Підручник Біологія 7 клас - Остапченко Л.І. - Освіта 2015 рік

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§12. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ

Пригадайте, ж у комах відбувається розвиток з повним і неповним перетворенням. Які типи ротових апаратів і крил трапляються в комах? Що таке лялечка?

ЯКІ КОМАХИ РОЗВИВАЮТЬСЯ З НЕПОВНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ?

• Ряд Прямокрилі. Ви добре знаете таких комах, як коники, цвіркуни, сарана. У них вузенькі прямі шкірясті надкрила захищають широкі перетинчасті задні крила, які в польоті віялоподібно розторгуються. Задні ноги видовжені й призначені для стрибків. Мають органи слуху, а самці - ще й органи стрекотіння.

Коник зелений (мал. 59, 1), стрекотіння якого зазвичай можна почути надвечір і вночі, живиться листками рослин, іншими комахами. Особливо ненажерливі личинки коника; одна личинка за добу може з’їсти до 7 комах. У степах України поширена хижа дибка степова (мал. 59, 2). Цей вид занесено до Червоної книги України. Сарана перелітна (мал. 59, 3) здатна до масових розмножень. Тоді особини сарани збираються у велетенські зграї і летять на далеку відстань (до кількох тисяч кілометрів), виїдаючи всю зелену рослинність на своєму шляху. В Україні місця розмноження сарани відомі в дельтах великих річок (Дунай, Дністер, Дніпро).

Власники городів і садових ділянок добре знайомі з вовчком, або капустянкою (мал. 59, 4), - небезпечним шкідником культурних рослин. Ця комаха має копальні передні ноги, за допомогою яких проробляє довгі ходи в ґрунті. Вовчок також добре літає та плаває. Своїми міцними щелепами він підгризає підземні частини городніх культур (огірків, картоплі, моркви тощо).

• Таргани - одна з найдавніших груп комах, які існували на нашій планеті. У цих тварин гризучий ротовий апарат, передні крила перетворені на шкірясті надкрила, а задні крила перетинчасті. В Україні поширений тарган рудий (мал. 60). Його оселення в житлі завдає людині багато клопоту. Таргани псують продукти харчування, розносять різні види бактерій і яйця паразитів, здатні виводити з ладу побутові прилади: комп’ютери, телевізори тощо.

Мал. 59. Різноманітність прямокрилих; 1 - коник зелений: 2 - дибка степова; 3 - сарана перелітна; 4 - вовчок, або капустянка

Мал. 60. Тарган рудий

Мал. 61. Різноманітність жуків: 1 - жук-гнойовик; 2 — сонечко; 3 - колорадський жук; 4 - жук-вусач

ЯКІ КОМАХИ РОЗВИВАЮТЬСЯ З ПОВНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ?

• Ряд Жуки. Найбільше видів серед комах - це жуки. Вони мають гризучі ротові органи, передня пара крил перетворилася на надкрила, задня пара - перетинчаста (мал. 53). Жуки поширені в найрізноманітніших умовах суходолу та в прісних водоймах. Жуки-гкойовики та їхні личинки живляться послідом тварин, а гробарики - трупами тварин (мал. 61, 1). Вони закопують гній або трупи в землю та відкладають на них яйця, з яких вилуплюються личинки, що швидко перетворюють ці залишки на гумус, сприяючи ґрунтоутворенню.

Сонечка (мал. 61, 2) та їхні личинки винищують попелиць, а жуки- красотіли - гусінь шкідливих метеликів. Багато видів жуків шкодить культурним рослинам, продовольчим запасам, виробам з деревини тощо. Усім відомо, якої шкоди картоплі завдає колорадський жук, завезений до нас із Америки (мал. 61, 3). В Україні шкодять: цукровому буряку - буряковий довгоносик; зерновим культурам - жук-кузька та багато інших. Короїди виточують ходи під корком та у лубі цінних порід дерев, а личинки златок і вусачів живуть у мертвій деревині, завдаючи значної шкоди зрубаному для господарських потреб лісу (мал. 61, 1).

Багато видів жуків живе у прісних водоймах. В Україні найбільші з них - це хижий жук-плавунець (мал. 62, 1) і рослиноїдний вид - водолюб чорний (мал. 62, 2). Личинки водолюба - хижаки. Вони полюють на різних безхребетних тварин.

• Ряд Метелики. У дорослих особин метеликів ротові органи - сисний хоботок (див. мал. 54). Дві пари перетинчастих крил вкриті лусочками, які здатні заломлювати світло. Багато видів метеликів, насамперед денних, мають надзвичайно гарне забарвлення. В Україні це, наприклад, махаон та аполлон (мал. 63, 1). Ці та багато інших видів метеликів потребують охорони, тому занесені до Червоної книги України.

Личинки метеликів, або гусінь, мають гризучий ротовий апарат і видовжене червоподібне тіло. Слинні залози гусениці виділяють шовкові нитки, з яких вона перед заляльковуванням плете захисну оболонку - кокон (шовкопряди, коконопряди) або якими прикріплює лялечку до різних предметів. Личинки метеликів переважно рослиноїдні, хоча є такі, що живляться вовною або хутром (наприклад, шубна, платтяна, меблева молі). Гусінь деяких видів (білан капустяний, яблунева міль, золотогуз, шовкопряд-недопарка тощо) шкодить різним сільськогосподарським культурам і лісовим насадженням.

Мал. 62. Жуки — мешканці водойм: 1 - жух-плавунець; 2 - водолюб чорний

Мал. 63. Метелики. А. Махаон: 1 - доросла особина; 2 - гусениця. Б. Шовковичний шовкопряд: 1 - дорослі особини; 2 - гусениці

Людина здавна розводить шовковичного шовкопряда (мал. 63, 2), гусінь якого споживає виключно листки шовковиці (тутового дерева), а дорослі особини взагалі не живляться. Ці комахи стали свійськими тваринами, у природі вони не трапляється. Одна гусениця шовкопряда при заляльковуванні утворює кокон із єдиної шовкової нитки близько 2 км завдовжки. З неї виготовляють шовкові тканини, які дуже цінуються. Галузь промисловості, що має назву шовківництво, зародилася в Стародавньому Китаї 5 тис. років тому.

• Ряд Перетинчастокрилі Медоносні бджоли (мал. 64. А) виробляють мед - винятково корисний продукт харчування. Це нектар квіток, змінений під дією особливих речовин, які виробляють залози розширення передньої частини кишечнику бджіл-робітниць. Бджоли запасають мед у стільниках з воску й використовують для власного живлення взимку. Бджіл утримують у штучних гніздах - вуликах (мал. 64, В). Сучасний розбірний рамковий вулик винайшов на початку XIX сторіччя український бджоляр П.І. Прокопович. Його конструкція дає змогу заміняти рамки з медовими стільниками новими, не порушуючи життя бджолиної родини.

Бджолина родина складається з однієї цариці (матки), кількох десятків самців - трутнів і десятків тисяч робочих особин (нездатних до розмноження самок). Личинок майбутніх робочих особин і трутнів перші чотири дні після вилуплення з яйця робочі особини вигодовують виділеннями залоз - «молочком», а потім - пергою (сумішшю пилку та нектару). Личинки, з яких розвинуться майбутні цариці, отримують «молочко» до заляльковування.

Мал. 64. А. Медоносна бджола: 1 - робоча особина; 2 - матка (цариця); 3 - трутень. Б. Вулик

Джмелі (мал. 65) мешкають у гніздах із трави, моху тощо, розміщених у дуплах, покинутих норах тварин-землериїв та ін. Ці комахи запилюють багато дикорослих і культурних рослин, при чому деякі з них (наприклад, конюшину) запилюють виключно джмелі.

Гнізда мурашок називають мурашниками.

Під час будівництва гнізд мурашки перемішують грунт, збільшують його шпаристість, збагачують органічними речовинами. Руді лісові мурашки (мал. 66) винищують значну кількість шкідників лісу.

Личинки різноманітних видів їздців (мал. 67) паразитують у яйцях, личинках і лялечках різних видів комах. Так вони регулюють чисельність комах-шкідників.

• Ряд Двокрилі. Цікава група комах, у яких є лише одна (передня) пара перетинчастих крил, а задня перетворена на булавоподібні утвори - дзижчальця. Ротові органи в більшості мух - це м’який лижучий хоботок, у кровосисних і хижих видів - колючо-сисні ротові органи, як-от у комарів. Поблизу осель та в житлі людини трапляється муха кімнатна (мал. 68. А). Вона живиться різними речовинами, зокрема харчовими продуктами людини. Її червоподібні личинки розвиваються на смітниках, скупченнях органіки тощо. Мухи розповсюджують збудників інфекційних захворювань та яйця паразитичних червів. Тому боротьба з мухами та запобігання їхнім контактам з продуктами харчування - необхідна умова гігієни людини.

Мал. 65. Джміль

Мал. 66. А. Руда лісова мурашка. Б. Мурашник

Мал. 67.1. Їздець викладає яйця в тіло гусениці. 2 Личинки їздця виходять з гусениці

Мал. 63. А. Муха кімнатна: 1 - доросла особина; 2 - личинка. Б. Ктир велетенський

Ктир у польоті здатний наздоганяти свою здобич - інших комах. Своїм потужним хоботком він пробиває покриви здобичі та висмоктує її вміст. Ктир велетенський занесений до Червоної книги України (мал. 68, Б).

Біологічний словничок: ряди Двокрилі, Жуки, Перетинчастокрилі, Двокрилі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Серед комах, розвиток яких відбувається з неповним перетворенням, в Україні найбільш поширені коник зелений, дибка, сарана, тарган рудий, а серед комах, розвиток яких відбувається з повним перетворенням, - жуки, метелики, джмелі, мухи.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які характерні риси представників прямокрилих вам відомі? 2. Чим характеризуються представники жуків? Яка роль жуків у природі та господарстві людини? 3. Які характерні ознаки метеликів вам відомі? Яка роль цих комах у природі та житті людини? 4. Які особливості будови перетинчастокрилих вам відомі? 5. Що ви знаєте про життя бджолиної сім’ї? 6. Які особливості будови притаманні двокрилим комахам? Поясніть роль медоносної бджоли в природі й житті людини.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Яка роль комах у природі й житті людини?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

Чому самці перетинчастокрилих не мають жала?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Тема: Вивчення представників різних рядів комах

Мета: ознайомитися з представниками різних рядів комах, навчитися розпізнавати їх у природі.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: колекція найпоширеніших представників різних рядів комах, лупа, лінійка, визначник комах або картки для визначення.

Хід роботі

1. Розгляньте запропонованих учителем комах різних рядів.

2. За допомогою таблиць для визначення розподіліть їх по рядах.

3. Запишіть у зошит висновки, зроблені на підставі дослідження.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Тема: Різноманітність членистоногих

Мета: з'ясувати загальні ознаки членистоногих, навчитися розподіляти їх на ракоподібних. павукоподібних і комах за ознаками зовнішньої будови.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: колекція найпоширеніших представників членистоногих, лупа, лінійка, визначники ракоподібних, павукоподібних і комах або картки для визначення.

Хід роботи

1. Ознайомтеся з особливостями будови запропонованих учителем видів ракоподібних. павукоподібних і комах.

2. За допомогою таблиць для визначення визначте по кілька представників різних членистоногих.

3. Запишіть у зошит висновки, зроблені на поставі дослідження, які пристосування дали змогу членистоногим заселити різноманітні середовища життя.

Цікаво!

• Гуляючи спокійного літнього вечора, ви гложете побачити серед рослин яскраві вогники. Це світяться безкрилі самки жуків-світляків, таким чином приваблюючи крилатих самців. Свічення відбувається завдяки тому, що в тілі комахи є особлива жироподібна речовина, здатна окислюватися з виділенням великої кількості світлової енергії. Явище свічення живих організмів називають біолюмінісценцією.

Воно притаманне різним істотам: від бактерій до хребетних тварин.

• Нічний метелик бражник мертва голова отримав свою назву тому, що малюнок на спинному боці його грудного відділу нагадує череп людини(мал. 69). Якщо взяти цього метелика в руки, то він різко пищить, із цим метеликом пов’язано багато легенд та забобонів. Його описав Едгар По в оповіданні «Сфінкс». Цікаво, що бражник мертва голова може проникати у вулики та красти мед у бджіл.

Мал. 69. Бражник мертва голова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити