Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 6 ОПОРА ТА РУХ

§ 30. БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ

Пригадайте особливості будови скелета ссавців.

Скелет людини, так само як і скелет ссавців, поділяють на осьовий і скелет кінцівок (мал. 120). У свою чергу, осьовий скелет включає скелет голови (череп), хребет і грудну клітку.

Які кістки входять до складу скелета голови? Скелет голови - це череп (мал. 120, 2). У ньому виділяють два відділи - мозковий і лицьовий. У мозковому відділі містяться головний мозок, органи зору, слуху та рівноваги. Лицьовий відділ утворює кісткову основу дихального апарату (верхніх дихальних шляхів) і травного каналу (порожнини носа та рота). Обидва відділи складаються з окремих кісток, з’єднаних між собою нерухомо, за винятком нижньої щелепи.

Мал. 120. 1. Скелет людини (загальний вигляд). 2. Кістки черепа. Зовнішній вигляд черепа збоку (А) та спереду (Б). Завдання. Визначте кістки лицьового відділу черепа

До складу мозкового відділу входять дві парні та чотири непарні кістки, з’єднані за допомогою швів (мал. 120, 2 А). Вони створюють надійний захист головного мозку. Зокрема, основу черепа утворює потилична кістка. Вона має отвір, що сполучає порожнини черепа та хребтового каналу, яким проходить спинний мозок. По обидва боки отвору є два суглобові вирости, за допомогою яких череп сполучається із першим шийним хребцем. Іншими кістками мозкового відділу є: тім’яні, скроневі, лобова, клиноподібна та ін.

До кісток лицьового відділу належать шість парних і три непарні кістки (мал. 120, 2 Б). Це, зокрема, парні верхньощелепні, виличні, носові тощо. Нижня щелепа - єдина рухома кістка черепа. У верхніх і нижній щелепах є комірки, у яких розташовані корені зубів.

Кістки основи черепа мають дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепно-мозкові нерви.

Яка будова хребта? Хребет людини має S-подібну форму (мал. 121). Він складається з 30-34 хребців і поділяється на 5 відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий та куприковий.

Кожен хребець складається з тіла, дуги та відростків. Між тілами хребців розташовані міжхребцеві диски, які є пластинками з хряща. Ці диски, а також зв’язки беруть участь у сполученні сусідніх хребців між собою. Таке з’єднання забезпечує значну гнучкість хребта.

Дуга, яка відходить від тіла хребця, має хребтовий отвір (мал. 121, 2). Хребтові отвори всіх хребців разом формують канал хребта, у якому розташований спинний мозок. Від дуги хребців відходять 7 відростків: з них чотири слугують для сполучення хребців між собою, а три - для приєднання м’язів. Найбільший із цих відростків - остистий. Він непарний і спрямований назад. Його легко можна промацати на спині у вигляді горбка.

Мал. 121. 1. Будова хребта. 2. Будова хребця. 3. З'єднання хребців між собою. Завдання. Зазначте відмінності в будові хребців з різних відділів хребта. Поясніть їх

Кожен відділ хребта має певну кількість хребців: шийний - 7, грудний - 12, поперековий - 5, крижовий - 5, куприковий - 1-4.

Розміри тіла хребців збільшуються від шийного відділу до крижового, що пов’язано зі зростанням навантаження на хребці, які знаходяться нижче (мал. 121, 2). Найменші розміри мають сім шийних хребців. Особливу будову мають перший та другий шийні хребці, які забезпечують рухи голови. Перший шийний хребець не має тіла. Він складається з двох дуг. У другого хребця є спеціальний зубоподібний відросток, який входить в отвір між дугами першого хребця. Саме навколо цього відростка обертається голова.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Перший шийний хребець анатоми назвали атлантом на честь міфічного титана Атланта, якого покарали боги, і він мусив вічно підтримувати на своїх плечах небесну сферу. Цей хребець подібно до Атланта підтримує сферу нашої голови.

Дванадцять грудних хребців відрізняються від інших тим, що несуть ребра, рухомо прикріплені хрящами до їхніх парних відростків. Грудні хребці, ребра та грудина (грудна кістка) формують грудну клітку (мал. 120, 1), яка обмежує грудну порожнину. Перші сім пар ребер приєднані хрящами безпосередньо до грудної кістки, або грудини. Ще три пари за допомогою хряща сполучені з кінцями розташованих вище ребер, а кінці ребер 11-ї та 12-ї пар розташовані вільно. Це забезпечує рухливість грудної клітки під час дихання. Грудна клітка захищає серце та легені, а також частково печінку, селезінку і шлунок.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Найбільші розміри мають п'ять поперекових хребців. П'ять зрощених між собою крижових хребців утворюють єдину кістку - криж. До бічних частин крижа приєднані кістки тазу. Завершується хребет куприковим відділом, який складається з 1-5 (найчастіше 4) зрослих між собою невеликих хребців. Цей відділ хребта людини відповідає хвостовому відділу більшості ссавців.

Яка будова скелета кінцівок? Скелет верхньої та нижньої кінцівок складається із скелета поясів (відповідно плечового та тазового) і скелета вільної кінцівки. Плечовий пояс побудований з двох парних кісток: лопаток і ключиць (мал. 122, 1, 2). Через ці кістки верхні кінцівки з’єднуються з тулубом. Лопатки - плоскі кістки трикутної форми, розташовані на задній поверхні грудної клітки. Вони з’єднані з ключицею та плечовою кісткою. Плечова кістка і лопатка утворюють плечовий суглоб. Ключиця, крім з’єднання з лопаткою, іншим своїм кінцем з’єднується з грудиною. Завдяки цьому ключиці утримують плечовий суглоб на відповідній відстані від грудної клітки, забезпечуючи тим самим значну свободу рухів верхніх кінцівок. Перелом ключиці призводить до того, що плечовий суглоб притискається до грудної клітки: унаслідок цього рухи верхньої кінцівки стають обмеженими і болісними.

Мал. 122. Плечовий пояс: 1 - лопатка; 2 - ключиця. Скелет вільної верхньої кінцівки: 3 - плечова кістка; 4 - кістки передпліччя (а - ліктьова, б - променева); 5 - кисть (а - зап'ясток; б - п'ясток; в - фаланги пальців). Завдання. Знайдіть на малюнку плечовий суглоб. Назвіть кістки, які він з’єднує

Скелет вільної верхньої кінцівки (мал. 122) складається з трьох відділів: плеча, передпліччя та кисті. Плече має лише одну плечову кістку, яка верхньою головкою з’єднується з лопаткою, а нижньою - з кістками передпліччя, утворюючи ліктьовий суглоб. Передпліччя утворене двома кістками: ліктьовою та променевою.

У кисті розрізняють три частини: зап’ясток, п’ясток та кістки пальців (мал. 122). Зап’ясток утворений вісьмома короткими кістками, розташованими у два ряди. Вони сполучені між собою, а також з кістками передпліччя та п’ястка. П’ять видовжених кісток п’ястка рухомо з’єднані з кістками пальців. Кожен палець має свою назву: великий, вказівний, середній, підмізинний, мізинець. Великий палець має дві кістки та протиставлений іншим. Усі інші пальці мають по три кістки - фаланги. Така будова кисті забезпечує виконання нею найдосконаліших рухів.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Рука людини є унікальним органом. За допомогою руки, яка реалізує все, що народжує думка, людина сама творить свій світ. Великі міста, штучні моря, космічні кораблі - усе це рукотворні пам'ятники людини.

Тазовий пояс містить дві масивні тазові кістки, які спереду з’єднані між собою хрящем, а ззаду зрощені з крижовим відділом хребта. У дітей таз складений трьома парними кістками (лобковою, клубовою та сідничною), які сполучені між собою хрящами (мал. 123). Після 16 років вони зростаються в одну - тазову. У кожній тазовій кістці є кулеподібна западина, куди заходить головка стегнової кістки. Завдяки цьому вони переносять масу тіла на нижні кінцівки, забезпечуючи опору і рух. Крім того, кістки тазу захищають і підтримують внутрішні органи черевної порожнини.

Скелет вільної нижньої кінцівки включає три відділи: стегно, гомілку та стопу. Стегно утворене стегновою кісткою, яка є найдовшою в скелеті людини (її довжина складає до 25 % довжини тіла). Верхня головка стегнової кістки утворює кульшовий суглоб з кістками тазу, а нижня - колінний суглоб з надколінною чашечкою (особлива коротка кістка) та великою гомілковою кісткою. Гомілка включає велику та малу гомілкові кістки. Вони утворюють гомілковостопний суглоб з кістками стопи.

Стопа виконує опорну функцію під час стояння та ходіння. У її скелеті розрізняють плесно, передплесно та кістки пальців стопи.

Мал. 123. Тазовий пояс: 1 - тазові кістки; 2 - криж. Скелет вільної нижньої кінцівки: 3 - стегнова кістка; 4 - гомілка (а - велика гомілкова кістка, б - мала гомілкова кістка); 5 - стопа (а - передплесно; б - плесно; в - фаланги пальців). Завдання. Знайдіть на малюнку гомілковостопний суглоб

Які відмінності в будові скелета людини та ссавців? Серед ссавців найбільш подібний до скелета людини скелет людиноподібної мавпи (мал. 124). Але череп людини має більший об’єм, лицьова частина не виступає вперед так, як у людиноподібних мавп. Великий внутрішній об’єм черепа людини зумовлений значним розвитком головного мозку. За масою він значно перевищує мозок людиноподібних мавп. Згладжена лицьова частина черепа людини зумовлена менш розвиненими порівняно з людиноподібними мавпами щелепами. Це пов’язано з тим, що у процесі історичного розвитку людина перейшла від споживання грубої сирої їжі до вживання кулінарно оброблених страв.

Хребет людини не прямий, як у мавп, а формою нагадує латинську літеру S (така форма сприяє пом’якшенню струсів під час бігу чи стрибків). Крім того, вигини хребта допомагають зберігати рівновагу під час прямоходіння.

У мавп грудна клітка стиснута з боків і спрямована вперед. У людини - стиснена в спинно-черевному напрямку і має вигляд зрізаного конуса. Така форма збільшує об’єм грудної клітки і дає змогу краще зберігати рівновагу тіла під час прямоходіння. Верхні кінцівки людини дещо вкорочені порівняно з мавпами. Вони звільнені від опорної функції під час пересування та використовуються переважно для трудової діяльності. У зв’язку з прямоходінням усе навантаження тіла припадає на нижні кінцівки. Тому в людини, порівняно з мавпами, міцніші кістки таза. Таз людини досить широкий і має вигляд чаші, що слугує опорою для внутрішніх органів.

Досить масивні й кістки нижніх кінцівок. Крім того, потовщений перший палець ноги не протиставлений іншим, як у мавп. Це не тільки допомагає зберегти вертикальне положення тіла, а й дає змогу швидше бігати. Склепінчаста форма стопи людини пом’якшує поштовхи під час бігу та стрибків, зменшує втомлюваність під час тривалого пересування.

Мал. 124. Порівняння скелетів людини (А) та людиноподібної мавпи (Б). Завдання. Поясніть, чим зумовлені відмінності в будові скелетів людини та мавпи

Ключові терміни і поняття: череп, хребет, грудна клітка, скелет кінцівок та їхніх поясів.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Скелет людини складається з відділів: скелета голови (череп), тулуба (хребет та грудна клітка), кінцівок (скелет вільних кінцівок та їхніх поясів). Череп має лицьовий та мозковий відділи. Усі кістки черепа сполучені нерухомо, за винятком нижньої щелепи. Хребет складається із шийного, грудного, поперекового, крижового та куприкового відділів. Грудна клітка побудована з грудини, дванадцяти пар ребер і грудних хребців. Скелет верхніх кінцівок - це кістки плечового пояса (лопатки і ключиці) та скелет вільних верхніх кінцівок (кістки плеча, передпліччя та кисті). Скелет нижніх кінцівок - це кістки тазового пояса та скелет вільної нижньої кінцівки (кістки стегна, гомілки та стопи).

• Вертикальне положення тіла, вигини хребта, склепіння стопи, положення її великого пальця, сплощена форма грудної клітки, й особливо будова кисті людини, - основні відмінності її скелета від скелета людиноподібних мавп.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. На які відділи поділяють скелет людини? З яких кісток вони складаються? 2. Яку будову має хребет і яке його значення? 3. Які кістки утворюють грудну клітку? Які її функції? 4. Які особливості будови пояса верхніх кінцівок? 5. З яких кісток складається скелет верхньої вільної кінцівки? 6. Яка будова тазових кісток? Які їхні функції? 7. Які особливості будови скелета нижньої вільної кінцівки?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ряд кісток, які входять до складу грудної клітки: а) ребра, грудина, грудні хребці; б) ключиця, ребра, грудина; в) ключиця, грудина, грудні хребці; г) грудина, грудні хребці, лопатка.

2. Чим скелет людини відрізняється від скелета людиноподібних мавп: а) склепінчастою будовою стопи; б) кількістю фаланг пальців; в) кількістю шийних хребців; г) розташуванням великого пальця рук?

Утворіть логічні пари

Установіть відповідність між кістками і суглобами, які вони утворюють.

1 плечовий суглоб

А тазова кістка і стегнова кістка

2 ліктьовий суглоб

Б стегнова кістка і великогомілкова та малогомілкова кістки

3 кульшовий суглоб


4 колінний суглоб

В лопатка і плечова кістка Г плечова кістка і ліктьова та променева

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте функції різних відділів скелета людини.

ПОМІРКУЙТЕ. Чому стопа людини має склепінчасту будову і яке це має значення?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити