Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

ВСТУП ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про:

✓ різноманітність тварин та як їх вивчають;

✓ особливості будови тварин

7klas_3.files/image002.jpg

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТВАРИН

Ви дізнаєтеся про те, чим відрізняються тварини від рослин та грибів, як їх вивчають, а також про значення тварин у природі та про середовища їx існування.

- Як вивчають тварин?

З античних часів люди розрізняли дві великі групи живих організмів — рослини і тварини. Ви вже знаєте, що насправді таких груп більше — окрім рослин і тварин, сучасні біологи розрізняють ще гриби, бактерії та одноклітинні еукаріоти. Цей підручник містить відомості про тварин.

Тварини — найчисленніша група організмів. За різними даними наразі відомо близько 1,4 млн видів сучасних тварин. Вони різноманітні за будовою, способом життя та значенням для природи.

Тварини живуть у водному та наземному середовищі, а також здатні до польоту. Вони зустрічаються в морях, океанах, річках та озерах. Наземні тварини живуть в лісах, степах, горах, печерах; вони є мешканцями ґрунтів. Є тварини-паразити, які пристосувалися до існування в організмах інших тварин і рослин.

7klas_3.files/image003.jpg

Мал. 1. Відносні розміри найбільших сучасних тварин

Різноманітні тварини і за розмірами. Найменші можна побачити лише під мікроскопом, тому що їх розміри не перевищують 0,2 мм. Найбільші сучасні наземні тварини — африканські слони, можуть досягати 3,5 м у висоту, 7,5 м у довжину і мати масу до 5 т. Зріст найвищої тварини — жирафа — до 6 м. Нільський крокодил досягає 6 м у довжину. Проте ще більші тварини живуть у воді. Так, синій кит є, мабуть, найбільшою твариною, що коли-небудь жила на Землі. Його довжина може досягати 33 м, а маса — 150 т (мал. 1).

Наука, що вивчає тварин, називається зоологією (від грецького «зоон» — тварина і «логос» — вчення).

Ще близько трьохсот років тому зоологи займалися лише описом зовнішньої будови різних тварин та їх класифікацією за певними ознаками.

Усі живі організми мають багато спільних рис — це клітинна будова, розмноження, ріст і розвиток організму, обмін речовинами і енергією з довкіллям.

Такі самі риси мають і тварини. Проте вони суттєво відрізняються від представників інших груп живих організмів. Так клітини тварин не мають міцної оболонки як у рослин і грибів. Тварини здатні швидко реагувати на зміни у навколишньому середовищі. Для цього у них розвішені нервова і опорно-рухова системи органів, які відсутні у рослин. Більшість тварин самі здобувають собі їжу, переслідуючи при цьому здобич. Вони здатні активно рухатися різними способами — повзати, бігати, плавати, літати. Тварини опанували всі середовища: водне, наземно-повітряне і грунтове (мал. 2).

Водне середовище — місце існування найдавніших тварин. Численними науковими фактами підтверджено, що саме у водному середовищі виникло життя.

7klas_3.files/image004.jpg

Мал. 2. є мешканцями водного середовища, ящірки — наземно-повітряного, а кроти — грунтового

7klas_3.files/image005.jpg

Мал. 3. Жух-плавунець є вторинноводною твариною і дихає атмосферним повітрям

У водному середовищі живуть кишковопорожнинні, ракоподібні, риби. У воді народжуються і живуть личинки земноводних (пуголовки жаб).

Багато тварин, предки яких були наземними, пристосувались до життя у воді. Їх так і називають — вторинноводні тварини. Вторинноводними є кити, дельфіни, частина молюсків, водні комахи — жуки-плавунці (мал. 3),жуки водолюби. У воді живуть личинки одноденок і бабок.

Умови наземно-повітряного середовища найбільш різноманітні, тому тварини, які живуть у ньому, відрізняються складною будовою і поведінкою. Наземно-повітряне середовище опанували павукоподібні тварини, комахи, плазуни, птахи і ссавці. Серед них є тварини, здатні до швидкого переміщення у відкритих просторах степів, луків та пустель. До мешканців наземно-повітряного середовища відносяться й ті, що живуть у лісах та на гілках кущів і дерев. Деякі тварини наземно-повітряного середовища опанували активний політ — це комахи, птахи, кажани.

Тварини, які ведуть підземний спосіб життя, живуть в ґрунтовому середовищі. У ґрунті живуть дощові черви, кліщі, личинки комах, мурахи. Кроти практично все життя проводять під землею.

Проте багато тварин (польові миші, ховрахи) живуть у норах, що вириті в ґрунті, тобто одночасно використовують два середовища існування — ґрунтове і наземно-повітряне.

Середовищем існування паразитичних тварин (аскарида людська, гострики) є тіла інших живих організмів.

У будь-якому середовищі тварини живуть не всюди, а лише в місцях, найбільш придатних для їхнього існування.

Для кожного виду тварин характерне відповідне місце проживання. Наприклад, щуки віддають перевагу річкам з повільною течією та багатою водною рослинністю. Солов'ї мешкають у вологих місцях, часто біля водойм.

Кожна тварина добре пристосована до певного місця проживання. Наприклад, у тварин, які живуть на деревах, добре розвинені кігті. У водних тварин розвинені плавці, або перетинки між пальцями. У багатьох тварин є захисне забарвлення тіла, що допомагає ховатися від ворогів.

Основною відмінністю тварин від рослин є те, що вони живляться готовими органічними речовинами (гетеротрофно), а рослини виробляють їх із неорганічних у процесі фотосинтезу (автотрофно). Ви вже знаете, що гриби також живляться готовими органічними речовинами, які поглинають у розчиненому вигляді шляхом всмоктування всією поверхнею тіла. Тону особливістю тваринного живлення є поїдання інших організмів або великих частин їхнього тіла за допомогою спеціального ротового апарату.

Тварини можуть живитися різноманітною їжею. Тих тварин, що харчуються рослинами, називають рослиноїдними; тих, що поїдають інших тварин, — хижаками; а тих, що живляться змішаною тваринно-рослинною їжею, — всеїдними.

ВИСНОВКИ

1. Ученим відомо близько 1,4 млн. видів сучасних тварин. Тварини різноманітні за будовою й способом

2. Клітини тварин не мають міцної оболонки, що є у рослин і грибів.

3. Тварини здатні швидко реагувати на зміни в навколишньому середовищі.

4. Тварини живляться, поїдаючи інші організм за допомогою спеціального ротового апарату. Такий спосіб живлення називається тваринним.

5. Більшість тварин активно рухаються різними способами — повзають, бігають, плавають, літають.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Водне середовище, вторинноводні тварини, ґрунтове середовище, зоологія, наземно-повітряне середовище, тваринне живлення.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які ознаки властиві усім живим організмам?

2. Порівняйте живлення тварин, рослин і грибів.

3. В яких середовищах існування зустрічаються тварини? Які вони маю пристосування до умов середовища, в якому мешкають?

ЗАВДАННЯ

Ще раз розгляньте і проаналізуйте мал. 1 та дайте відповідь на запитання: У якому середовищі зустрічаються найбільші за розмірами тварини? Чому тварини таких великих розмірів не можуть мешкати в інших середовищах?Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити