Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

Тема 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 47. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Bи дізнаєтеся про те, в яких напрямках здійснюються заходи з охорони природи, для чого створюють зоопарки, ботанічні сади та заповідні території.

- Багато чув про охорону природи, але як вона здійснюється?

Охорона природи — це комплекс заходів задля збереження, раціонального використання та відновлення природних ресурсів і навколишнього середовища.

Зазвичай ці заходи спрямовані не тільки на зменшення негативних наслідків діяльності людини, а й на зменшення або ліквідацію наслідків природних катастроф (тайфуни, землетруси, цунамі, виверження вулканів), які також порушують або знищують екосистеми. Цунамі руйнують берегові екосистеми, вітри при тайфунах знищують величезні ділянки лісів, вулкани забруднюють атмосферу своїми викидами.

Проте, в першу чергу, природоохоронні заходи спрямовані на зменшення негативного впливу на природу саме людської діяльності.

Як ми бачимо, спочатку видатні науковці, потім екологічні громадські організації і, нарешті, влада, приходять до розуміння необхідності охорони природи від негативних впливів господарської діяльності людини.

Впливи діяльності людини на біосферу можуть бути різноманітними, тому існує й кілька напрямків природоохоронних заходів, які спрямовані на зменшення або ліквідацію негативних наслідків цих впливів (мал. 270). їхня головна мета — збереження популяцій і екосистем. Як показано на схемі, до охорони природи відносять заходи по збереженню та відновленню чисельності окремих видів рослин і тварин, що використовуються людиною.

Відсутність будь-яких обмежень на вилов риби, відстріл диких тварин та збір рослин (декоративних і лікарських) призводить до різкого скорочення чисельності багатьох видів. Тому розроблені правила, що регулюють ці процеси, Зокрема, відносно тварин допускається вилов або відстріл тільки самців чи особин певного розміру.

7klas_3.files/image283.jpg

Мал. 270. Основні напрямки природоохоронних заходів

Ще в минулому столітті обмежувалося або повністю заборонялося полювання на мисливські види тварин у певних місцях і в певні періоди. А в наш час закон забороняє полювання на тварин або вилов риби в період розмноження. Обсяги вилову промислових видів риб регулюються спеціальними міжнародними і державними дозволами (квотами).

Одним зі способів збереження видів, які перебувають на межі зникнення, є повернення цих видів у ті екосистеми, де вони раніше існували, але з тих або інших причин зникли. Прикладом є повернення практично знищених зубрів у ліси Європи (в тому числі й України) в середині XX століття.

Для відновлення чисельності цінних промислових риб використовують рибоводні заводи — спеціалізовані підприємства, де штучно розмножуються і вирощуються риби на ранніх стадіях життя. Після досягнення певноговіку рибу випускають у водойми.

Проте є й такі підприємства, як Дніпровський осетровий рибоводний завод (м. Херсон), що призначений для відновлення популяцій виключно осетрових риб, які внесені до Червоної книги України і тому їх промисел повністю заборонений.

Якщо ж екосистема, в якій раніше мешкав рідкісний вид, зазнала суттєвих змін, то особини цього виду можна поселити в придатній для них екосистемі, де їх раніше не було. Проте такі заходи треба проводити дуже обережно, бо стороннє втручання в природну екосистему може спричинити негативні наслідки, які не завжди можна передбачити і потім виправити. Щоправда, такі експерименти також проводять, наприклад, на півночі Київської і Житомирської областей України було випущено табун коней Пржевальського (мал. 225, с. 293), які непогано там прижилися.

Зазвичай повернення виду до екосистеми, де він існував раніше, або внесення його в екосистему, де його раніше не було, легше провести для рослин, ніж для тварин. Тварини, що виросли в неволі, часто не мають навичок, які в дикій природі отримуються в процесі навчання. В таких випадках тварину потрібно навчити всьому тому, що вміють її дикі родичі, але це дуже складно і, на жаль, не завжди можливо.

7klas_3.files/image284.jpg

Мал. 271. Утворення яру

Охорона земель і захист ґрунтів — це заходи, що спрямовані на запобігання погіршення стану земель та порушення порядку користування ними. Це стосується переважно земель сільськогосподарського призначення. Для збереження родючих ґрунтів потрібно такий чином організувати процеси поливу та розорювання, щоб вони не викликали ерозію — руйнування поверхні грунтів, яке часто призводить до утворення ярів (мал. 271).

Охорона земель також пов'язана із захистом ґрунтів від забруднення токсичними промисловими відходами.

Для відновлення грунтів, які постраждали внаслідок діяльності людини, засипають яри або укріплюють їх схили, висаджуючи на них дерева або чагарники. На ділянки, де пошкоджено або знищено родючий шар, завозять якісний ґрунт або вНОСЯТЬ органічні добрива. Для видалення токсичних речовин використовують ґрунтових тварин (окремі види дощових червів).

Охорона лісів передбачає заходи, що знижують негативний вплив вирубки лісу, пожеж, хвороб дерев і забруднення довкілля.

Для цього створюються спеціальні розплідники, де вирощують молоді дерева, які потім висаджують в місцях суцільних рубок або на згарищах. Для запобігання поширенню хвороб дерев застосовують санітарні вирубки. У країнах, де прийнято на Різдво і Новий рік встановлювати в оселях і наряджати ялинки, їх також вирощують у спеціальних розплідниках.

Охорона водойм передбачає заходи, що запобігають або зменшують забруднення водойм. Речовини, що забруднюють водойми, можуть потрапляти в них природними шляхами (дощі, змивання з берегів, утворення в процесі розвитку та відмирання тварин і рослин, що мешкають у водоймі), а також у результаті спуску в них стічних вод від промислових підприємств та населених пунктів.

Водойми самоочищаються завдяки життєдіяльності гетеротрофних і сапротрофних бактерій і мікроорганізмів, а також тварин-фільтраторів. Люди, в свою чергу, повинні забезпечити максимально можливе очищення стічних вод.

Охорона чистоти повітря. Ви вже знаете, що забруднення повітря є однією з основних форм негативного впливу людської діяльності на природу.

Основні заходи, що дозволяють зменшити забруднення атмосфери, — це встановлення очисних фільтрів на підприємствах, використання безвідходних технологій виробництва, зменшення шкідливих викидів автомобілів. Озеленення міст і селищ сприяє зменшенню кількості вуглекислого газу в атмосфері та збільшення кількості кисню. Суттєво зменшити забруднення повітря дозволить також поступова відмова від теплових електростанцій, що працюють на мазуті та вугіллі, й перехід до використання енергії сонця і вітру, тепла надр, енергії припливів і відпливів.

Всі заходи з охорони природи спрямовані на збереження біологічного різноманіття, тобто запобігання знищенню будь-яких видів живих організмів.

Наприкінці XX століття людство нарешті усвідомило, що без збереження біологічного різноманіття неможливо запобігти знищенню екосистем, бо будь-який вид є певною ланкою в харчових мережах і має складні взаємовідносини з іншими організмами.

Цікаво знати

Ще донедавна вважалось за доцільне знайти спосіб і повністю винищити комарів, які не лише турбують нас своїми укусами, але й можуть переносити збудників багатьох небезпечних хвороб. Але дорослими комарами живляться птахи, кажани, бабки, жаби. Личинки і лялечки комарів — це їжа для численних риб, хижих водних комах, павуків-сріблянок та інших водних тварин. Отже, знищивши комарів, ми б перервали ланцюги живлення і змінили, або навіть знищили, певні екосистеми.

Генетичний фонд — це сукупність генетичних наборів рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів, що живуть на планеті Земля.

Охорону і збереження біологічного різноманіття неможливо забезпечити без збереження генетичного фонду. Для цього організовують зоопарки та ботанічні сади, створюють колекції насінин рослин, порід домашніх тварин і культур мікроорганізмів та навіть зберігають за умов наднизьких температур фрагменти тіл або окремі клітини.

Для захисту і збереження сучасних екосистем, створюють заповідні території (заказники, заповідники, національні парки).

Для того щоб успішно охороняти види, які перебувають під загрозою зникнення, потрібно вести облік цих видів. Тому важливим напрямком збереження біологічного різноманіття є створення переліку рідкісних і зникаючих видів, міжнародних і регіональних червоних списків і червоних книг тваринного і рослинного світу.

ВИСНОВКИ

1. Охорона природи — комплекс заходів задля збереження, раціонального використання та відновлення природних ресурсів і навколишнього середовища.

2. До природоохоронних заходів, які повинні зменшити або ліквідувати негативні наслідки впливу діяльності людини на природу відносяться: збереження та відновлення окремих видів, охорона земель і захист ґрунтів, охорона лісів, охорона водойм, охорона чистоти повітря.

3. До заходів по збереженню біологічного різноманіття відносяться: збереження генетичного фонду живих організмів і створення заповідних територій.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Генетичний фонд, збереження біологічного різноманіття, ерозія ґрунтів, охорона природи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке охорона природи?

2. Якими способами забезпечують заходи по збереженню та відновленню чисельності окремих видів?

3. Чому внесення виду в екосистему, де його раніше не було, може бути небезпечним для екосистеми?

4. Які способи збереження генофонду живих організмів ви знаєте?

5. Для чого створюють заповідні території?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Прикладом успішного повернення тварини в екосистему, з якої вона майже зникла, є програма під назвою «Політ надії», що спрямована на відновлення популяцій белого журавля (стерха), зокрема його західносибірської популяції.

Ця програма розпочалася у 1979 році у Росії на території Окського державного заповідника. На той час у природних умовах залишалось близько 20 пар цих птахів. Спочатку був створений розплідник стерхів, де Вчені-орнітологи вирощували їх для подальшого повернення в дику природу.

вченим було відомо, що самка стерха відкладає лише два яйця, причому батьки можуть прогодувати тільки одне пташеня, а друге завжди гине. Тому із гнізд стерхів забирали по одному яйцю. Згодом із цих яєць в інкубаторі отримували пташенят. Вченим доводилося навчати пташенят самостійно їсти, знаходити корм, навіть літати. Але й після цього птахи не були готові до самостійного життя в дикій природі, бо вони не знали маршрутів сезонних міграцій.

Під час сезонної міграції стерхи слідують за ведучим птахом, який вже здійснював такі перельоти (мал. 272). На жаль, дикі зграї стерхів, які збиралися для міграції, не приймали «чужаків», як на це сподівалися вчені.

Тому лише у 2002 році вдалося остаточно розробити і реалізувати програму з відновлення популяції західносибірських стерхів. Для цього скористалися досвідом американських фахівців, які скеровували молодих птахів по маршруту сезонної міграції за допомогою мотодельтаплана, керованого людиною. Суть методу полягає в тому, що, в результаті спеціального навчання, вирощені в розпліднику журавлята сприймають мотодельтаплана як лідера зграї й слідують за ним до місця зимівлі, здійснюючи зупинки для відпочинку в заздалегідь вибраних місцях. В результаті більше 90 % повернених у природні умови стерхів після зимівлі самостійно повернулися до місця, з якого відлетіли восени, вже маючи досвід перельотів і знаючи маршрут.

7klas_3.files/image285.jpg

Мал. 272. Зграя стерхів під час перельоту


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити