Підручник Біологія 8 клас - Н. Й. Міщук - Підручники і посібники 2016 рік

ВСТУП

§ 4. Регуляторні системи організму людини

Пригадайте, які системи організму тварин належать до регуляторних. Які особливості гуморальної регуляції в безхребетних тварин? Наведіть приклади взаємозв’язку нервової та гуморальної регуляцій у хребетних тварин.

Організм людини як біологічна система існує завдяки функціональній єдності всіх органів. Регуляція фізіологічних функцій організму людини, як і тварини, здійснюється через нервову та ендокринну системи органів.

Нервова регуляція фізіологічних функцій організму здійснюється нервовою системою, яка забезпечує взаємозв’язок органів та зв’язок організму з навколишнім середовищем. Основою нервової регуляції функцій є рефлекс — реакція організму на певний вплив (подразнення) зовнішнього середовища чи внутрішнього стану організму, що здійснюється за участі нервової системи. Взаємодія організму з довкіллям та між окремими його частинами відбувається за допомогою нервових імпульсів, що поширюються по нервових структурах. У певних відділах центральної нервової системи є центри, які регулюють діяльність окремих органів і систем. Наприклад, центри дихання, жування, ковтання, серцевої діяльності містяться в довгастому мозку. За координацію рухів та рівновагу тіла відповідає мозочок. Від нервових центрів відходять нерви до всіх органів організму.

Особливостями нервової регуляції є: відповідь органа відразу після подразнення; висока швидкість передачі інформації (близько 120 м/с); чітке місце впливу (наприклад, вплив лише на певний орган).

Гуморальна регуляція фізіологічних функцій організму. Гуморальна (рідинна) регуляція здійснюється речовинами, що надходять у кров і через неї впливають на функціонування органів усього організму. Деякі з цих речовин утворюються в клітинах у процесі обміну (наприклад, вуглекислий газ), інші — гормони — виробляють залози внутрішньої секреції (ендокринна система). Їм притаманна висока біологічна активність. Вони можуть одночасно впливати на різні органи та системи органів. Наприклад, гормон наднирників адреналін підвищує частоту та силу серцевих скорочень, звужує капіляри, підвищує рівень глюкози в крові, сповільнює скорочення м’язових стінок кишечнику тощо.

Гуморальна регуляція обмежена швидкістю руху крові по судинах (0,005-0,5 м/с), тому речовини переносяться до всіх органів, тканин та систем повільно. Під час перенесення вони можуть руйнуватись і виводитись із організму. Гуморальна регуляція керує процесами, що протікають в організмі протягом тривалого часу (розвиток статевих залоз, ріст тіла) і не вимагають негайної реакції.

Зв’язок нервової та гуморальної регуляцій. Нервова й гуморальна регуляції тісно пов’язані між собою. На функціонування нервової системи впливають продукти обміну речовин і речовини, що приносяться з кров’ю. З іншого боку, утворення більшості речовин і виділення їх у кров постійно контролюється нервовою системою. Звідси випливає, що регуляція фізіологічних функцій в організмі не може здійснюватися лише однією із систем — нервовою чи гуморальною. Ці системи утворюють єдину нейрогуморальну регуляцію (іл. 17).

Іл. 17. Зв’язок нервової та гуморальної регуляцій

Нейрогуморальну регуляцію можна розглянути на прикладі дихання. Так, перший вдих новонародженої дитини спричинюється накопиченням вуглекислого газу в крові. Він є гуморальним чинником, який діє на центр дихання в довгастому мозку. За допомогою нервових імпульсів, що надходять з дихального центру до відповідних м’язів, відбувається вдих.

Наявність нервових і гуморальних взаємодій між клітинами, органами та їх системами забезпечує важливу властивість організму — саморегуляцію. Саморегуляція фізіологічних функцій — один з механізмів підтримання життєдіяльності організму на відносно постійному рівні. Нервові та хімічні впливи створюють надійний зв’язок між усіма фізіологічними процесами.

- Регуляторні системи організму: нервова система, ендокринна система. Нервова регуляція. Рефлекс. Гуморальна регуляція. Гормони. Нейрогуморальна регуляція. Саморегуляція

1. Які системи організму людини належать до регуляторних? 2. Що таке нервова регуляція фізіологічних функцій організму? 3. Назвіть основний механізм нервової регуляції. 4. Що таке гуморальна регуляція фізіологічних функцій організму? 5. Назвіть основні механізми гуморальної регуляції. 6. Що таке нейрогуморальна регуляція? 7. У чому полягає саморегуляція фізіологічних функцій організму людини?

8. Порівняйте нервову та гуморальну регуляції функцій організму. 9. У чому виявляється взаємозв’язок між регуляторними системами організму? 10. Яка регуляція виникла еволюційно раніше — гуморальна чи нервова? Чому? Наведіть приклади.

Узагальнення

Організм людини є складною інтегрованою відкритою біологічною системою, в якій функціональна єдність клітин, тканин, органів і фізіологічних систем утворює цілісність. Функціонування кожного з рівнів структурної організації та організму людини загалом регулюється нервовими та гуморальними механізмами. Знання про людину необхідні для збереження власного здоров’я та здоров’я оточення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити