Підручник Біологія 7 клас - Шабанов Д.А. - Грамота 2015 рік

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 11. Клас Ракоподібні

1. Хто такі ракоподібні? 70 тис. видів класу Ракоподібні населяють усі водойми нашої планети й навіть вийшли на суходіл. Довжина більшості з них вимірюється міліметрами. Утім, у найбільших морських крабів відстань між кінцями їхніх довжелезних ніг досягає 3 м (рис. 11.1). Характерні ознаки ракоподібних - дихання зябрами та наявність двох пар вусиків. Довгі вусики переважно є органом дотику, а короткі — нюху.

2. Річковий рак. Річкові раки — представники ряду Десятиногі, що живуть на дні прісних водойм із чистою водою. Удень вони ховаються в схованках, а вночі шукають поживу: водорості, дрібних тварин, відмерлі рештки. В Україні поширені довгопалий (рис. 11.2) і широкополий (рис. 11.3) раки, які змагаються за їжу та місцеперебування. Більш плодючий і витривалий довгопалий рак витісняє широкопалого, унаслідок чого його занесено до Червоної книги України.

Рис. 11.1. Родичі річкового рака, представники ряду Десятиногі (зліва направо): японський краб-павук; омар; креветка; рак-самітник (у черепашці молюска)

Чи правда, що рак зазвичай задкує? У пошуках їжі рак прямує вперед на чотирьох парах грудних ходильних ніг. Перша пара грудних ніг спрямована вперед. Клешнями на них рак хапає здобич і направляє її до рота. Рот оточений ротовими органами, що втримують і подрібнюють їжу. Це перетворені кінцівки сегментів тіла, з яких утворено головний відділ. Коли ж рака щось злякає, він загрібає хвостовим плавцем і швидко пливе задом уперед.

На голові рака, окрім рота й ротових органів, розташовані органи чуття — дві пари вусиків та очі на стеблинках. На грудях — ходильні ноги, а на черевці — черевні ніжки та хвостовий плавець. Зверху і з боків голова й груди рака вкриті складкою панцира — карапаксом.

3. Різноманіття ракоподібних. Уявлення про різноманіття ракоподібних вам дасть таблиця 11.1 (с. 46). Чимало ракоподібних є в складі планктону (організмів, що живуть у товщі води). Деякі десятиногі (раки, краби, креветки) є об’єктом промислу. Є серед них паразитичні й сидячі тварини. Ракоподібні — важливий корм для риб та інших тварин. Невелика кількість ракоподібних вийшла на суходіл, зокрема мокриці. Мокриці живляться перегнилими рештками рослин, лишайниками, цвіллю й унаслідок цього беруть участь в утворенні ґрунту.

РИС. 11.2. Довгопалий рак

Рис. 11.3. Зовнішня будова широкопалого рака

Таблиця 11.1

Представники деяких рядів класу Ракоподібні

Клас Ракоподібні налічує майже 70 тис. видів, більшість з яких веде водний спосіб життя. На їхній голові розташовані дві пари вусиків —довгі й короткі. Дихають ракоподібні за допомогою зябер. Деякі ракоподібні є об’єктами промислу, інші — важливим кормом для риб.

Короткі й довгі вусики; клешні; карапакс; планктон.

1. Чому клас Ракоподібні належить до типу Членистоногі?

2. Що та якими кінцівками здатен робити рак?

3. Які функції виконують відділи тіла річкового рака?

4. Поясніть походження назви «мокриця». Як ця назва пов’язана з ознаками ракоподібних?

5. Опишіть розмаїття способів життя ракоподібних. Яке значення вони мають для життя у водоймах?

6. Знайдіть відомості про те, як представники ракоподібних впливають на життя інших тварин (прикладом може бути рис. 11.4).

Рис. 11.4. Цей кит (фінвал) вистрибує з води, щоб позбивати зі шкіри морських жолудів — сидячих ракоподібних.

4. Мечохвости й ракоскорпіони. Мечохвости з’явилися в морях понад 400 млн років тому, і за цей час майже не змінилися. Період існування людства — незначна частка часу, якщо порівнювати з віком цих тварин.

Дотепер збереглися п’ять видів мечохвостів. Це придонні членистоногі до 90 см завдовжки, які живуть біля берегів Америки та Південно-Східної Азії. їхнє тіло вкрите міцним щитом, під яким сховані ноги. Закінчується воно довгим вістрям. Мечохвости виходять на берег відкладати яйця (рис. 11.5). Ці тварини цікаві тим, що нагадують предків павукоподібних. Найближчими родичами мечохвостів були вимерлі ракоскорпіони, з якими їх поєднують у клас Меростомові. Це були найкрупніші членистоногі всіх часів. Деякі з них сягали 2,5 м у довжину (рис. 11.6).

Рис. 11.5. Мечохвіст — сучасна тварина

Рис. 11.6. Такий вигляд мав один з найбільших видів ракоскорпіонів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити