Підручник Біологія 8 клас - Н. Й. Міщук - Підручники і посібники 2016 рік

Тема 7. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 37. Головний мозок. Будова та функції заднього і середнього мозку

Як ускладнювалася будова головного мозку хребетних тварин (іл. 103)?

Іл. 103. Будова головного мозку:

а — риб; б — земноводних; в — плазунів; г — птахів; ґ — ссавців; 1 — нюхові частки; 2 — великі півкулі; 3— зорові частки; 4 — мозочок; 5 — довгастий мозок; 6 — проміжний мозок; 7— спинний мозок

Загальна характеристика головного мозку. Головний мозок — вищий відділ центральної нервової системи людини, де відбуваються найскладніші процеси аналізу й синтезу інформації, яка надходить від органів чуття (іл. 104 а). Він міститься в порожнині черепа й займає близько 95 % об’єму. Через великі потиличні отвори головний мозок з’єднується зі спинним мозком. Маса мозку новонародженого 330-400 г, а до 20 років вона сягає максимуму. У дорослих маса головного мозку може значно різнитися (1 100-2 200 г), але рівень розумових здібностей від маси головного мозку не залежить. Поміркуйте чому.

Іл. 104. Головний мозок: а — загальний план будови; б — сіра та біла речовини

Вам уже відомо, що головний мозок укритий такими самими оболонками, що й спинний. Вони утворюють єдиний покрив центральної нервової системи. У центральному каналі головного мозку, який продовжує канал спинного мозку, міститься черепно-мозкова рідина (за складом і функціями така сама, як і спинномозкова). Ця рідина разом із кров’ю забезпечує обмін речовин нейронів. У головному мозку, як і в спинному, є біла й сіра речовини. Пригадайте, з чого вони складаються.

Сіра речовина утворює кору великого мозку й мозочка; крім того, у вигляді окремих скупчень нейронів (ядер) вона міститься всередині білої речовини. Біла речовина утворює провідні шляхи, які зв’язують відділи головного мозку між собою та зі спинним мозком (іл. 104 б).

Головний мозок прийнято поділяти на три відділи (іл. 104 а): задній мозок (довгастий мозок, міст і мозочок), середній мозок, передній мозок (проміжний мозок і великий, або кінцевий, мозок).

Від головного мозку відходять 12 пар черепно-мозкових нервів, що регулюють діяльність м’язів голови та шиї, багатьох внутрішніх органів і сприймають інформацію від органів чуття. Серед них є чутливі, рухові та змішані. Найдовший з нервів — блукаючий, гілки якого є в багатьох ділянках тіла.

Будова та функції стовбура головного мозку. Довгастий мозок, міст і середній мозок утворюють стовбур головного мозку (іл. 105). Усім частинам стовбура мозку притаманні рефлекторна й провідникова функції, що зумовлено особливостями їхньої будови.

Довгастий мозок (завдовжки 2,5-3 см) є продовженням спинного мозку та має чітко виражену сегментарну будову. Його сіра речовина розташована так, як у спинному мозку, й також має відокремлені ядра, розділені білою речовиною, що утворює провідні шляхи спинного та головного мозку. Ядра, що містяться всередині білої речовини довгастого мозку, є центрами важливих фізіологічних функцій — дихання, кровообігу, серцебиття, травлення, а також безумовних рефлексів (чхання, кашлю, жування, ковтання тощо).

Міст лежить вище від довгастого мозку і зв’язує його із середнім. Це потовщений валик зі значною кількістю поперечно розташованих волокон, які утворюють його білу речовину. Через міст проходять провідні шляхи, що несуть імпульси у висхідному та низхідному напрямках. Сіра речовина моста утворює ядра в товщі білої речовини. Міст регулює рефлекторну діяльність органів смаку та слуху, слинних і сльозових залоз, окорухових, жувальних та мімічних м’язів обличчя.

Іл. 105. Стовбур головного мозку та проміжний мозок

Середній мозок зв’язує міст і проміжний мозок. Він складається з ніжок мозку та чотиригорбкового тіла, у якому містяться первинні центри зору та слуху. Вони забезпечують виникнення орієнтувальних рефлексів, що проявляються у повороті голови й концентрації уваги у відповідь на певне подразнення. Ці рефлекси дають можливість організмові швидко реагувати на подразнення та діяти відповідно до ситуації. У ядрах ніжок середнього мозку є центри, які регулюють тонус м’язів, координують складні рухи. Середній мозок, діючи разом з довгастим мозком і мостом, забезпечує рефлекси пози й випрямні рефлекси, які зумовлюють стояння та ходіння.

Будова та функції мозочка. Мозочок розташований позаду довгастого мозку (іл. 104 а). Він складається із двох півкуль, зв’язаних між собою утвором, який називають черв’яком.

Вам уже відомо, що поверхня півкуль укрита корою із сірої речовини, під якою міститься біла речовина. У товщі мозочка сіра речовина утворює ядра всередині білої речовини. Вона в розрізі має вигляд дрібних листочків рослини і нагадує дерево, через що в давнину мозочок називали «деревом життя». З рецепторами та робочими органами безпосереднього зв’язку мозочок не має. Він зв’язаний провідними шляхами (чутливими й руховими) зі спинним, довгастим і середнім мозком, а через міст — з корою великого мозку.

По провідних шляхах у мозочок надходить інформація від м’язів, сухожилків, суглобів, вестибулярного апарату органа слуху, рухових центрів кори головного мозку. Тут вона обробляється (часто під контролем великого мозку) й передається низхідними шляхами до рухових нейронів спинного мозку. Ця інформація зумовлює важливу роль мозочка в координації рухів, регулюванні рівноваги тіла та підтриманні тонусу м’язів. Ушкодження мозочка призводить до порушення координації, рівноваги, плавності рухів та мови тощо.

Лабораторне дослідження

Тема. Вивчення будови головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).

Мета: з’ясувати особливості будови заднього та середнього відділів головного мозку; навчитися розрізняти їх на моделях, муляжах, пластинчастих препаратах.

Обладнання та матеріали: розбірні моделі та муляжі головного мозку людини, пластинчасті препарати мозку людини.

Хід дослідження

1. Розгляньте розбірну модель головного мозку людини. Розділіть її на дві частини. На одній з частин моделі визначте основні відділи головного мозку.

2. Знайдіть довгастий мозок, міст, мозочок та середній мозок. Які складові утворюють стовбур головного мозку?

3. На пластинчастих препаратах розгляньте розміщення сірої та білої речовин у певних частинах стовбура мозку та мозочка. Чим воно зумовлене?

4. Зробіть висновок: у чому полягає зв’язок будови певних частин головного мозку з виконуваними ними функціями?

Відділи головного мозку: задній, середній і передній. Стовбур головного мозку: довгастий мозок, міст, середній мозок. Мозочок

Маса головного мозку в чоловіків становить у середньому 1 375 г, у жінок — 1 275 г. На поведінку й розумові здібності цей показник не впливає. Так, наприклад, маса мозку видатних людей була різна: Івана Тургенєва — 2 012 г, Дмитра Менделєєва — 1 751 г, Альберта Ейнштейна — 1 230 г, Иоганна Вольфганга Гете — 1 210 г. Чи залежить талановитість людини від маси мозку? Чому?

1. З яких відділів складається головний мозок? 2. Що утворює стовбур головного мозку? 3. Схарактеризуйте будову та функції: а) довгастого мозку; б) моста; в) середнього мозку; г) мозочка. 4. У чому полягають рефлекторні та провідникові функції стовбура головного мозку? Наведіть приклади для кожного відділу. 5. За іл. 103, 104 порівняйте будову головного мозку хребетних тварин і людини. Які відділи головного мозку краще розвинені у представників різних класів? 6. Які особливості будови головного мозку людини свідчать про більш складну організацію людини як біологічної істоти? 7. Який відділ мозку задіяний під час орієнтувального рефлексу, коли ви різко повертаєте голову на стук книжки, що впала на підлогу? 8. Простежте координацію роботи м’язів, яка здійснюється під контролем мозочка, під час виконання пальценосової мозочкової проби. Для цього заплющте очі, простягніть уперед руку з витягнутим указівним пальцем і його кінчиком доторкніться до кінчика носа. Поміркуйте й висловте припущення, як мозочок контролює точність руху пальця. 9. Відстежте рефлекси середнього мозку, завдяки яким підтримується рівновага тіла. Станьте у нестійку позу так, щоб одна стопа торкалася носком до п’ятки іншої стопи. Стопи мають перебувати на одній прямій. Руки складіть у «замок», лікті стуліть. Виконайте аналогічні дії із заплющеними очима. Що ви робите для підтримання рівноваги? Як можна пояснити відмінність у виконанні вправи із заплющеними й розплющеними очима?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити