Біологія 8 клас

Тема 1 БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН


§ 6. Розмноження і розвиток тварин


Розмноження

Навіть найдосконаліший організм не може жити нескінченно. Рано чи пізно кожна жива істота старіє, а згодом або помирає від хвороб, які виникають через те, що постаріла тварина не здатна підтримувати нор-. мальну життєдіяльність, або стає жертвою якогось хижака. Єдиним способом підтримання життя на Землі є розмноження — відтворення живими організмами собі подібних з окремих клітин або частин власного тіла. Розмноження завжди супроводжується збільшенням кількості нових особин (зверни увагу на цю обставину), тим самим забезпечується безперервність життя.

Статеве розмноження — це розмноження, за якого нова особина розвивається внаслідок злиття спеціалізованих клітин. В усіх багатоклітинних організмів розрізняють два типи клітин. Клітини першого типу утворюють тіло тварини, вони містять увесь генетичний апарат. (Пригадай, навіщо потрібний генетичний апарат і в якій частині клітини він розташований.) Другий тип клітин — це статеві клітини, або гамети (від грец. гамете — жінка, гаметес — чоловік), призначені тільки для розмноження. Істотна ознака гамет полягає в тому, що їхні ядра містять лише половину генетичного апарату.

Статеві клітини формуються в статевих органах, які у високоорганізованих тварин утворюють статеву систему. Статеві клітини бувають жіночими й чоловічими. Жіночі статеві клітини — яйцеклітини — це великі нерухомі клітини, багаті на поживні речовини, з великим ядром. Вони утворюються у відносно невеликій кількості в особин жіночої статі — самок. Чоловічі статеві клітини — сперматозоїди (від грец. сперматос — сім’я, зоон — жива істота) — неодмінно рухливі невеликі клітини, які утворюються у великій кількості в особин чоловічої статі — самців. Залежно від того, які статеві клітини продукує організм, він належить до жіночої або чоловічої статі. Проте є групи тварин, в яких одна особина здатна одночасно продукувати чоловічі й жіночі гамети.

Нестатеве розмноження тварин не пов’язане з процесом утворення статевих клітин і відбувається поділом організму на частини. Деякі тварини здатні розмножуватися як нестатевим способом, так і статевим. У них відбувається чергування цих двох типів відтворення.

Відомі два способи нестатевого розмноження: поділ клітини навпіл (в одноклітинних організмів) і відокремлення спеціальних частин тіла в кожній з яких відновлюються всі органи (у багатоклітинних тварин).

Розмноження поділом материнської клітини на дві дочірні — єдиний спосіб розмноження одноклітинних тварин. Внаслідок такого поділу з одного організму утворюються два нових. Нестатевому розмноженню може передувати статевий процес. У такому разі одноклітинні організми перед поділом клітини тимчасово з’єднуються і обмінюються частинами ядерного апарату, або дві особини зливаються в одну клітину. (Запам'ятай, статевий процес і статеве розмноження — це різні речі.)

У тварин, тіло яких складається з багатьох тисяч і навіть мільйонів клітин, нестатеве розмноження може відбуватися інакше: в материнському організмі дозрівають, а потім відокремлюються спеціальні частини тіла, які і мають розвинутися в окрему тварину. Такий спосіб нестатевого розмноження називають вегетативним. Він властивий лише низькоорганізованим тваринам.

У тварин буває два типи розмноження — статеве і нестатеве. Одноклітинні тварини розмножуються лише нестатево: поділом клітини. Статеве розмноження властиве всім багатоклітинним тваринам, а в найрозвинутіших організмів — це єдиний спосіб відтворення потомства.

Розвиток

Зародження нового організму починається з моменту запліднення, коли сперматозоїд потрапляє до яйцеклітини. Після злиття їхніх ядер утворюється одна клітина, так звана зигота (від грец. зиготес — з’єднаний докупи), яка одразу починає ділитися. Отже, зигота утворюється внаслідок злиття двох статевих клітин — чоловічої та жіночої. (Пригадай, у кожній статевій клітині міститься лише половина генетичного апарату.) З двох генетичних матеріалів (перший належить яйцеклітині, другий — сперматозоїду) в зиготі виникає один цілий.

• Тепер, коли ти озброєний знаннями з генетики, маєш чудову можливість протистояти натиску тата, який стверджує: «Ну, ти — справжнісінька копія мами, так само завжди запізнюєшся!», або заперечити мамі, яка переконана, що ти — справдішній тато, бо розкидаєш свої речі абиде.

Ти можеш сказати батькам: «Я — на 50 % копія мами, а на 50 — копія тата!»

Унаслідок багаторазових клітинних поділів зигота поступово перетворюється на зародок, з якого формується істота, спроможна самостійно жити в навколишньому середовищі. Період розвитку зародка називають ембріональним розвитком, або ембріогенезом (від грец. ембріон — зародок та генезис — походження, виникнення). За своєю будовою і способом життя маля, що з’явилося на світ, в цілому схоже на дорослих тварин, хоч і значно менше за розміром. Але воно росте, змінює пропорції тіла і зрештою стає схожим на батьків. У цей період, який називається постембріональним розвитком, організм уже здатний до самостійного існування. Поступово відбуваються статеве дозрівання, старіння. Згодом настає смерть.

Розвиток особини з моменту запліднення яйцеклітини до кінця життя називають індивідуальним розвитком, або онтогенезом (від грец. онтос — єство та генезис) (мал. 9), а розвиток від зиготи до стану статевої зрілості, коли організм стає здатним давати потомство,— життєвим циклом.

Життєвий цикл тварин може бути простим і складним. За простого життєвого циклу потомство, що з’явилося на світ, є зменшеною копією батьків, і здається, що весь розвиток тварини — лише збільшення розмірів її тіла. Типовий приклад простого життєвого циклу — розвиток людини від немовляти до дорослого індивіда. За складного життєвого циклу на світ з’являється істота, що значно відрізняється від дорослого організму своєю будовою і способом життя. Такий тип розвитку спостерігається, наприклад, у метеликів, чиї личинки — гусениці — навіть не нагадують дорослих комах, або в жаб, личинки яких — пуголовки — більше схожі на рибок, ніж на власних батьків.
Мал. 9. Етапи онтогенезу у тритона: 1 — запліднена ікринка; 2—3 — розвиток зародка; 4 — личинка; 5 — доросла тварина.


Індивідуальний розвиток, або онтогенез, — це життєвий шлях будь-якого організму від моменту його зародясення до смерті.

Терміни і поняття: розмноження, статеве розмноження, статеві клітини, або гамети; статева система, яйцеклітина, сперматозоїд, самка,


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити