

В наявність клітки, у якій статеві інстинкти не проявляються

Г у клітці має бути готове гніздо з пуховим настилом як необхідний пусковий стимул

5. Калан каліфорнійський піднявшись на поверхню із здобутою їжею (молюсками, морськими зірками, морськими їжаками), перевертається на спину, виймає з кишені під правою передньою лапою камінь, розташовує його на грудях і вдаряє об нього здобуту жертву. Який характер має описаний прояв поведінки?

А розумова діяльність

Б научіння

В інстинкт

Г умовний рефлекс

6. Який вид научіння спостерігається у випадку, коли шпаки перестають боятися нерухливого опудала, яке господарі вивісили на черешні для збереження врожаю?

А звикання

Б наслідування

В закарбування

Г осяяння

7. Восьминоги здатні облаштовувати житло. Зверху свій «будинок» прикривають великим плоским каменем-дахоч з боків підпирають камінцями, а спереду будують бар'єрну стіну з черепашок молюсків, камінців, краб'ячих панцирів. Яка діяльність є визначальною у таких проявах поведінки?

А Інстинктивна

Б умовнорефлекторна

В розумова

Г научіння

8. 3-поміж коралових риб з їх строкатим багатством кольорів і форм найбільш відомими є риби-ангели, риби-клоуни, риби-метелики, риби-папуги, риби-хірурги, риби-зебри, морські коники та ін. Які форми поведінки коралових риб пов'язані з їхнім яскравим забарвленням?

А індивідуальні й репродуктивні

Б репродуктивні й соціальні

В Індивідуальні й соціальні

9. Чому пози під час сну у різних тварин є проявами видотипової поведінки?

А здійснюються однаковим способом всіма тваринами того самого виду

Б здійснюються різними способами всіма тваринами того самого виду

В здійснюються однаковим способом тваринами різних видів

Г здійснюються різними способами тваринами різних видів

10. Яку стратегію поведінки ілюструє фотографія на якій шимпанзе годує тигреня?

А стратегію конфліктів

Б стратегію співпраці

В стратегію жертовності

Г стратегію виживання

11. Які з ознак є свідченням розумової діяльності шимпанзе?

А передбачення якої-небудь події

Б використання знарядь праці

В спілкування за допомогою змістових сигналів

Г Інстинктивне здійснення дій

12. Які ознаки вказують на те що сурикати є суспільними тваринами, а черепахи - ні:

А складна система спілкування

Б розподіл функцій між особинами

В прагнення до сумісного перебування

Г постійність складу

Д обмеженість доступу для особин інших спільнот

Відповідь

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити