Підручник Біологія 7 клас - Остапченко Л.І. - Освіта 2015 рік

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§16. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХОРДОВИХ

Пригадайте, які систематичні категорії застосовують у зоології. Що утворюють хрящова та кісткова тканини в організмах тварин?

Ви вже знаєте, що всіх тварин поділяють на безхребетних і хребетних. З безхребетними тваринами - кишковопорожнинними, червами, членистоногими, молюсками ми вже ознайомилися.

ЯКИХ ТВАРИН ВІДНОСЯТЬ ДО ХРЕБЕТНИХ?

Усім вам добре відомі такі тварини, як риби, жаби, ящірки, птахи, ссавці - хребетні тварини (мал. 92). Вони дуже різні, поширені в усіх середовищах життя: наземно-повітряному, ґрунтовому, морських і прісних водоймах. Об’єднує всіх цих різних тварин в одну групу єдиний план будови (мал. 93. А). Насамперед усім їм притаманний внутрішній осьовий скелет - хорда. Ось чому всіх хребетних відносять до типу Хордові. Хорда має вигляд суцільного тяжа і слугує опорою для м’язів, а також надає тілу певної пружності. У більшості тварин цього типу хорда в дорослому стані замінюється на хребет (хрящовий або кістковий) і лише в небагатьох форм залишається протягом усього життя (наприклад, осетрові риби). Хребет - осьовий скелет, що складається з послідовності коротеньких хребців, утворених з хрящової чи кісткової тканини.

У більшості хордових розвинений скелет голови - череп. Ще однією важливою ознакою хордових тварин є будова їхньої нервової системи. У хребетних вона складається з двох частин. Передня частина розширена в головний мозок і захищена черепом, а задня має вигляд видовженої трубки. Її називають спинним мозком. Від цієї центральної нервової системи відходять нерви, які складають периферичну нервову систему.

Мал. 92. Різноманіття хребетних тварин: 1 - риба; 2 - жаба; 3 - змія; 4 - птах; 5 - ссавець

Мал. 93. А. План будови хордових тварин. Б. Схема будови зародка хордової тварини:

1 - нервова трубка; 2 - хорда; 3 - кишка; 4 - серце; 5 - зяброві щілини

У глотці хордових тварин е зяброві щілини. У видів, що виникли у водному середовищі та ніколи його не залишали (риби), вони зберігаються впродовж усього життя. У решти тварин, що перейшли до життя на суходолі або знову повернулися до існування у водному середовищі (крокодили, тюлені, кити, дельфіни), зяброві щілини закладаються тільки під пас зародкового розвитку (мал. 93. В) і ніколи не функціонують як органи дихання в дорослому стані. Замість них газообмін забезпечують легені - парні органи, які дають змогу дихати атмосферним повітрям.

Хордовим тваринам притаманні різні способи живлення, але в них спільний план будови травної системи. Так, наскрізний кишечник відкривається назовні анальним отвором або в клоаку (розширення заднього відділу кишечнику, у який відкриваються також вивідні протоки видільної та статевої систем). У більшості хордових тварин є спеціалізовані травні залози - печінка, підшлункова залоза, а в наземних хребетних - ще й слинні. У всіх хребетних тварин є також видільна, кровоносна, статева та ендокринна системи.

Складна будова хребетних тварин дала їм змогу опанувати різні регіони нашої планети. Вони поширені в усіх кліматичних поясах - від Арктики до екватора та від екватора - до Антарктики.

Біологічний словничок хорда, хребет, зяброві щілини, клоака.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Хордові - це найбільш високоорганізовані тварини. Від безхребетних вони відрізняються такими ознаками: скелет внутрішній, у зародковому стані представлений хордово. У більшості тварин цього типу хорда в дорослому стані замінюється на хребет (хрящовий або кістковий): у зародків закладаються зяброві щілини в глотці. Дорослі хордові - мешканці водойм - дихають за допомогою зябер, види, що перейшли до життя на суходолі, - за допомогою легень. Центральна нервова система має вигляд трубки, що закладається над хордою. У більшості видів вона поділяється на головний і слинний мозок.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які ознаки характерні для представників типу Хордові? 2. У яких середовищах мешкають хордові тварини? 3. Що таке хорда? Які її функції?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

Виберіть з перелічених тварин тих, предки яких виникли у водному середовищі й ніколи його не залишали, і тих, чиї предки повернулися до життя у водне середовище: морські змії, ланцетники, крокодили, морські черепахи, риби, дельфіни. Відповідь обґрунтуйте.

Цікаво!

• 1774 року відомий російський біолог Петро Симон Паллас (1741-1811) (мал. 94, 1) знайшов у Чорному морі маленьку видовжену напівпрозору тварину (мал. 94,2). Сприйнявши її за молюска, він назвав цю тварину «ланцетоподібним слимаком». Тільки через 60 років учені встановили, що цей вид є хордовою твариною. Особлива роль у вивченні ланцетника належить видатному українському вченому Олександру ОнуфрійовичуКовалевському (1840-1901) (мал. 94. 3). який свого часу працював у Київському університеті Св. Володимира. Завдяки його працям стало відомо, що ланцетник дуже нагадує прадавніх хордових, від яких колись виникли хребетні тварин. Один з видів ланцетників - ланцетник європейський - трапляється в Чорному морі. За способом живлення ланцетники - фільтратори. Вони живляться різними мікроскопічними організмами.

Мал. 94.1. Петро Симон Паллас. 2. Ланцетник європейський. 3. Олександр Онуфрійович Ковалевський


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити