Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 4 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 19. ЛЕЙКОЦИТИ. ТРОМБОЦИТИ. ЗСІДАННЯ КРОВ

Пригадайте, що таке ферменти, лізоцим, фагоцитоз.

Ви вже знаєте, що, крім еритроцитів, до формених елементів крові належать лейкоцити та тромбоцити.

Яка будова і які функції лейкоцитів? Лейкоцити - безбарвні клітини, тому їх ще називають білі клітини крові (мал. 74). Є кілька видів лейкоцитів, різних за розмірами, будовою і функціями. Усі вони, на відміну від еритроцитів, мають ядро. Форма лейкоцитів непостійна, тому вони здатні утворювати несправжні ніжки (псевдоподії) та рухатись подібно до амеби. Деякі види лейкоцитів завдяки цій властивості можуть проникати крізь стінки капілярів і рухатись у міжклітинних просторах (мал. 75). Лейкоцити утворюються в червоному кістковому мозку, дозрівають у тимусі (вилочковій залозі), селезінці (пригадайте, де розташований цей орган і які його функції), апендиксі, лімфатичних вузлах. Тривалість життя - від 6-10 годин до десятків років. Руйнуються лейкоцити в селезінці та місцях запалення.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Крім розмірів, різні види лейкоцитів різняться тим, чи є в їхній цитоплазмі гранулоподібні включення, чи відсутні (моноцити, лімфоцити). Лейкоцити з гранулоподібними включеннями в цитоплазмі різняться тим, якими барвниками забарвлюється їхня цитоплазма (нейтрофіли, базофіли, еозинофіли). Відсоткове співвідношення різних видів лейкоцитів у крові має назву лейкоцитарна формула. Зміни в ній можуть свідчити про певні захворювання.

Мал. 74. Леикоцити різних типів

Мал. 75. Схема просування лейкоцита крізь стінку капіляра шляхом амебоїдного руху

У 1 мм3крові міститься від 6 до 10 тис. лейкоцитів. Кількість їх у крові може змінюватися. Це пояснюють тим, що половина лейкоцитів перебуває у міжклітинних проміжках, третина - у червоному кістковому мозкові й лише невелика частка міститься у кровоносному руслі.

Збільшення числа лейкоцитів понад фізіологічну норму називають лейкоцитозом. Він розвивається унаслідок запальних процесів, інфекційних та онкологічних захворювань, після споживання їжі та важкої фізичної праці (як ви думаєте, чому?). Зменшення числа лейкоцитів у крові нижче норми називають лейкопенією. Її спричиняють деякі інфекційні захворювання, а також променеве враження організму.

Основна функція лейкоцитів - захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків, сторонніх тіл, які проникають у кров і тканини. Таким чином, лейкоцити беруть участь у забезпеченні імунітету.

Імунітет - здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища. Докладніше про механізм дії та види імунітету ви дізнаєтеся згодом.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Захисні функції лейкоцитів вивчав наш співвітчизник І.І. Мечников (мал. 76) - видатний учений, який тривалий час працював в Одеському національному університеті, що носить його ім'я. Спостерігаючи за певними видами лейкоцитів, він виявив явище фагоцитозу й пов'язав з ним захисні властивості організму людини і тварин. Так він відкрив явище клітинного імунітету.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Імунітет, який забезпечують певні види лейкоцитів, здатних шляхом фагоцитозу (мал. 77) захоплювати й знешкоджувати чужорідні сполуки та мікроорганізми, називають клітинним. Такі лейкоцити містять ферменти, які розщеплюють клітини мікроорганізмів. Гній, що утворюється в тканинах при запаленнях, - це скупчення мертвих лейкоцитів.

Яка будова і функції тромбоцитів? До формених елементів крові належать тромбоцити, або кров’яні пластинки. Це безбарвні, без’ядерні, неправильної форми ділянки цитоплазми, оточені плазматичною мембраною. Кількість їх у нормі становить 150-400 тис. в 1 мл крові. Утворюються тромбоцити в червоному кістковому мозку з великих кровотвірних клітин. З однієї такої клітини може утворитися до 4000 тромбоцитів (мал. 78). Тривалість життя тромбоцитів становить приблизно 5-8 днів, після чого вони руйнуються в печінці та селезінці. Тромбоцити також легко руйнуються при пошкодженні кровоносних судин, відіграючи важливу роль у процесах зсідання крові.

Мал. 76. І.І. Мечников

Мал. 77. Схема фагоцитозу

Мал. 78. Схема утворення тромбоцитів

Як відбуваються процеси зсідання крові? Зсідання крові - важлива захисна реакція організму, яка запобігає втратам крові в разі порушення цілісності кровоносних судин.

Під час зсідання крові утворюється кров’яний згусток, що закриває пошкодження в судині. Якщо травми незначні й ушкоджені дрібні кровоносні судини, то зсідання крові відбувається переважно за рахунок тромбоцитів. Спочатку вони виділяють біологічно активні речовини, які забезпечують деяке звуження ушкоджених судин. Потім тромбоцити прилипають до волоконець сполучної тканини, закупорюючи ушкоджене місце. У разі травмування більших судин, де високі тиск і швидкість руху крові, спрацьовує інший механізм. Він полягає в перетворенні розчинного білка плазми крові фібриногену на нерозчинний фібрин (мал. 79, 1), у результаті чого утворюється щільний тромб.

Як це відбувається? Під час пошкодження судини вивільняються біологічно активні речовини, зокрема тромбопластин. У присутності йонів Кальцію він активує фермент тромбін, який утворюється з протромбіну, що синтезується у печінці під дією вітаміну K. Саме тромбін перетворює фібриноген на фібрин (мал. 79, 1). Нитки фібрину утворюють над ушкодженою ділянкою судини сітку, в яку потрапляють еритроцити, тромбоцити і білки плазми крові. Згусток стискається та ущільнюється. Так виникає кров’яний тромб, який повністю закриває рану (мал. 79, 2). Згодом, після того як ушкоджена ділянка кровоносної судини відновлюється, кров’яний згусток розчиняється.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Вплив вітаміну K на зсідання крові довів датський біохімік Х. Дам спільно з американським колегою Е.А. Дозі. У 1943 р. за це їм було присуджено Нобелівську премію. Український учений О.В. Паладін, засновник Інституту біохімії НАН України, 1944 р. синтезував водорозчинний аналог вітаміну K - вікасол, який нині широко застосовують у медичній практиці для зупинки невеликих внутрішніх кровотеч.

Мал. 79. 1. Схема механізму зсідання крові. 2. Утворення тромбу. Завдання. Користуючись схемою, поясніть кожен етап зсідання крові

Здоров’я людини. У деяких людей зсідання крові порушене. Таке захворювання називають гемофілією. Це спадкове захворювання, на яке хворіють переважно чоловіки. Передається воно по материнській лінії і характеризується тим, що у хворої людини навіть за незначних ушкоджень кровоносних судин кров не зсідається. Хворі на гемофілію, якщо не вживатимуть спеціальних ліків, можуть загинути від втрати крові навіть за незначного поранення.

У разі деяких захворювань (наприклад, атеросклерозу) кров може зсідатися всередині судини й утворювати в ній тромби. Вони можуть закупорювати кровоносні судини, що небезпечно для життя людини. В організмі людини є речовини, які запобігають зсіданню крові й утворенню тромбів. До них належать гепарин, який утворюється в різних органах, зокрема в печінці, і фермент сироватки крові - фібринолізин.

Ключові терміни і поняття: лейкоцити, тромбоцити, тромбопластин, фібриноген, фібрин, гемофілія.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Лейкоцити - це безбарвні клітини, що мають ядро. Вони різні за розмірами, формою, тривалістю життя. Основна їхня функція - захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків (антигенів), які проникають в організм людини.

• Тромбоцити - без'ядерні кров'яні пластинки. Вони беруть участь у процесах зсідання крові. Це складний процес, який завершується утворенням тромбу, що зупиняє кровотечу.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Яка будова лейкоцитів? 2. Де утворюються лейкоцити? 3. Що таке імунітет? 4. Які особливості будови тромбоцитів? 5. Де утворюються і де руйнуються тромбоцити? 6. Яка роль тромбоцитів в організмі людини? 7. Що таке зсідання крові та як воно відбувається? 8. Як утворюється тромб?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Виберіть характеристики лейкоцитів:

а) мають червоне забарвлення; б) мають ядро; в) форма клітини постійна; г) не мають ядра.

2. Позначте основну функцію, яку виконують лейкоцити:

а) транспортна; б) регуляторна; в) захисна; г) секреторна.

3. Укажіть орган, у якому утворюються тромбоцити:

а) червоний кістковий мозок; б) селезінка; в) печінка; г) лімфатичні вузли.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Порівняйте функції формених елементів крові.

ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому у здорової людини тромби не утворюються усередині судин? 2. Чому під час інфекційних та інвазійних захворювань кількість лейкоцитів у крові збільшується?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. З допомогою дорослих, а також використовуючи різні джерела інформації, дізнайтеся, навіщо лікарям потрібен загальний аналіз крові хворого.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Мікроскопічна будова крові ЛЮДИНИ

Обладнання та матеріали: мікроскопи, мікропрепарати крові людини.

Xід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. За малого збільшення мікроскопа розгляньте мікропрепарат крові людини. Зверніть увагу на кількість, форму і розміщення основних видів кров'яних клітин.

3. Переведіть мікроскоп на велике збільшення, розгляньте та порівняйте структуру еритроцитів і лейкоцитів.

4. Порівняйте форму, розміри, наявність ядра в еритроцитах і лейкоцитах людини. Складіть таблицю.

5. Зробіть висновки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити