Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 27. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

Ви дізнаєтеся про особливості будови травних систем у різних тварин, а також про пристосування, які допомагають перетравити і засвоїти їжу.

- Чому корова жує жуйку?

Різні тварини мають власні харчові уподобання, а отже й різноманітні пристосування для захоплення їжі. Істотні відмінності спостерігаються також у будові органів травлення різних тварин.

Є тварини, які не мають травної системи. Це примітивні тварини (губки) та деякі паразити (стьожкові черви, які втратний органи травлення в процесі пристосування до паразитичного способу життя). Поживні речовини надходять із кишечника хазяїна в організм такого паразита через покриви його тіла.

У кишковопорожнинних тварин немає травної системи, але є кишкова порожнина, у якій відбувається часткове перетравлення їжі, а неперетравлені задишки виводяться назовні через ротовий отвір. Завершується процес травлення у кишковопорожнинних завдяки внутрішньоклітинному травленню у травних вакуолях окремих клітин.

Найпримітивніша травна система у плоских червів, тому що вона закінчується сліпо (не має анального отвору).

Схема травної системи безхребетних тварин

7klas_3.files/image187.jpg

Схема травної системи хребетних тварин

7klas_3.files/image188.jpg

Мал. 183. Схема будови травної системи безхребетних і хребетних тварин

Переважна більшість тварин має добре розвинену травну систему. Вона складається з травного канапу (рот → глотка → стравохід → шлунок → кишечник → анальний отвір) та травних залоз (слинні залози, печінка, підшлункова залоза). Узагальнена схема будови травної системи (безхребетних і хребетних тварин) зображена на малюнку 183.

Їжа надходить у травну систему через ротовий отвір. У ротову порожнину більшості тварин відкриваються протоки слинних залоз. Слина призначена для зволоження та початкового перетравлювання їжі. Саме тому слина багатьох тварин містить травні ферменти.

Часто у ротовій порожнині тварин є зуби. Щуки, дельфіни, жаби та багато інших тварин використовують зуби тільки для захоплення й утримання здобичі, а не для її подрібнення. А от анули і піраньї своїми гострими дубами розривають жертву. Найскладніший зубний апарат у ссавців. Їхні зуби різні за формою та призначенням і у різних ссавців розвинені по-різному. Отупінь розвитку певного виду зубів залежить від харчових уподобань ссавця. Тому в хижаків краще розвинені ікла, у рослиноїдних — різці та кутні зуби.

Із ротової порожнини їжа потрапляє у глотку, де заковтується і проходить далі по травному каналу. У деяких водних тварин (риби, ланцетник) глотка пронизана зябровими щілинами, крізь які проходить вода, що потрапила до ротової порожнини, а їжа надходить у стравохід. У багатьох тварин утворюється розширення стравоходу — воло, в якому накопичується і деякий час утримується їжа перед потраплянням у шлунок. Воло є у дощового черв'яка, зерноїдних і хижих птахів. У волі бджіл нектар перетворюється на мед. У голубів стінки вола утворюють особливе «пташине молоко», яким вони годують пташенят.

Зі стравоходу їжа надходить у шлунок, де відбувається її накопичення й активне перетравлення. У деяких тварин шлунок двокамерний (птахи, річковий рак). Але найскладніше влаштований шлунок жуйних парнокопитних (корови, вівці, лосі, олені, жирафи) (мал. 184). Вони зрізують траву нижніми різцями і за допомогою язика заковтують її. Через стравохід їжа над ходить у рубець — найбільший за об’ємом відділ шлунка, в якому живуть симбіонти (інфузорії та бактерії), що перетравлюють целюлозні оболонки рослинних клітин. Далі через сітку (другий відділ шлунка) і стравохід частково перетравлена їжа повторно потрапляє в ротову порожнину, де перетирається кутніми зубами (кажуть, що корова «жує жуйку»). Після цього їжа знову заковтується і надходить спочатку в книжку (третій відділ), а потім у сичуг — останній відділ шлунка. У сичуг виділяються травні ферменти, під дією яких розкладаються білки, жири і вуглеводи.

Із шлунка їжа надходить у тонкий кишечник, в якому відбувається остаточне її розкладання і всмоктування поживних речовин. У хребетних тварин у тонкий кишечник відкриваються протоки печінки і підшлункової залози, через які надходять речовини, що сприяють перетравленню їжі. У примітивних тварин (наприклад, ланцетника) є тільки печінковий виріст, в якому утворюється багато травних ферментів. Примітивна печінка є також у багатьох безхребетних (ракоподібних, павукоподібних і молюсків).

7klas_3.files/image189.jpg

Мал. 184. Схема будови травного каналу жуйних парнокопитних

Павукоподібні та деякі комахи використовують позакишкове травлення. Павуки та хижі личинки жуків плавунців впорскують у здобич травні ферменти через ротові органи, мухи виділяють травні ферменти на органічні залишки (наприклад, м’ясо). Їжа спочатку частково перетравлюється поза організмом, а потім рідка суміш поживних речовин надходить у травну систему, де і всмоктується.

У рослиноїдних тварин довжина кишечника більша, ніж у хижаків, що зумовлено повільним перетравлюванням і всмоктуванням рослинної їжі.

У багатьох рослиноїдних (передусім гризунів, непарнокопитих, зайців, кролів) є велика сліпа кишка — виріст товстого кишечника, в якому живуть симбіотичні бактерії та інфузорії, які допомагають перетравлювати целюлозу. У товстому кишечнику активно всмоктується вода, а не перетравлені залишки їжі виводяться назовні через анальний отвір. У багатьох хребетних (хрящових риб, земноводних, плазунів, птахів) кишечник закінчується клоакою, яка призначена дня виведення не тільки неперетравленої їжі, а й продуктів видільної системи.

ВИСНОВКИ

1. У різних тварин, залежно від того, чим вони живляться, сформувалися різні за будовою та функціями органи травлення.

2. У найпримітивніших тварин та деяких тварин-паразитів органи травлення відсутні, а поживні речовини поглинаються через поверхню тіла.

3. У більшості тварин травна система складається з травного каналу (рот → глотка → стравохід → шлунок → кишечник → анальний отвір) та травних залоз (слинні залози, печінка, підшлункова залоза).

4. У рослиноїдних тварин довжина кишечника більша, ніж у хижаків. Більшість рослиноїдних хребетних мають велику сліпу кишку, жуйні тварини — багатокамерний шлунок.

5. Багато членистоногих використовують позакишкове травлення.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Внутрішньоклітинне травлення, книжка, рубець, сітка, сичуг.

1. Чому у паразитичних стьожаків відсутня травна система?

2. Які особливості травлення у звичайної гідри?

3. Як травна система рослиноїдних тварин пристосована до перетравлення рослинної їжі?

4. Які особливості будови травної системи хижаків ви знаєте?

5. У яких тварин найскладніше побудований шлунок? З чим це пов’язано?

ЗАВДАННЯ

Розгляньте зображення черепів деяких ссавців (мал. 185). Визначте, який з них належить коню, а який — бобру чи коту. Поясніть ваш вибір.

7klas_3.files/image190.jpg

Мал. 185. Черви деяких савців


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити