Підручник Біологія 8 клас - Н. Й. Міщук - Підручники і посібники 2016 рік

Тема 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

У кожної нормальної людини є дарована природою потреба в продовженні роду. Однак, на відміну від тварин, у людини прояв цієї потреби, спрямований на її задоволення, втрачає свій винятково біологічний характер і набуває великого соціального змісту та значення.

Жан Жак Руссо, французький філософ і письменник XVIII ст.

§ 63. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення

Пригадайте основні форми розмноження організмів. Які особливості статевого розмноження тварин? Яка будова статевих клітин ссавців?

Значення розмноження. Самовідтворення — універсальна властивість живого, яка забезпечує здатність організму людини до розмноження. Воно є необхідною умовою існування будь-якого виду.

Саме завдяки цій властивості людина з покоління в покоління відтворює потомство, тому життя виду Homo sapiens не припиняється. Людина забезпечує продовження роду, взаємне піклування між предками й нащадками.

Статеве розмноження людини, яке характерне і для інших організмів, відбувається за допомогою жіночих і чоловічих статевих клітин (гамет).

Статеві клітини (гамети). Яйцеклітина — жіноча гамета, а сперматозоїд — чоловіча (іл. 150 а). Вони відрізняються за формою та розміром. Яйцеклітина куляста, велика за розміром (120-150 мкм), а сперматозоїд — дуже дрібна, з довгим хвостом (до 70 мкм) клітина. На відміну від яйцеклітини, сперматозоїд рухливий.

Зовні яйцеклітина вкрита трьома оболонками: зовнішньою, прозорою і внутрішньою жовтковою, які виконують захисну функцію та забезпечують необхідний тип обміну речовин.

Усередині клітини є ядро і цитоплазма, а також усі типові клітинні органели (іл. 150 б). Однак за будовою яйцеклітини відрізняються від інших клітин, оскільки пристосовані для реалізації розвитку цілого організму. Яйцеклітини значно більші, ніж інші клітини тіла; вони містять великий запас поживних речовин у вигляді жовткових включень, рівномірно розподілених по клітині. Цей запас поживних речовин є основою для розвитку зародка, що формується із заплідненої яйцеклітини.

ГАМЕТОГЕНЕЗ — процес розвитку статевих клітин.

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ — форма розмноження організмів, за якої нова особина розвивається із зиготи, що виникає внаслідок злиття чоловічої та жіночої статевих клітин (гамет).

Іл. 150. Будова статевих клітин: а — сперматозоїда; б — яйцеклітини

Сперматозоїд складається з головки, шийки та хвостика (іл. 150 а). Головка має ядро, оточене тонким шаром цитоплазми, й особливу структуру — акросому. Вона виробляє фермент, який сприяє проникненню сперматозоїда в яйцеклітину. У шийці є велика кількість мітохондрій, енергія яких забезпечує рух хвоста, а отже, й рух самого сперматозоїда до яйцеклітини.

Дослідження сперматозоїдів під електронним мікроскопом виявило, що цитоплазма головки має не колоїдний, а рідкокристалічний стан. Цим досягається стійкість сперматозоїдів до несприятливих умов середовища.

Репродуктивна система людини. Вам уже відомо, що здійснення функції розмноження забезпечує репродуктивна, або статева, система. Людина належить до різностатевих організмів, тобто за статевими ознаками розрізняють чоловічу й жіночу статі. Відповідно розрізняють чоловічу й жіночу репродуктивні системи, кожна з яких утворена статевими органами, до яких належать статеві залози, де формуються гамети; статеві шляхи, по яких гамети рухаються, і зовнішні статеві органи, що забезпечують статевий акт. Пригадайте, до яких залоз за способом секреції належать статеві залози.

Будова жіночої репродуктивної системи. Жіночою статевою залозою є яєчник (іл. 151). Це — парний орган, мигдалеподібної форми, розташований у порожнині малого тазу. Правий яєчник завжди більший, ніж лівий. Яєчники містяться по обидва боки від матки й еластичною зв’язкою прикріплені до неї.

Яєчники виконують дві найважливіші функції: у них утворюються яйцеклітини, а також продукуються статеві гормони. Пригадайте, як називають ці гормони та яка їх роль.

Яйцеклітини формуються в кірковому (зовнішньому) шарі яєчника, що займає 2/3 його об’єму. Під електронним мікроскопом можна побачити тисячі незрілих яйцеклітин, кожну в круглому мішечку, або фолікулі. Також добре помітні фолікули, що містять яйцеклітини на різних стадіях розвитку. Протягом життя жінки дозріває всього лише 400-500 яйцеклітин.

Маткова труба — парний орган. Одним кінцем кожна труба з’єднана з маткою. Другий кінець має розширення (лійку) й відкривається в черевну порожнину поблизу яєчника. Хоча вони містяться дуже близько один до одного, прямого зв’язку між яєчником та отвором маткової труби немає. Краї лійки оточені пальцеподібними торочками. Внутрішня поверхня маткової труби вистелена війчастим епітелієм. Завдяки рухам війок сформована в яєчнику яйцеклітина потрапляє до маткової труби, де й відбувається її запліднення сперматозоїдом. Запліднена яйцеклітина переміщується з маткової труби до матки.

РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА (від лат. re [ре] — префікс, що означає повторну чи зворотну дію; produco [продуко] — виробляю, створюю) — сукупність органів, які забезпечують статеве розмноження.

ФОЛІКУЛ — міхурець, у якому відбувається утворення яйцеклітини.

Матка — непарний порожнистий м’язовий орган, який прикріплений зв’язками до стінок черевної порожнини. Її основна функція пов’язана з розвитком зародка та виношуванням плода під час вагітності. Стінки матки товсті, утворені трьома оболонками: зовнішньою сполучнотканинною, середньою м’язовою і внутрішньою слизовою, багатою на кровоносні судини. Форма матки грушоподібна. Вона має верхню випуклу частину — дно, середню — тіло та звужену нижню частину — шийку. Шийка — канал, який сполучає матку з піхвою. Це м’язова трубка завдовжки 10 см. Верхнім кінцем вона зв’язана з шийкою матки, а нижнім — із зовнішніми статевими органами.

Піхва утворюється м’язовою і слизовою оболонками. Залози слизової оболонки виділяють бактерицидну змащувальну речовину. Через піхву сперматозоїди потрапляють у жіночий організм.

До репродуктивних жіночих органів належать також молочні залози (іл. 152). Пригадайте, до яких залоз за способом секреції вони належать та яку функцію виконують.

Будова чоловічої репродуктивної системи (іл. 153). Основною чоловічою статевою залозою є яєчко. Це — парна статева залоза овальної форми, що міститься поза черевною порожниною в мошонці — шкірно-м’язовому органі. Зовні яєчко вкрите щільною білковою оболонкою, а всередині розподілене сполучнотканинними перегородками на часточки (200-300 у кожному яєчку). У кожній часточці яєчка розташовуються 1-4 звивисті сім’яні канальці завдовжки 30-80 см, у стінці яких відбувається утворення сперматозоїдів.

Іл. 151. Будова жіночих статевих органів

Іл. 152. Молочна залоза

Повний цикл розвитку сперматозоїда триває близько 75 днів. Сперматозоїди розвиваються в дуже великих кількостях (1 мл сперми містить близько 100 млн сперматозоїдів).

Простір між петлями звивистих канальців заповнений пухкою сполучною тканиною, що містить значну кількість кровоносних і лімфатичних судин, нервових закінчень, а також клітини, які виробляють чоловічі статеві гормони. Пригадайте, які гормони продукуються в яєчках та яка їхня роль.

По сім’яних канальцях сперматозоїди просуваються до придатків, які розташовані вздовж заднього краю яєчок. Секрет придатків забезпечує живлення і рухливість чоловічих гамет. У придатках сперматозоїди зберігаються, змішуються з їхнім секретом. Від кожного придатка яєчка відходить сім’явиносна протока. По боках від сім’явиносних проток містяться сім’яні міхурці — парні придаткові статеві залози, у яких утворюється рідкий секрет, що забезпечує сперматозоїди поживними речовинами та їх рухливість. Сім’явиносні протоки, з’єднуючись із протоками сім’яних міхурців, утворюють єдиний сім’явипорскувальний канал, який відкривається у сечовипускальний канал (сечівник). Тут сечовий і статевий шляхи об’єднується.

Іл. 153. Будова чоловічих статевих органів

СПЕРМА — це рідина, яка містить сперматозоїди та продукти секреції придаткових статевих залоз.

Верхню частину сечівника під сечовим міхуром охоплює ще одна придаткова статева залоза — передміхурова залоза (простата), рідкий секрет якої забезпечує рух сперматозоїдів, а також процес сім’явипорскування. Окрім цього, м’язи залози стискають сечівник, запобігаючи змішуванню сечі та сперми.

Позаду сечівника міститься цибулино-сечівникова залоза — парна придаткова статева залоза. Її вивідні протоки відкриваються в порожнину сечівника. Слизоподібний секрет, який виділяється цією залозою, змішується зі спермою в сім’явипорскувальному каналі, нейтралізує кислу реакцію сечі, готуючи сечівник до викиду через нього сперми. Виведення назовні сперми забезпечує статевий член (пеніс) — непарний зовнішній статевий орган.

Як чоловічі, так і жіночі зовнішні статеві органи побудовані таким чином, щоб під час статевого акту сперматозоїди з організму чоловіка перенеслися в організм жінки, максимально сприяючи внутрішньому заплідненню. Пригадайте, для яких тварин характерне внутрішнє запліднення.

Запліднення відбувається у верхній частині маткової труби жінки (іл. 154). Сперматозоїди потрапляють у піхву під час статевого акту, рухаються через шийку матки до її порожнини, а далі — до маткових труб. З кожним статевим актом виділяється 2-3 мл сперми. Майже 300 млн сперматозоїдів досягає шийки матки, з них близько 300 опиняється в маткових трубах. Коли ці сперматозоїди в одній з маткових труб зустрічаються з яйцеклітиною, вони оточують її і виділяють ферменти, які розщеплюють оболонки яйцеклітини. Один сперматозоїд проникає головкою в яйцеклітину, відкидає хвіст і запліднює її. Після цього оболонка яйцеклітини стає непроникною для інших сперматозоїдів. Ядра обох статевих клітин (сперматозоїда та яйцеклітини) зливаються в одне, й утворюється зигота. Сперматозоїди зберігають здатність до запліднення протягом 2 діб, а яйцеклітина — протягом 12-14 годин.

Іл. 154. Рух сперматозоїдів до яйцеклітини

ЗАПЛІДНЕННЯ — це процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин, у результаті якого утворюється зигота.

ЗИГОТА (від грец. zygotos [зиготос] — з’єднаний разом) — запліднена яйцеклітина, одноклітинний зародок, з якого розвивається новий організм.

- Чоловічі та жіночі статеві залози. Яєчко. Яєчник. Статеві клітини: сперматозоїд, яйцеклітина. Запліднення

1. Чому розмноження вважають однією з найважливіших функцій організму? 2. Яка форма розмноження властива людині? 3. Охарактеризуйте будову: а) яйцеклітини; б) сперматозоїда. 4. Які органи утворюють репродуктивну систему: а) жіночу; б) чоловічу? 5. За іл. 151, 153 віднайдіть зовнішні жіночі та чоловічі статеві органи. Які функції вони виконують? 6. Назвіть чоловічі статеві залози. Які функції вони виконують? 7. Яку назву має жіноча статева залоза та які функції вона виконує? 8. Що таке гаметогенез? 9. Які гормони впливають на формування статевих клітин? Де вони утворюються? 10. Що таке запліднення? Як відбувається цей процес у людини? 11. У чому полягає взаємозв’язок між будовою та функціями статевих залоз людини? 12. Поміркуйте, чому жіночі статеві залози розташовані всередині організму людини, а чоловічі — назовні. 13. Поясніть роль ендокринної системи в регуляції розвитку статевих клітин. 14. Відомо, що розвиток статевих клітин може порушуватися під впливом певних зовнішніх чинників, які спричиняють неможливість запліднення, викидні, народження хворих дітей. Які саме чинники зовнішнього середовища можуть спричинити такі нещастя? 15. Обґрунтуйте, чому діти подібні до своїх батьків, але не є їхніми точними копіями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити