Підручник Біологія 8 клас - Н. Й. Міщук - Підручники і посібники 2016 рік

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анатомический атлас : [електрон. ресурс]. — Режим доступу : http://www.anatomy.tj/

2. Біологія : довідник [для абітур. та школ. загальноосвіт. навч. закл. / кер. авт. колект. Л. І. Прокопенко]. — К. : Літера ЛТД, 2006.

3. Біологія : навч. посібн. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсунов, В. М. Мухін та ін.; [пер. і ред. В. О. Мотузного]. — К. : Вища школа, 1991.

4. Биология : электрон. учебн. : [електрон. ресурс]. — Режим доступу : http://www.ebio.ru.

5. Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М. С. Гиляров. — М. : Сов. Энциклопедия, 1986.

6. Гистология : учбн. пособ. и атлас микрофотограф. : [електрон. ресурс]. — Режим доступу : http://www.histol.ru.

7. Головацький А. С. Анатомія людини : [у 3 т]. / Головацький А. С., Черкасов В. Г., Са- пін М. Р. [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2006; 2007.

8. Грин Н. Биология : В 3-х т. / Грин Н., Стаут У, Тейлор Д. ; пер. с англ.; под ред. Р. Сопера. — М. : Мир, 1990.

9. Заведея Т. Л. Біологія : довідник [для школ. та студ.] / Т. Л. Заведея. — Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008.

10. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. — К. : Либідь, 2005.

11. Людина : енциклопед. путівник. — К. : Махаон-Україна, 2007.

12. Людина : навч. посібн. з анатом. та фізіолог. / пер. з англ. І. Гаврилюк, О. Гаврилюк, У Галюк та ін. — Львів : БаК, 2002.

13. Медична біологія : підруч. / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. — Вінниця : Нова Книга, 2004.

14. Околітенко Н. І. Основи системної біології : навч. посібн. / Н. І. Околітенко, Д. М. Гродзинський. — К. : Либідь, 2005.

15. Трифонов Е. В. Психофизиология человека : рус.-англ.-рус. энциклоп.: [електрон. ресурс] / Е. В. Трифонов. — 14-е изд., 2011. — Режим доступу : http:// www.tryphonov. narod.ru.

16. Чайченко Г. М. Фізіологія людини і тварин / Чайченко Г. М., Цибенко В. О., Сокур В. Д.; за ред. В. О. Цебенко. — К. : Вища школа, 2003.

17. Энциклопедия для детей. — Том 18. Человек : в 2 ч. / [глав. ред. В. Володин]. — М. : Аванта +, 2003.

18. Энциклопедический словарь юного биолога / [сост. М. Е. Аспез]. — М. : Педагогика, 1986.

19. Saladin, Kenneth S. Albert. Human Anatomy / Kenneth S., Saladin. — 1 st ed. McGraw-Hill / Higher ed., 2005.

20. Seeley R., Stephens T., Tate P. Anatomy and physiology 6th edition. McGraw-Hill; 2003.

21. Gerard J. Tortora, Bryan Derricson. Introduction to the Human Body. 7th edition. John Wiley & Sons; 2007.

Інтернет-сторінки

http://biology.org.ua/ — Український біологічний сайт.

http://www.morphology.dp.ua — Сайт наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

http://www.skeletos.zharko.ru — Проект «Опорно-рухова система людини».

http://modernbiology.ru/ticher.htm — Сайт для вчителів та учнів.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити