Підручник Біологія 7 клас - Остапченко Л.І. - Освіта 2015 рік

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§29. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

Пригадайте, як відбуваються процеси живлення у губок. Яких тварин відносять до безхребетних, а яких - до хребетних? Що таке хеліцери?

Процеси розкладання органічних сполук їжі на їхні складові називають травленням. Процеси травлення забезпечують організм необхідною енергією та будівельним матеріалом. Будь-який вид їжі, яким живляться тварини (рослини, м’ясо чи органічні рештки), - це молекули дуже складних органічних сполук. Для перебігу реакції розпаду складних органічних речовин потрібні біологічно активні речовини білкової природи - ферменти. їх виробляють залозисті клітини кишечнику тварин, а також спеціалізовані травні залози.

Загалом система травлення тварин складається з трубки - кишечнику - з вхідним і здебільшого вихідним отворами і низки спеціалізованих клітин усередині неї: одні виділяють травні ферменти, інші вбирають перетравлені речовини. Через вхідний отвір - рот - їжа надходить до травної системи. Важлива частина травного тракту - його розширення - шлунок, який здійснює частину процесу травлення. Його продовження - кишечник, де травлення завершується і де всмоктуються продукти травлення - прості речовини, які доправляються до клітин за допомогою крові. Кишечник закінчується анальним отвором, через нього викидаються неперетравлені рештки їжі.

Мал. 174. Будова травної системи гідри: А Ротовий отвір (1) - мішкова порожнина (2). Б. Внутрішньоклітинне живлення

ЯКІ ТИПИ БУДОВИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ПРИТАМАННІ БЕЗХРЕБЕТНИМ ТВАРИНАМ?

• Кишковопорожнинні, зокрема гідра, за допомогою щупалець уловлюють дрібну здобич: інфузорій, дрібних рачків, іноді личинок і мальків риб. У кишковій порожнині на їжу діють травні ферменти. Їх виділяють залозисті клітини. Під впливом травних ферментів здобич розпадається на шматочки, що захоплюються травними клітинами. Ці клітини мають джгутики, завдяки їхній роботі в кишковій порожнині створюються потоки води, з якими шматочки їжі надходять до поверхні цих клітин. Далі вони захоплюються за допомогою псевдоподій і перетравлюються у травних вакуолях. Неперетравлені рештки їжі виводяться через ротовий отвір (мал. 174).

Отже, у кишковопорожнинних ми спостерігаємо два варіанти перетравлення їжі. Порожнинне травлення відбувається в кишковій порожнині під дією ферментів, які виділяють залозисті клітини, внутрішньоклітинне - у травних вакуолях травних клітин.

• Вивчаючи паразитичних червів - гельмінтів, ви ознайомилися з представниками плоских червів - печінковим і котячим сисуном, бичачим ціп’яком. Так-от, у плоских нервів кишечник замкнений. Як і в гідри неперетравлені рештки їжі виводяться через ротовий отвір. У ціп’яків травна система в процесі історичного розвитку зовсім зникла. Поживні речовини вони вбирають через покриви тіла. У кільчастих червів наскрізний кишечник закінчується анальним отвором (мал. 175). У цих тварин з’являються й примітивні слинні залози. У дощового черв’яка передній відділкишечнику диференціюється на ротову порожнину, глотку та стравохід. Розширюючись, стравохід утворює воло, у якому на певний час може затримуватись їжа. У цей час на неї діють травні ферменти слини. Передня частина середнього відділу кишечнику утворює розширення - шлунок.

Мал.175. Будова травної системи дощового черв'яка: ротова порожнина (1) - глотка (2) - стравохід (3) - воло (4) - шлунок (5) - кишечник (8) - анальний отвір (7)

Мал. 176. Будова травної системи членистоногих (на прикладі рака річкового): ротовий отвір (1) - стравохід (2) - шлунок (3) - кишечник (4) - анальний отвір (5) - печінка (6)

• У членистоногих будова травної системи подібна. Але в них на голові е кінцівки, які формують роговий апарат - щелепи. За його допомогою тварини захоплюють їжу, можуть її подрібнювати та підносити до ротового отвору. У річкового рака, наприклад, ротовий отвір оточують шість пар кінцівок: пара верхніх, дві пари нижніх щелеп та три пари ногощелеп (мал. 176). Ротовий отвір веде в коротенькі глотку та стравохід, які переходять в об’ємний шлунок. Він складається з двох відділів: у передньому їжа подрібнюється; у задньому - тверді часточки відціджуються від рідини. За ним починається коротенька середня кишка, яка переходить у довгу задню. Вона відкривається назовні анальним отвором на задньому кінці тіла. У річкового рака є й спеціалізована травна залоза - печінка.

Павук-хрестовик може живитись лише рідкою їжею. За допомогою хеліцер він уводить у тіло здобичі отруту та травні ферменти. Тип травлення, який починається поза тілом тварини, називають позакишковим. Через певний час павук висмоктує вміст напівперетравленої здобичі. Передній відділ кишечнику цих тварин складається з глотки, стравоходу та смоктального шлунка. При цьому глотка та смоктальний шлунок діють як насоси, що закачують у кишечник рідку їжу. Як і в річкового рака, у павука є печінка та невеликі слинні залози.

• Молюски, як і кільчасті черви та членистоногі, мають наскрізну травну систему (мал. 177). У ротовій порожнині черевоногого молюска виноградного слимака є пластинка з органічної речовини - щелепа, а в глотці - мускульний язик з терткою. За їхньою допомогою тварина зішкрібає їжу. Через ротовий отвір їжа надходить у глотку, а звідти - до стравоходу, що утворює розширення (воло). У цей нас на їжу діють травні ферменти, які виробляють слинні залози. У шлунок відкриваються протоки печінки. Задній відділ кишечнику відкривається назовні анальним отвором.

Мал.177. Будова травної системи молюсків: А. Черевоногого: рот (1) - язик з терткою (2) - стравохід (3) - шлунок (4) - кишечник (5) - анальний отвір (6) - печінка (7). Б. Двостулкового: стравохід (1) - печінка (2) - шлунок (3) - середня кишка (4) - анальний отвір (5)

У двостулкового молюска жабуриці (беззубки) коротенький стравохід відкривається в об’ємний шлунок. Його оточує травна залоза - печінка. Середня кишка переходить у задню, яка відкривається анальним отвором. На задньому кінці тіла двостулкових молюсків розташовані два отвори у мантії - сифони. Через верхній вивідний виводяться рештки їжі та кінцеві продукти обміну речовин. А черев нижній - ввідний - надходить з водою їжа.

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ХОРДОВИХ ТВАРИН?

Хоча хордовим тваринам притаманні різні способи живлення, у них спільний план будови травної системи. Наскрізний кишечник відкривається назовні анальним отвором або в клоаку (хрящові риби, земноводні, плазуни, птахи, першозвірі). Важливий етап в еволюції хордових тварин - поява щелеп. Вони слугують для вловлення, утримання, а часто - і подрібнення їжі. З появою щелеп процес живлення хребетних тварин став ефективнішим. У більшості хордових тварин є спеціалізовані травні залози - печінка, підшлункова залоза, а в наземних хребетних - ще й слинні. Печінка бере участь у процесах травлення: у ній утворюється жовч, яка сприяє перетравленню жирів, та деякі травні ферменти. У клітинах печінки запасається глікоген, який за потреби здатний розщеплюватись до глюкози. Хордові тварини використовують цю сполуку як енергетичну. У клітинах печінки також знешкоджуються деякі отруйні речовини. Підшлункова залоза виробляє травні ферменти, у ній утворюються біологічно активні речовини - гормони, які регулюють процеси обміну вуглеводів.

• Травна система риб починається ротовим отвором, обмеженим щелепами. Він веде до рогоглоткової порожнини (мал. 178). На її дні розташований м’язовий виріст - язик. Він бере участь у процесі ковтання. У більшості видів риб на щелепах та інших кістках черепа розташовані зуби, які допомагають схоплювати й утримувати здобич. Задня частина ротоглоткової порожнини пронизана зябровими щілинами. З ротоглоткової порожнини їжа надходить у стравохід, який відкривається в шлунок. За шлунком знаходиться тонкий кишечник, у який відкриваються протоки спеціалізованих травних залоз - печінки та підшлункової залози. У шлунку починаються процеси перетравлення поживних речовин, у тонкому кишечнику - завершуються. Неперетравлені залишки їжі потрапляють у товстий кишечник, а з нього через пряму кишку та анальний отвір - назовні (у кісткових риб). У хрящових риб кишечник відкривається в клоаку.

• Травна система амфібій (мал. 179. А), як і риб, починається ротоглотковою порожниною, що переходить у стравохід.

Мая 178. Будова травної системи кісткової риби: ротовий отвір (1) - стравохід (2) - шлунок (3) - тонкий кишечник (4) - товстий кишечник (5) - пряма кишка (6) - анальний отвір (7)

Мал. 179. А. Будова травної системи амфібій: ротоглоткова порожнина (1) - стравохід (2) - шлунок (3) - кишечник (тонкий і товстий) (4) - клоака(5). Б. За допомогою довгого язика жаба вловлює здобич

Сюди відкриваються протоки слинних залоз (у риб вони відсутні). Слина в амфібій не містить ферментів, а слугує лише для зволоження їжі, що полегшує її ковтання. На дні ротоглотки є язик. У жаб і ропух він укритий клейкою речовиною та прикріплений до дна ротоглотки переднім кінцем, тоді як задня його частина вільна. Жаба під час полювання, помітивши здобич (здебільшого це комахи), викидає язик з ротової порожнини вперед, до якого і приклеюється здобич (мал. 179. Б).

Кишечник в амфібій, як і в хрящових риб, відкривається у клоаку.

• Травна система рептилій дещо складніша порівняно з амфібіями. Слина, яку виробляють слинні залози, містить травні ферменти. Кишечник рептилій відкривається, як і в земноводних, у клоаку. У них є невеличка сліпа кишка - передній відділ товстого кишечнику, де їжа перетравлюється за допомогою симбіотичних мікроорганізмів.

• Травна система птахів починається дзьобом, який захоплює і подрібнює їжу. Форма дзьоба залежить від того, чим живляться птахи (мал.180). У хижих птахів (соколів, орлів, сов) дзьоб гострий і загнутий донизу. Такий дзьоб дає змогу шматувати здобич. Качки та гуси мають плаский дзьоб з особливим апаратом із зубчиків та рогових пластинок, що дозволяє відфільтровувати їжу з води. У птахів, які споживають плоди та насіння рослин, дзьоб зазвичай короткий і потужний (наприклад, різні види папуг), що дає змогу розбивати їжу. Гострий і тонкий дзьоб мають комахоїдні птахи (як-от, різні види синиць). Язик, який міститься в ротовій порожнині, може допомагати в здобуванні їжі. Далі їжа через глотку потрапляє до стравоходу і на певний час затримується в його розширенні - волі (мал. 181). Там під дією травних соків слини їжа пастково перетравлюється.

Мал. 180. Залежність будови дзьоба від характеру їжі (з допомогою вчителя визначте назви цих птахів за яким типом їжі вони живляться)

Мал. 181. Будова травної системи птахів: рот (1) - стравохід (2) - воло (3) - залозистий відділ шлунка (4) - м'язовий відділ шлунка (5) - кишечник (6) - клоака (7)

Із стравоходу їжа надходить у шлунок, який складається з двох відділів. Передній відділ шлунка - залозистий. У ньому виділяється травний сік, під дією якого триває перетравлення їжі. У в'язовому відділі шлунка їжа перетирається до кашкоподібного стану. Він має потовщені м’язові стінки, а всередині вистелений щільною рогоподібною оболонкою. Деякі види птахів для кращого перетирання їжі ще додатково заковтують камінці. Мускульний відділ шлунка певною мірою компенсує птахам відсутність зубів.

Зі шлунка рідка кашкоподібна їжа надходить у тонкий кишечник. Туди само відкриваються протоки пепінки та підшлункової залоги. Кишечник у птахів укорочений, що забезпечує зменшення маси тіла. Це одне з пристосувань птахів до польоту. Як і в плазунів, кишечник відкривається у клоаку.

Для забезпечення процесів життєдіяльності та постійної високої температури тіла (від + 38 °С до + 43 °С) птахи потребують великої кількості енергії. Тому їм потрібно багато їжі, яка у птахів перетравлюється дуже швидко.

• У ссавців (мал. 182) добре розвішені травні залози: слинні, печінка та підшлункова. Травна система починається передротовою порожниною, яка за допомогою щелеп відокремлена від ротової. Зовні її обмежують щоки та губи. Передротова порожнина та м’ясисті губи, за допомогою яких схоплюється їжа, притаманні лише ссавцям. У ротовій порожнині їжа подрібнюється за допомогою зубів, а також починається її перетравлення під дією травних соків, що їх виробляють слинні залози (пригадайте, які види зубів є у ссавців). Зуби ссавців складаються з коронки та кореня (мал.182. Б). Коронка виступає над поверхнею щелеп, тоді як корені розміщуються в комірках щелеп. За допомогою коренів зуби ссавців прикріплюються до щелеп. Зовні коронки вкрито міцною емаллю, яка захищає їх від зношування.

Мал. 182. А. Будова травної системи ссавців: передротова порожнина (1) - ротова порожнина (2) - глотка (3) - стравохід (4) - шлунок (5) - кишечник (тонкий і товстий) (6) - анальний отвір (7). Б. Будова зубів ссавців: 1 — коронка; 2 - корінь

Мал. 183. Будова шлунка жуйної тварини: 1 - стравохід; 2 - рубець; 3 - сітка; 4 - книжка; 5 - сичуг; 6 - тонка кишка

У роговій порожнині ссавців м’ясистий язик перемішує їжу й забезпечуй її заковтування. До того ж язик - це орган смаку.

З ротової порожнини їжа через глотку та стравохід надходить до шлунка (мал. 182), де тривають процеси перетравлення їжі.

У ссавців, які споживають рослинну їжу. що погано перетравлюється, шлунок може мати складну будову. Наприклад, у жуйних (як ви пам’ятайте, це група парнокопитних, до якої належать олені, лосі, жирафи, вівці, велика рогата худоба та ін.) шлунок складається із чотирьох відділів: рубця, сітки, книжки та сичуга (мал. 183). У рубці мешкають мікроорганізми, які допомагають перетравлювати клітковину.

З рубця їжа надходить до сітки, звідки вона відригується знову до ротової порожнини. Тут частково перетравлена їжа перетирається зубами й зволожується слиною. З ротової порожнини їжа надходить до книжки (її стінки мають згортки, що нагадують аркуші книжки), а з неї - до сичуга. Там виділяється шлунковий сік.

Кишечник у ссавців, як і в інших хребетних тварин, поділяється на тонкий і товстий відділи. У тонкому кишечнику їжа остаточно перетравлюється і поживні речовини всмоктуються у кров. Неперетравлені рештки їжі виводяться через анальний отвір. Лише в першозвірів кишечник відкривається у клоаку.

Довжина кишечнику ссавців залежить від типу їжі, яку споживає тварина. У травоїдних він довгий, у хижаків - короткий.

Біологічний словничок: фермента, замкнений і наскрізний кишечник, печінка, підшлункова залоза, щелепи.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Функції перетравлення їжі та постачання організму поживних речовин виконує травна система. До її складу входить кишечник та травні залози, що виробляють травні ферменти. У кишковопорожнинних функцію кишечнику виконує кишкова порожнина.

У деяких безхребетних тварин (наприклад, павуків) спостерігають позакишкове травлення.

Представникам хордових тварин притаманний наскрізний кишечник, який в одних представників відкривається назовні анальним отвором (кісткові риби, більшість ссавців), в інших - до клоаки (хрящові риби, амфібії, рептилії, птахи, першозвірі). У риб формуються спеціалізовані травні залози: печінка та підшлункова залоза, а в наземних хребетних тварин - ще й слинні залози.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Яке біологічне значення має перетравлення їжі тваринами? 2. Яка роль ферментів у процесах травлення? 3. Які травні залози є в безхребетних тварин? Яка їхня роль у процесах перетравлення їжі? 4. Що таке позакишкове травлення? Яким тваринам воно притаманне? 5. Яке значення появи щелеп в еволюції хребетних тварин? 6. Яка роль печінки та підшлункової залози у процесах перетравлення їжі? 7. З яких відділів складається кишечник хребетних тварин? 8. Яка будова зуба у ссавців? 9. Яка функція язика у процесах живлення хребетних тварин?

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Які риси ускладнення спостерігають у травній системі різних груп безхребетних (I група) та хребетних (II група) тварин.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

Чим можна пояснити, що в хижих ссавців шлунок часто однокамерний, тоді як у тих, які живляться рослинною їжею, він може складатися з декількох різних за функціями відділ?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Порівняйте особливості будови травної системи різних груп хордових тварин за ознаками: чим переважно живляться, який спосіб живлення, які є органи травлення. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити