Біологія 8 клас

Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ


§ 58. Охорона тваринного світу


Найважливішим завданням охорони природи є збереження різноманітності живих істот: рослин, грибів, тварин. Необхідно охороняти тварин кожного біологічного виду.

Сукупність усіх біологічних видів і різновидностей видів, поширених на планеті Земля, називають біологічною різноманітністю. Різноманітність живих істот формувалася мільйони років, проте втратити її можна за кілька століть. Протягом останніх 300 років було знищено 63 види ссавців, 74 види птахів, 28 видів плазунів і 2 види земноводних. Кількість знищених видів комах та інших дрібних тварин не піддається точному обліку. Якщо 200 років тому швидкість вимирання тварин становила 1 вид на 10 років, на початку XX ст. — 1—2 види на рік, то наприкінці XX ст.— 1 вид щодня! За прогнозами вчених, до середини XXI     ст. на земній кулі можуть зникнути від 500 тисяч до 2 млн видів живих істот, що становить 15—20 % біологічних видів, які існують на нашій планеті. Тому одним із головних завдань охорони природи є збереження різноманітності видів незалежно від того, корисні вони для людини чи шкідливі.

• Парадокс сучасної ситуації, яка склалася у природі, полягає в тому, що в США та країнах Західної Європи, де високий рівень розвитку промисловості й сільського господарства, багато видів тварин, що колись вважалися шкідливими, практично зникли і нині охороняються з таким самим ентузіазмом, з яким знищувалися. Наприклад, комаху вовчок, яка належить до ряду Прямокрилі, у нашій країні вважають шкідником, а на Британських островах її зараховано до видів, що підлягають охороні.

Чому зникають види тварин

Головною причиною зникнення великої кількості видів тварин є руйнування людиною природного середовища їх існування внаслідок господарської діяльності. Спорудження водосховищ, осушування боліт, розорювання ділянок степів і вирубування лісів призводить до знищення місць існування тварин, а також спричинює зміну клімату. Крім того, дим фабрик та заводів, вихлопні гази автомобілів, каналізаційні нечистоти, надлишок отрутохімікатів на полях завдають непоправної шкоди всьому живому. Один великий хімічний комбінат, що не має сучасних потужних очисних споруд, стічними водами може забруднити невелику річку. У такій воді гинуть рослини і тварини. Внаслідок аварій танкерів нафта розтікається по поверхні морів та океанів, і нафтова пляма може знищити відразу колонію мартинів — кілька тисяч птахів.

Ще однією причиною зникнення біологічних видів є полювання і винищення людиною шкідливих, на її думку, тварин.

Уперше винищення біологічного виду людиною було зареєстроване в 1681 році. Жертвою став нелітаючий птах дронт — родич наших голубів. Цей великий безкрилий птах, що живився травою та листям, був поширений на острові Маврикій в Індійському океані. За якихось п’ять десятиліть вид, що проіснував мільйони років, зник. Європейці-колонізатори полювали на дронтів, убиваючи їх палицями. Від цих великих птахів залишилося кілька усохлих шматків шкіри, дзьоби та лапи, які зберігаються в зоологічних музеях як цінна реліквія.

Через 100 років завзяті мисливці винищили морську корову Стеллера — унікального морського ссавця. Ці неквапливі тварини жили тільки на обмілинах Командорських островів на півночі Тихого океану. Невеликі стада морських корів паслися на мілині, поїдаючи водяну рослинність. Вони були надто легкою і багатою здобиччю, тому зникли за якихось 26 років. Жоден біологічний вид не зазнав такого швидкого винищення. На згадку про цих тварин людству залишилося кілька скелетів. Два таких скелети зберігаються в Зоологічному музеї м. Києва.

•  Найжахливішою є історія зникнення мандрівного голуба. На відміну від решти винищених тварин, які були нечисленними і мали обмежене середовище існування, мандрівний голуб вважався одним з найпоширеніших птахів на нашій планеті. У період розмноження зграя птахів займала для гніздування лісові площі в кілька тисяч квадратних кілометрів. Загальна чисельність птахів у зграї становила понад 2 млрд особин, що перевищувало кількість населення на земній кулі на той час.

Люди бездумно й жорстоко вбивали мандрівних голубів. Били каменями і палицями, стріляли з пістолетів, рушниць і навіть гармат. Уночі їх обкурювали сіркою, ловили тенетами, били жердинами. За одну ніч знищували до мільйона птахів! Потім у ліс випускали стадо свиней, аби ті живилися пораненими птахами чи пташенятами, що випали з гнізд. І нікому не спадало на думку, що ці птахи можуть зникнути. Наприкінці XIX ст. кількість мандрівних голубів почала різко скорочуватися, і жодні охоронні заходи не врятували цього птаха від вимирання. Останній представник виду — голубка Марта померла в 1914 р. в зоопарку міста Цинциннаті.

Окрему проблему становить збереження найдрібніших тварин: комах, павуків, молюсків, червів тощо. Адже їх життя тісно пов’язане з певними видами рослин: якщо зникає лише один вид трав’яної рослини або чагарника, вимирає відразу 30 видів дрібних тварин.

Викликає занепокоєння цілеспрямоване колекціонування гарних рідкісних метеликів, великих жуків, екзотичних молюсків, яких збирають «шанувальники» природи.

У наш час контрабандна торгівля тваринами перетворилася на доволі розвинений бізнес, що дає величезні протизаконні прибутки.

Як охороняють тваринний світ

Є три напрями охорони тваринного світу:

— охорона середовища існування;

— охорона угруповань тварин і рослин;

— охорона певних біологічних видів.

Охорона середовища існування полягає насамперед в охороні основних типів природних ландшафтів (морів, озер, боліт, лісів, стенів тощо) у первісному вигляді. З цією метою виділяють території (ділянки суходолу) або акваторії (ділянки водної поверхні), де встановлюють заповідний режим:        забороняють будь-яку господарську діяльність людини, полювання, риболовлю, збирання трав, ягід та грибів. Такі території називають заповідниками. Найбільші — біосферні заповідники. Вони є своєрідними зразками флори і фауни певного природного ландшафту, наприклад лісу або степу. У заповідниках охороняють не окремих тварин, а популяції. Популяції різних видів різняться кількістю тварин. Популяції дрібних тварин, зокрема комах, нараховують сотні або тисячі особин, а великих ссавців, наприклад оленів чи диких свиней,— кілька десятків особин.

На території України створено чотири біосферних заповідники: Чорноморський (у пониззях Дніпра), Дунайські плавні (у пониззях Дунаю), Карпатський (займає наймальовничіші ділянки Карпатських гір) і найстаріший — «Асканія-Нова» (еталон європейського степу).

Охорона угруповань тварин і рослин здійснюється в заповідниках та національних парках. Кожен вид тварин займає в природі свою екологічну нішу — місце виду в біоценозі, зумовлене взаємодією з іншими видами та умовами існування. Тому в природі немає шкідливих або корисних тварин. Зокрема, хижий орел, який живиться зайцями, з одного боку, завдає шкоди — винищує потенційну дичину, а з другого, — корисний, бо обмежує кількість зайців, оберігаючи у такий спосіб урожай капусти або молоді саджанці в саду від спустошливих наскоків цих тварин.

Охорона видів. Для збереження багатьох видів тварин нині вже недостатньо оберігати середовище їх існування. Тому в місцях поширення тварин створюються заказники — території з обмеженою господарською діяльністю.

Особливого значення набуває розмноження тварин зникаючих видів у неволі з подальшим поверненням їх у природу. Такий спосіб розмноження рідкісних тварин у зоопарках досить ефективний. Завдяки йому вдалося зберегти зубра, коня Пржевальського, мілу китайського (оленя Давіда).

Аби контролювати охорону рідкісних і зникаючих видів тварин, у кожній країні створено Червону книгу. Це перелік видів живих істот, зокрема тварин, подальше існування яких перебуває під загрозою. У Червоній книзі неодмінно зазначають чисельність виду, його розповсюдження, можливості розведення в штучних умовах, а також визначають охоронну категорію. Наприклад, види І категорії належать до найрідкісніших, що перебувають на межі зникнення. Такими видами на території нашої країни є орел степовий, гриф чорний, стерв’ятник, сип білоголовий.

До Червоної книги України (мал. 158) занесено 382 види тварин, що належать до шести типів царства Тварини (Кишковопорожнинні, Кільчасті та Круглі черви, Членистоногі, Молюски, Хордові). До того ж 56 видів тварин Червоної книги України зареєстровані в Європейському Червоному Списку видів, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.


Мал. 158. Представники Червоної книги України:

1 — вусач мускусний; 2 — бджола-тесляр; 3 — парусник-мнемозина; 4 — гриф чорний; 5 — сліпак подільський; 6 — пугач; 7 — зубр.


Ще 16 видів тварин України занесено до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), а це означає, що збереження цих видів є першорядним завданням усієї світової спільноти. На території нашої країни ще збереглися такі види тварин, занесених до Червоної книги МСОП: рак широкополий, який нагадує звичайного річкового рака; волочниця гігантська — величезна хижа муха завдовжки близько 5 см, яка кусає боляче, наче оса; метелик аполлон (зберігся в Карпатах) — найбільший з денних метеликів Європи; осетер атлантичний, що майже 50 років не траплявся біля берегів України; карпатський тритон та ропуха очеретяна — нечисленні види з обмеженим ареалом; леопардовий та лісовий полози; пелікан кучерявий, шуліка рудий, орлан-білохвіст, сокіл- балабан та сокіл-сапсан; хохуля звичайна, тюлень монах та зубр.

Зникнення видів тварин відбувається доволі швидкими темпами. Це пов’язано з тим, що людина руйнує природне середовище їх існування, а іноді знищує окремі види. Щоб призупинити процес винищення тварин, розширюють природоохоронні території із заповідним статусом, а тварин окремих видів, яким найбільше загрожує зникнення, розводять у неволі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити