Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про:

✓ класифікацію тварин;

✓ особливості будови та життєдіяльність безхребетних і хребетних тварин;

✓ небезпеку від паразитичних тварин, та як їй запобігти.

7klas_3.files/image016.jpg

§ 5. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

Bи дізнаєтеся про те, як класифікують тварин, які існують, систематичні групи, що таке вид за якими правилами утворюються наукові назви тварин.

- Скільки в cвітi тварин?

Точно невідомо, скільки видів тварин живе сьогодні на Землі. Вченими знайдено і описано близько 2 млн видів як сучасних так і викопних тварин. Однак вони постійно відкривають нові види сучасних тварин, особливо комах. Окрім того, вчені-палеонтологи знаходять нові види викопних тварин.

Для того щоб зорієнтуватись у цьому різноманітті, необхідно класифікувати тварин, тобто розмістити їх у певному порядку, за якимись спільними ознаками.

Класифікувати можна будь-які речі, що мають спільні риси. Наприклад, згадаємо ваші підручники.

Перш за все, їх можна розділити на дві групи: підручники з гуманітарних наук і природничих. Це будуть групи найвищого рангу.

До підручників з природничих наук відносять підручники з хімії, фізики, біології. Це — наступний, нижчий ранг.

Нарешті, підручники з біології. Називаються вони однаково, проте в певному класі вивчається окремий розділ цієї науки. Відповідно, в групу підручників я біології входять підручники з ботаніки, зоології, біології людини.

Таким чином ми провели класифікацію шкільних підручників з біології та визначили їх місце у загальній ієрархічній системі шкільних підручників.

Тобто ієрархічна система побудована таким чином, що всі об’єкти в ній поділяються на групи, які підпорядковані одна одній, тобто мають різні ранги.

Так само побудована система тварин. А наука, яка визначає правила і принципи побудови системи, називається систематикою.

Першу ієрархічну систему живих організмів, включаючи тварин, створив великий швецький вчений Карл Лінней (1707-1778). Подібність будови організмів стала основою цієї системи. Також Лінней запропонував назви для груп різних рангів.

За основну одиницю даної системи К. Лінней прийняв вид.

Вид — це сукупність особин живих організмів, що мешкають на певній території (яка називається ареал виду), мають подібну будову, спосіб життя, здатні схрещуватися між собою і давати плодюче потомство.

7klas_3.files/image017.jpg

Мал. 14. Положення представників роду Кінь в ієрархічній системі типу Хордові

Поняття плодючості потомства дуже важливе, бо відомі численні випадки, коли рідні види схрещуються між собою. Наприклад, люди здавна отримують, нащадків віслюка і кобили — мулів, що мають пінні для господарства якості. Проте самі мули потомства вже не дають. Це означає, що віслюки і коні — різні види.

Види тварин об'єднуються в роди. Так, віслюки, коні, зебри, кулани відносяться до роду Кінь.

Роди об’єднані в родини. Так рід Кінь відноситься до родини Коневі, рід Вовки (разом з родами Лисиці, Песці, Єнотоподібні собаки та ін.) — до родини Псові.

Родини об'єднані у ряди. Так родина Коневі відноситься до ряду Непарнокопиті, куди ще входять родини Носорогових і Тапірових, Родина Псові, разом з родинами Котячі й Медвежі входить до ряду Хижі.

Близькі між собою ряди об’єднуються у класи. Так, ряди Непарнокопиті, Парнокопиті, Хижі разом з іншими об’єднані в клас Ссавці.

Класи, в свою чергу, входять до складу типів. Класи Ссавці, Птахи, Плазуни, Земноводні та два класи риб мають схожий загальний план будови і об’єднані в тип Хордові (мал. 14).

Треба знати, що за такими ж принципами побудована і система рослин, тільки назви груп різних рангів дещо відрізняються. Так у рослин групу, що за рангом відповідає ряду у тварин, називають порядком, а тип — відділом. Назви груп інших рангів: вид, рід, родина, клас є однаковими в систематиці і тварин, і рослин.

У часи Карла Ліннея мовою науки була латина. Тому він усім систематичним групам давав латинські назви. Збереглося це правило і до сьогодні.

Крім того, Лінней запропонував давати видам подвійні назви. Першою, з великої літери, наводиться родова назва, а потім з маленької — видова. Це виявилося дуже зручно, бо за подвійною латинською назвою тварини можна відразу встановити її положення в системі. Тому це увійшло в практику систематики і збереглося. Такий спосіб формування видових назв називається бінарна номенклатура.

За триста років, що минули після виходу в світ наукових праць Карла Ліннея, систематика тварин досягла значних успіхів. Були описані сотні тисяч нових видів, які знайшли своє місце в системі. Вивчення викопних решток дозволило прослідкувати появу та розвиток різних груп тварин. З’явитися нові способи досліджень, такі як електронна мікроскопія, молекулярна біологія, генетика. Все це дозволило проводити класифікацію тварин і будувати їх систему не тільки за зовнішньою подібністю, але й за дійсною спорідненістю (на основі порівняння ДНК).

ВИСНОВКИ

1. Для того щоб зорієнтуватись у величезній різноманітності тварин, необхідно їх класифікувати, тобто розмістити в певному порядку, за якимись спільними ознаками.

2. Сучасна система тварин є ієрархічною. Вищою систематичною категорією є тип. Типи поділяються на класи, класи на ряди, ряди на родини. до складу родин входять роди, а до складу родів — види.

3. Вид — це сукупність особин живих організмів, що мешкають на певній території, мають подібну будову, спосіб життя, здатні схрещуватися між собою і давати плодюче потомство.

4. Наукова назва виду складається з двох частин. Першою, а великої літери, наводиться родова назва, а потім з маленької — видова. Такий спосіб створення видових назв називається бінарна номенклатура.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Ареал, бінарна номенклатура, вид, ієрархічна система, систематика, клас, класифікація, ряд, рід, родина, тип.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке вид?

2. Які переваги має бінарна номенклатура?

3. За допомогою мал. 14 назвіть види тварин, які входять до роду Кінь.

4. Що таке ареал виду?

ЗАВДАННЯ

Користуючись текстом параграфа, розмістіть наведені назви в такому порядку: вид, рід, родина, ряд, клас, тип.

Псові, Вовк звичайний, Хордові, Вовки, Хижі, Ссавці.

Система органів

Функції

Органи

Травна

Транспорт речовин по організму

Скелет, м'язи

Кровоносна

Газообмін

Яєчники, сім'яники

Ендокринна

Розмноження

Зябра, легені

Нервова

Перетравлення їжі, поглинення поживних речовин

Ендокринні залози

Дихальна

Сприйняття подразнень, регуляція роботи організму

Мозок, нервові вузли

Опорно-рухова

Утворення гормонів, регуляція роботи організму

Нирки

Статева

Виведення шкідливих продуктів обміну

Шлунок, кишечник

Видільна

Опора та захист для внутрішніх органів, рух тіла

Серце, судини

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити