Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 38. ІНСТИНКТ. ЕВОЛЮЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНСТИНКТУ І НАВЧАННЯ. СТРУКТУРА ПОВЕДІНКОВОГО АКТУ

Ви дізнаєтеся про те, чим відрізняється інстинктивна поведінка від навичок, що отримані в результаті навчання, яке значення мають інстинкти і навчання для тварин, а також про те, що таке еволюційні стратегії поведінки. Також ви дізнаєтеся, що таке поведінковий акт і з яких етапів він складається.

- Як бджоли навчаються будувати стільники?

Як ви вже знаєте, поведінкові реакції тварин реалізуються під управлінням центральної нервової системи. А діяльність нервової системи у високоорганізованих тварин побудована на умовних і безумовних рефлексах. Безумовні рефлекси тварина має від народження, тоді як умовні рефлекси формуються в процесі навчання.

Поведінка тварин значною мірою зумовлена інстинктами.

Інстинкт — це вроджена послідовність поведінкових реакцій (елементарних дій тварини у відповідь на певні подразники), у якій завершення попередньої реакції викликає наступну. По суті інстинкт є складним комплексом із простих безумовних рефлексів.

Інстинкти тварин дуже різноманітні й завжди пов’язані з важливими біологічними потребами тварини.

У представників однієї групи тварин у відповідь на будь-яку біологічну потребу (наприклад, голод, потребу у розмноженні, або виникнення зовнішньої загрози) можуть сформуватися річні інстинкти (послідовності поведінкових реакцій), які називаються еволюційними стратегіями поведінки. Ці інстинкти змагаються між собою за право на існування у процесі еволюції. Тобто, якщо одна з еволюційних стратегій поведінки дозволяє особинам, яким вона притаманна, краще задовольнити свої потреби, то вона передається у спадок більшій кількості особин наступного покоління. В результаті через певну кількість поколінь саме цей інстинкт стане характерним для переважної кількості особин даного виду.

Наприклад, при полюванні, яке відноситься до харчової поведінки, у таких поодиноких хижаків, як представники родини Котячі — леопарди, проявляються інстинкти, що пов’язані з чатуванням на здобич, тоді як представники родини Псові — вовки, об'єднуються у зграї і переслідують свою жертву.

Проте особливістю еволюційних стратегій поведінки є те, що їх може бути кілька в межах однієї групи тварин. Так представник родини Котячі гепард мешкає на відкритих ділянках савани, де чатування на здобич не приносить бажаного результате. Саме тому гепард пристосувався до переслідування здобичі й став найшвидшим наземним ссавцем, здатним бігати зі швидкістю до 120 км/год. Тобто в процесі еволюції цей вид тварин змінив свою поведінку під час полювання.

7klas_3.files/image240.jpg

Мал. 230. Оса сфекс зі здобиччю в природі

Інстинктам притаманні певні властивості, а саме вродженість, несвідомість і шаблонність.

Вродженість. інстинкти не основані на попередньому досвіді тварини, яка від народження вже володіє готовим умінням діяти в тих чи інших обставинах.

Шаблонність. У всіх представників певного виду тварин інстинкти проявляються однаково (в одній і тій же послідовності).

Так, будь-яка самка оси сфекса при розмноженні виконує певну послідовність інстинктивних дій. Спочатку вона рис гніздо в землі, потім ловить (мал. 230) і приносить в це гніздо їжу для майбутньої личинки (сарану, коників), відкладає яйце і закриває вхід в гніздо. Ця послідовність ніколи не порушується.

Несвідомість, інстинктивні дії можуть здаватися усвідомленими і цілеспрямованими. Проте насправді тварини не усвідомлюють значення своїх дій. Так, навіть якщо розкопати гніздо сфекса, фактично знищивши його, то оса буде носити туди здобич через вхід, потім відкладе яйце і закриє вхід.

Біологічне значення інстинктів полягає в тому, що вони дають можливість використати корисний досвід попередніх поколінь даного виду, який реалізується в поведінкових реакціях тварини. При цьому тварина одразу після народження, завдяки інстинктам, вже пристосована до життя в певних умовах довкілля і здатна до дій, які забезпечують її існування.

Цікаво знати

Уміння бджіл будувати стільники відноситься до інстинктивних дій і не потребує кавчання. Тому робоча бджола, яка щойно вийшла з лялечки, вже вміє будувати стільники.

Але інстинктивні дії є ефективними лише за умови, що в довкіллі не відбулося різких змін умов існування, які не передбачені у наборі інстинктивних реакцій тварини. Тому у мінливому середовищі лише інстинктивні форми поведінки, які закріплені генетично, не можуть забезпечити ефективне існування організму.

Для високо організованих тварин дуже важливим є придбання індивідуального досвіду, що дозволяє їм пристосовуватися до конкретних умов довкілля. Придбання і накопичення індивідуального досвіду у тварин пов’язані з процесом навчання, що зводиться до формування умовних рефлексів.

7klas_3.files/image241.jpg

Maл. 231. Під час гри кошенята отримують навички полювання

Так молоді тварини навчаються прийомам полювання і добування їжі в основному від батьків. Наприклад у леопардів та інших великих котячих молоді тварини слідують за батьками, спостерігають, як ті полюють, і в міру сил допомагають їм. Поступово вони загноюють усі навички поведінки, що необхідні для виживання.

У вищих тварин дуже важливою формою навчання є гра (мал. 231). Так дитинчата ссавців дуже люблять граючись, поборотися з батьками, братами і сестрами. У процесі гри вони вчаться контролювати свої рухи, стрибки, дотримуватися дистанції, набуваючи навички, життєво необхідні дорослим тваринам як для полювання, так і для захисту від ворогів. Під час ігор суспільні тварини навчаються й правилам поведінки в зграї, яких вони повинні дотримуватися.

Однак і дорослі тварини не перестають вчитися. Відомі випадки, коли дорослі тварини випадково використовували новий прийом при добуванні їжі. Потім вони повторювали його, а незабаром і передавали членам своєїгрупи. Таким чином випадковий прийом перетворювався на звичайну поведінку тварини.

Наприклад, у Великій Британії є давня традиція, коли до осель доставляють молоко у пляшках, які залишають біля дверей будинку. В одному з міст килька синиць навчилися прокльовувати кришку із фольги, під якою вони знаходили смачні вершки. За кілька років це вміння синиць поширилося по всій країні, завдяки тому, що інші птахи спостерігали за такою поведінкою, а потім наслідували й.

Таким чином, поведінка тварин базується на сукупності вроджених інстинктів та отриманих в процесі навчання навичок. В результаті у тварин певного виду формується характерна саме для них поведінка, яка складається з окремих понеділкових актів. Кожен поведінковий акт — це відповідь на певну життєву ситуацію.

Розглянемо, з яких частин складається поведінковий акт на прикладі розмноження птахів.

На початку сезону розмноження самці багатьох видів птахів спочатку вибирають місце для гнізда, охороняють зайняту ділянку, розшукують самку, проводять турніри з іншими самцями.

Наприклад, самці мухоловки перш за все відправляються на пошуки дупла. Знайшовши дупло, самець починає співати, чим показує іншим самцям свого виду, що це місце зайняте. Спів самця поблизу дупла приваблює до нього самку того ж виду (мал. 232), поведінка якої спрямована саме на пошук самця, який співає. Ця частина поведінкового акту називається пошуковою стадією.

При цьому пошукова стадія поведінко кого акту в основному базується на інстинктах. Проте важливу роль у ній відіграє й навчання. Відомо, що ділянки і місця для гнізд, які обрані досвідченими самцями, як правило, кращі, ніж у птахів, що розмножуються вперше.

Друга частина поведінкового акту називається вродженим дозволяючим механізмом. Вона визначається наявністю обставин, що є стимулами для подальших дій тварини.

У прикладі з мухоловкою для самця таким стимулом виступає наявність дупла, а для самки — наявність самця, який співає біля дупла. Під дією цих стимулів птахи проявляють відповідні інстинктивні реакції — залицяння, спарювання, будівництво гнізда та ін.

Акваріумісти добре знають, що для того щоб деякі види рибок попали розмножуватись, потрібно забезпечити їх відповідними стимулами (покласти на дно акваріума камені певної форми або керамічні трубки, посадити певні рослини, змінити температуру води та інше).

7klas_3.files/image242.jpg

Мал. 232. Сіра мухоловка

ВИСНОВКИ

1. У формуванні поведінки тварин велику роль відіграють вроджені інстинкти та отримані в процесі навчання навички.

2. Інстинкт — це вроджена послідовність поведінкових реакцій, при якій завершення однієї дії викликає наступну.

3. Характерними особливостями інстинктів є вродженість, несвідомість і шаблонність.

4. Біологічне значення інстинктів полягає в тому, що тварина одразу після народження вже пристосована до життя в певних умовах довкілля і здатна до дій, які забезпечують її існування.

5. Навчання дозволяє тваринам пристосуватися до змін у довкіллі. Процес навчання у тварин зводиться до формування умовних рефлексів.

6. Поведінковий акт тварини складається з пошукової стадії ТА вродженого дозволяючого механізму.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Вроджений дозволяючим механізм, інстинкт, поведінкова реакція, поведінковий акт, пошукова стадія, еволюційна стратегія поведінки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Який приклад може проілюструвати таку властивість інстинкту як несвідомість?

2. Чому поведінка тварин не може базуватись лише на інстинктах?

3. Наведіть приклади, що підтверджують шаблонність інстинктивної поведінки тварин,

4. Яке значення мають ігри в навчанні тварин? Наведіть приклади.

5. Чи здатні до навчання дорослі тварини?

ЗАВДАННЯ

Згадаємо, як проходить розмноження рибки-гірчака. Спочатку самець гірчака знаходить молюска-беззубку, займає місце біля цього молюска, відганяючи від нього інших самців свого виду. Коли повз нього пропливав самка, то він намагається привернути її увагу, демонструючи своє забарвлення, яке на час нересту стає рожевуватим. Якщо самцю вдається привернути увагу самки, то вона відкладає ікру у вхідний сифон беззубки, а самець випускав туди ж молочка.

Дайте відповідь на запитання:

Які із вказаних дій самця і самки гірчака відносяться до пошукової стадії поведінкового акту, а які — до вродженого дозволяючого механізму?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Видатний етолог Ніколас Тінберген експериментально вивчав сигнали, які слугують пусковими механізмами пошукової стадії поведінкового акту.

Для цього він, зокрема, утримував в акваріумі рибок триголкових колючок, яким притаманна оригінальна шлюбна поведінка. Відомо, що самець будує спеціальне гніздо, в яке самка відкладає ікру (мал. 233). Самець її запліднює, а потім охороняє і захищає. В шлюбний період самці цього виду змінюють своє забарвлення. Їхня спина стає синюватою, а нижня частина голови і тіла червоніють.

В лабораторії Тінбергена акваріум з колючками стояв біля вікна і дослідник помітив, що самці триголкової колючки намагалися «атакувати» червоний поштовий фургон, який проїжджав повз вікно. Так було встановлено, а потім підтверджено спеціальними експериментами, що у шлюбний період будь-який предмет червоного кольору викликає агресивну поведінку самців колючки, оскільки черевце самців-суперників набуває у цей час червоного забарвлення. І, навпаки, сріблясте забарвлення черевця самки є стимулом до шлюбного танцю самця, яким він запрошує самку відкласти ікру саме до його гнізда.

7klas_3.files/image243.jpg

Мал. 233. Самець (червоний) і самка три голкової колючки біля гнізда


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити