Біологія 8 клас

Тема 1 БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН


§ 8. Зв"язки тварин у природних угрупованнях


Життєдіяльність тварин — це насамперед процес поглинання речовини, з якої організм будує нові клітини, й енергії, за відсутності якої цей процес неможливий. Без надходження в організм речовини й енергії жодна жива істота не здатна підтримувати свою життєдіяльність, рости, розвиватися й розмножуватися. Усі тварини одержують речовину й енергію, поїдаючи інші організми (рослини, гриби, тварин), або живляться органічними речовинами, що містяться у мертвих тваринах і відмерлих рослинах. Основні взаємозв’язки живих організмів, які спрощено можна звести до вислову «хто кого з’їсть», називаються трофічними зв’язками (від грец. трофе — живлення). Вони є основою взаємовідносин різних видів у біоценозах (від грец. біос — життя, коїнос — загальний) — угрупованнях тварин та рослин, які спільно населяють ту саму територію, наприклад ліс, озеро, парк або річку.

Усіх тварин за типом живлення поділяють на три групи: 1) ті, що живляться рослинами; 2) ті, що поїдають інших тварин; 3) ті, що поглинають органічну речовину з тваринних і рослинних решток (мал. 11).

Рослиноїдні тварини. До цієї групи належать усі тварини, які живляться лише рослинами. Насамперед це травоїдні тварини (деякі молюски, комахи, численні гризуни та копитні). Вони їдять не лише траву, а й тонкі гілочки, молоду кору. Насіннєїдні та плодоїдні тварини живляться насінням трав’яних рослин або соковитими плодами дерев та чагарників. Це різноманітні птахи (голуби, горобці, в’юрки) та дрібні гризуни (переважно миші). Кількість тварин, що живляться насінням, залежить безпосередньо від урожайності рослин: чим більше насіння і плодів, тим вища чисельність цих тварин. Ще одну особливу трофічну групу утворюють тварини, які живляться нектаром і пилком садових рослин: різноманітні метелики, мухи, бджоли і дрібні жуки — пилкоїди. Рослиноїдними тваринами є також паразити рослин, котрі постійно живуть усередині або на поверхні рослин. Це певні види червів, а також попелиці, які висмоктують з рослин соки.

М’ясоїдні тварини. Ця група об’єднує тварин, які живляться іншими тваринами. Найвідоміші представники м’ясоїдних — хижаки. Аби добути їжу, вони переслідують або вистежують свою жертву — тварин того самого рівня організації.


Maл. 11. Комахи з різним типом живлення:

1 пилкоїд (метелик); 2 — хижак (бабка); 3 — сапротроф (жук-гнойовик).


Не всіх м’ясоїдних тварин вважають хижаками. Зокрема, м’ясоїдних птахів поділяють на хижих, рибоїдних та комахоїдних. Хижі птахи (сови, яструби, орли, соколи) мають міцний дзьоб і гострі кігті, за допомогою яких вони добувають здобич: дрібних птахів та звірів. Адже не випадково хижими не називають сіру чаплю або білого лелеку, які поїдають хребетних нижчої організації: вужів, жаб та риб. Саме тому мартинів чи пінгвінів, які переважно живляться рибою, вважають не хижими, а рибоїдними птахами, а дрібних співочих птахів (синиць, ластівок), які живляться переважно комахами,— комахоїдними.

• Можна сказати, що хижацтво — своєрідне спортивне полювання: хижак полює на тварину, приблизно подібну до нього за інтелектом. Того, хто поїдає слабшого і простіше організованого, спортсменом назвати не можна.

Тварин, які споживають різноманітну їжу: інших тварин, рослини та їх плоди, всілякі рештки, називають всеїдними. Такою твариною є один з найбільших представників ряду Хижі — ведмідь бурий.

• А ще до всеїдних тварин належить… людина! Мабуть, людина — найвсеїдніша серед усіх всеїдних тварин. Вона споживає в їжу і рослини, і тварин. Харчується сирою і вареною, холодною і гарячою їжею. З одного боку, це дуже добре — адже можна скуштувати так багато смачного, а з другого,— виникають проблеми із зубами. Якщо ти опинишся у стоматологічному кріслі, не нарікай, що твій собака гризе кістки — й жодної пломби не потребує. Краще пригадай усі карамельки, що ти їх з’їв, або крижане морозиво і гарячий чай. Які ж зуби таке витримають!

Особливу групу становлять тварини-паразити, які живляться переважно за рахунок поглинання поживних речовин тварин більш високої організації — хазяїв. Ця властивість відрізняє паразитів від хижаків. Крім того, вони не вбивають свою жертву, а живляться нею, тільки пригнічуючи її життєдіяльність. Адже для паразита хазяїн — не лише джерело їжі, а й середовище існування. Паразити можуть жити як усередині, так і на поверхні тіла хазяїна.

Тварини-сапротрофи. До них належать тварини, які використовують для живлення органічні речовини, зокрема рештки відмерлих рослин і тварин або продукти життєдіяльності інших тварин. До цієї групи належать одноклітинні тварини, що поглинають усім тілом розчинену у воді органічну речовину, а також добре всім відомі дощові черви і деякі жуки (мертвоїди, гнойовики).

Харчові зв’язки, або ланцюги живлення, створюють певний порядок в угрупованнях тварин та рослин і є трирівневими (див. другий форзац).

Перший трофічний рівень становлять рослини. Саме завдяки рослинам, що перетворюють сонячну енергію на енергію хімічних сполук, відбувається утворення органічної речовини на нашій планеті. (Пригадай, що таке фотосинтез.)

Другий рівень утворюють рослиноїдні тварини: комахи, молюски, гризуни і копитні звірі, які засвоюють органічну речовину рослин і, в свою чергу, стають постачальниками речовини й енергії для м’ясоїдних тварин.

Третій рівень становлять м’ясоїдні тварини, які живляться їжею переважно або виключно тваринного походження.

У ряді випадків зв’язки між різними тваринами або між тваринами й рослинами стають такими тісними, що один живий організм піддається впливу сусідніх і при цьому сам впливає на них. Такий тип взаємовідносин називають симбіозом. Спільне життя організмів може бути взаємовигідним (пригадай, що таке лишайники), корисним для одного організму і шкідливим для іншого (як у паразита з хазяїном) або корисним для одного і байдужим для іншого (риба-причепа та акула).

Усі тварини є споживачами органічної речовини й енергії, які вони отримують, живлячись рослинами, тваринами або використовуючи речовини, що утворилися внаслідок розкладання відмерлих рослин і тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити