Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Пустіть тварин у своє життя.

Телеканал «Dіscoverу»

§5. ТВАРИНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

Основне поняття: ЗООЛОГІЯ

Пригадайте! Що вивчає біологія?

Поміркуйте

За теоретичними підрахунками, на нашій планеті існує майже 8,7 млн. видів живих еукаріотичних організмів. 80% з них до цих пір ще не відкриті. На сьогодні описано всього 12% видів, що становить 953 434 види.

І жодний зоолог не зможе дати відповіді на запитання: а скільки ж усього видів тварин, великих і малих, входить до складу фауни нашої планети? Для чого ж потрібно «відкривати» нові види тварин?

ЗМІСТ

Яке значення мають зоологічні знання?

ЗООЛОГІЯ - це наука, яка досліджує будову, життєдіяльність, різноманітність та поширення тварин, а також їхнє значення для природи й у житті людини.

Засновником зоології є давньогрецький вчений Аристотель, який у праці «Історія тварин» описав будову та життя близько 500 видів тварин. Основна мета зоології як науки - це здобуття знань про біологічні особливості та різноманітність тварин, про місце тварин у природі, про можливості використання та охорони тварин. Для вивчення тварин у сучасній зоології дуже часто використовуються досягнення й методи багатьох інших наук: хімії, фізики, географії, математики, інформатики, кібернетики тощо. Сучасна зоологія - це система дисциплін про різні прояви життя та групи тварин.

Іл. 13 Аристотель «батько» зоології

Таблиця 3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗООЛОГІЧНИХ НАУК

За завданнями досліджень

За об’єктом досліджень

Анатомія тварин - наука про будову тварин

Арахнологія - наука про павуків

Фізіологія тварин - наука про функції організму

Ентомологія - наука про комах

Екологія тварин - наука про взаємозв'язки тварин

Іхтіологія - наука про риб

Етологія - наука про поведінку тварин

Орнітологія - наука про птахів

Зоогеографія - наука про поширення тварин

Теріологія - наука про ссавців

Зоологія має неабияке значення для медицини (наприклад, лікування за допомогою бджіл, п’явок), техніки (наприклад, принцип будови крила птахів, використаний для створення літальних апаратів), сільського господарства (наприклад, для боротьби із шкідниками використовуються тварини, які є їх природними ворогами), промисловості (наприклад, у харчовій галузі для отримання харчових продуктів тваринного походження). Результати досліджень із зоології знаходять практичне застосування в космонавтиці, геологорозвідувальній справі, охороні природи.

Отже, зоологія є однією з найдавніших наук і знання, які дає ця наука, можуть бути використані майже в усіх галузях діяльності людини.

Як класифікують тварин?

Тварин на Землі, порівняно з рослинами й грибами, більше. Весь тваринний світ зоологічна наука розділяє на групи залежно від ступеня історичної спорідненості між тваринами, що проявляється в їх більшій або меншій подібності. Розподіл тварин на групи називається класифікацією тварин, а розділ зоології, що розробляє питання класифікації тварин, називається систематикою тварин. Класифікація надзвичайно важлива з практичної точки зору: без розподілу тварин на групи, без певної системи було б неможливо орієнтуватися у величезній кількості існуючих видів тварин. Давайте зрозуміємо найзагальніші принципи класифікації тварин.

1. Для розподілу тварин на групи застосовують такі основні категорії: царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Види об’єднуються у роди, роди - у родини, родини в ряди, ряди - у класи, класи - у типи, типи - у царства. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії — підцарство, надклас, підряд, надвид.

2. Найменшою одиницею класифікації є вид - сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови й життєвих функцій, здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування - ареал.

3. Тварини є царством еукаріотичних організмів, у якому нині виділяють близько 35 типів.

4. Кожен вид тварин має свою подвійну наукову назву з двох слів (бінарна номенклатура). Перше слово цієї назви пишеться з великої букви і вказує на родову належність, а друге, що пишеться з маленької - на видову. Наприклад, Собака свійський, Ведмідь бурий.

5. Для уникнення непорозумінь застосовуються єдині міжнародні наукові назви видів, які записуються латинською мовою. Наприклад, Кіт лісовий записується Felis sylvestris (читається «феліс сільвестріс»).

Отже, класифікують тварин за допомогою систематичних категорій, враховуючи при цьому ступінь й спорідненості.

Яке значення тварин у природі й для людини?

Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, перелітною сараною живиться значна частина видів комахоїдних тварин (ящірок, птахів, ссавців тощо), личинками кровосисних комарів - різні мешканці водойм. Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні плодів і насіння. Серед тварин є так звані санітари природи, які переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми.

Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування: вершкове масло, молоко, сир, мед та ін. Тварини також постачають сировину для промисловості: вовну, шкіру, пух, віск, з бджолиної отрути виготовляють різноманітні ліки.

Значення тварин у природі

1. Ґрунтоутворення (дощові черв'яки, личинки двокрилих)

2. Розклад органічних решток (жуки-гнойовики, гробарики)

3. Запилення квиткових рослин і поширення плодів та насіння (комахи, птахи)

4. Утворення осадкових порад (молюски)

5. Очищении води (тварини-фільтратори)

Значення тварин для людини

1. Джерело їжі (курії, кролі)

2. Джерело сировини (віск, пух)

3. Біологічний спосіб боротьби зі шкідниками (їздці, сонечко)

4. Домашні тварини (собаки, кішки)

5. Джерело ліків (бджоли, змії)

6. Збудники хвороб (черви-паразити)

7. Переносники збудників хвороб (кліщі, комарі)

8. Шкідники (попелиці, плодожерки)

9. Отруйні тварини (шершні, гадюки)

10. Лабораторні тварини (миші, жаби)

Щоб постійно мати продукти харчування та необхідну сировину для виготовлення одягу, щоб охороняти своє житло, людина ще з давніх часів приручила різних тварин: собаку, кішку, коня, бика, козу, вівцю, качку, гуску та інших. Унаслідок тривалої селекції з’явилося багато порід свійських тварин. Хижі (наприклад, їздці, жуки-сонечка, хижі кліщі) та паразитичні види тварин людина використовує для обмеження чисельності шкідників сільськогосподарських рослин. Їх штучно розводять у спеціальних лабораторіях, а потім випускають на поля та городи. Це біологічний спосіб боротьби з комахами-шкідниками. Своїм яскравим забарвленням, видовим різноманіттям, співучістю (як-от, птахи) тварини задовольняють естетичні потреби людини.

Однак тварини можуть завдавати людині шкоди, зокрема спричиняти деякі захворювання. Це різноманітні паразити (деякі черви та кліщі) та кровососні види (іксодові кліщі, комарі, ґедзі тощо), які можуть переносити збудників різноманітних хвороб - кліщового енцефаліту, малярії, висипного тифу. Запасам харчових продуктів можуть шкодити комірні кліщі, мишоподібні гризуни тощо. Велика кількість гризунів, комах і кліщів живиться культурними рослинами, тим самим знижуючи їхню врожайність. Багато видів тварин, що мають отруйні залози, можуть загрожувати здоров’ю й навіть життю людини та свійських тварин (наприклад, павуки - каракурт, тарантул, змії - гюрза, ефа, кобра).

Отже, значення тварин у природі та їхня роль для людини є незамінною, тому кожен з існуючих видів тварин на Землі має величезну цінність.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Судження - форма мислення, у якій щось стверджується або заперечується про об’єкт, його властивості й взаємовідносини з іншими об’єктами чи явищами. Прості судження - судження, складовими частинами яких є поняття. Просте судження можна розподілити лише на поняття. Складні судження - судження, складовими частинами яких є прості судження або їх поєднання. Запропонуйте декілька своїх суджень щодо значення зоологічних знань.

Біологія + Мистецтво

На картині художниці-анімаліста Бонні Марріс зображено сірого ведмедя, або грізлі. Це підвид бурого ведмедя, що мешкає переважно на Алясці й у західних районах Канади.

Будовою тіла й зовнішнім виглядом грізлі схожий на бурого ведмедя, але більший і сильніший за нього (розміри 2,4-2,5 м і вага до 450 кг). Його тіло покрите темно-коричневою із світлими кінчиками шерстю, що надає хутру сивуватого відтінку. Звідси назва «grizzly», що означає «сірий, сивий». Визначте місце цього підвиду в системі тваринного світу.

Іл. 14. Картина В. Мapрic «Грізлі»

Біологія + Космос

Тварини в космос відправлялися на космічних кораблях різного типу з науково-дослідницькою метою. До виходу людини в космічний простір (1961 р.) польоти тварин мали за мету перевірити, чи можуть майбутні космонавти вижити після польоту, і якщо так, то як політ вплине на їх здоров’я. СРСР запускав у Космос собак, піщанок, США - пацюків і мавп, Франція - котів, Іран - черепах. Люди літають у Космос понад 50 років, проводили на орбіті більше року, проте науковці й досі не отримали достатньо даних, щоб до кінця зрозуміти, як впливає на живі організм сила тяжіння. Що таке невагомість і які зміни будови й життєдіяльності можуть виникнути в тварин-космонавтів?

Іл. 15. Maкaкa-резус брала участь у космічному польоті (1959р.)

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що вивчає зоологія? 2. Назвіть основні методи дослідження тварин. 3. Що таке класифікація тварин? 4. Назвіть основні систематичні категорії для класифікації тварин. 5. Наведіть 2-3 приклади значення тварин у природі. 6. Наведіть 2-3 приклади, які ілюструють значення тварин для людини.

7-9

7. У яких галузях діяльності людини зоологічні знання мають неабияке значення? 8. Для чого тварин класифікують? 9. Яка роль тварин у природі?

10-12

10. Висловіть свої судження щодо значення зоологічних знань.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити