Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 7 ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 37. ГОЛОВНИЙ МОЗОК ЛЮДИНИ: СТОВБУРОВА ЧАСТИНА, МОЗОЧОК

Пригадайте, що таке сіра і біла речовина. Які особливості має будова головного мозку в представників різних класів хребетних тварин?

Головний мозок - вищий відділ нервової системи людини. Він, як і спинний, є частиною центральної нервової системи. Головний мозок міститься в мозковому відділі черепа й через великий потиличний отвір з’єднаний зі спинним. Як і спинний мозок, головний ззовні вкритий трьома захисними оболонками (м’якою, павутинною та твердою). Від нього відходять 12 пар черепно-мозкових нервів. Маса головного мозку новонародженої дитини в середньому коливається від 330 до 400 г. Збільшення маси мозку людини триває до 20-25-го року життя. У дорослої людини маса мозку дорівнює приблизно 1350 г.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Маса головного мозку людиноподібних мавп становить у середньому: у шимпанзе - 420 г, горили - 500 г. У таких велетнів, як індійський слон чи синій кит, вона значно більша - відповідно 5000 г та 7000 г. Маса головного мозку в різних людей може істотно відрізнятись, однак це не впливає на їхні інтелектуальні здібності. Наприклад, мозок видатного вченого-хіміка Дмитра Менделєєва важив 1571 г, а поета Джорджа Байрона - 2238 г.

У головному мозку, як і в спинному, є біла та сіра речовина. Біла речовина утворює його провідні шляхи, які зв’язують різні частини головного мозку між собою та зі спинним мозком. Сіра речовина утворює кору півкуль головного мозку і мозочка й у вигляді окремих скупчень - ядер - міститься всередині білої.

Усередині головного мозку є чотири порожнини - шлуночки, які сполучаються між собою, з простором під павутинною оболонкою мозку та з каналом спинного мозку. Шлуночки заповнені рідиною, яка відіграє важливу роль у забезпеченні нормальної діяльності головного мозку. Ця рідина створює відносно постійний внутрішньочерепний тиск, разом із кров’ю забезпечує обмін речовин та здійснює захисну функцію.

Яка будова і функції відділів головного мозку? У головному мозку розрізняють стовбурову частину, мозочок і передній мозок. Стовбурова частина включає довгастий мозок, міст і середній мозок (мал. 144).

Як ви пам’ятаєте, довгастий мозок є продовженням спинного (мал. 144). Це історично найдавніший відділ головного мозку. Довгастий мозок складається з білої речовини, у масі якої розташована сіра, що утворює окремі ядра. Від них беруть початок останні чотири пари черепно-мозкових нервів. У довгастому мозку містяться центри, які забезпечують регуляцію серцевої діяльності, кровообігу та дихання. Руйнування довгастого мозку призводить до зупинки дихання і смерті. Ось чому цю частину мозку іноді ще називають «вузол життя». Довгастий мозок також регулює обмін речовин, виділення травних соків, ковтання, ссання. За участю довгастого мозку здійснюються захисні реакції чхання, кашлю, сльозовиділення тощо й рефлекси, необхідні для підтримання певної пози. Він проводить імпульси між спинним і розташованими вище відділами головного мозку.

Мал. 144. Складові головного мозку. Завдання. Користуючись малюнком, назвіть складові стовбура головного мозку

ЦІКАВО ЗНАТИ! У довгастому мозку, як і в інших відділах стовбура головного мозку, розташована ретикулярна формація - дифузне скупчення нервових клітин різного виду і розміру з довгими та дуже розгалуженими короткими відростками. Ретикулярна формація тягнеться від спинного мозку через стовбурову частину і далі - до переднього мозку, зв'язуючи їх між собою. Через неї «просіюється» вся інформація, що має надійти до півкуль кінцевого мозку. Ретикулярна формація відіграє важливу роль у регуляції збудливості й тонусу всіх відділів центральної нервової системи.

Міст зв’язує між собою довгастий і середній мозок (мал. 144). Через нього проходять висхідні й низхідні шляхи проведення нервових імпульсів. За внутрішньою будовою міст нагадує довгастий мозок - у білій речовині розташовані ядра. Від них беруть початок з V по VIII пари черепно-мозкових нервів. Тут є центри, що контролюють міміку та жування, поставу і рівновагу. По слуховому нерву в міст надходять імпульси від внутрішнього вуха. Пошкодження в ділянці моста можуть супроводжуватися порушенням узгодженості скорочень м’язів-згиначів і розгиначів, слуху та рівноваги.

Між мостом і проміжним розташований середній мозок (мал. 144). Його верхню частину складає сіра речовина, яка утворює чотиригорбкове тіло. Два передні його горби забезпечують автоматичні орієнтувальні реакції (рухи очей, повороти голови) на світло, а задні - на звук. Нижня частина середнього мозку побудована з білої речовини, у центрі якої розташовані ядра ІІІ та IV пар черепно-мозкових нервів, а також ядра, які відіграють важливу роль у регуляції тонусу м’язів, особливо тих, які підтримують позу, протидіючи силі земного тяжіння. Тут також містяться ядра, які регулюють больову чутливість, здійснюють захисні згинальні рефлекси кінцівок.

Через середній мозок угору і вниз проходять нервові шляхи, які передають нервові імпульси від проміжного до кінцевого мозку та навпаки.

Порушення середнього мозку проявляються втратою узгодженості рухів очей, роздвоєнням зображення, неможливістю налаштувати зір на бачення далеких чи близьких предметів.

Що таке мозочок? Які його функції? Мозочок у зародка формується як червоподібний виріст моста, тому їх об’єднують у єдиний комплекс - задній мозок. У дорослої людини мозочок розташований безпосередньо над мостом і довгастим мозком. Мозочок складається з двох півкуль, які з’єднані невеликою середньою частиною - черв’яком. Поверхню мозочка вкриває сіра речовина, утворюючи кору. Сіра речовина міститься також у товщі білої речовини мозочка у вигляді ядер. Поверхня мозочка має вузькі звивини, поділені численними борознами (мал. 153).

Основні функції мозочка - координація рухів, визначення їхньої точності, плавності, збереження рівноваги тіла, підтримання тонусу (постійного часткового скорочення) м’язів. У разі враження мозочка рухи людини стають неточними, незграбними, порушується рівновага тіла. Мозочок пов’язаний провідними шляхами зі спинним, довгастим і середнім мозком, а також - із корою півкуль кінцевого мозку.

Ключові терміни і поняття: головний мозок, стовбурова частина головного мозку, довгастий мозок, міст, середній мозок, мозочок.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Головний мозок розташований у порожнині черепа та оточений трьома захисними оболонками. Від нього відходить 12 пар черепно-мозкових нервів. У головному мозку виділяють стовбурову частину, мозочок і передній мозок. До стовбура головного мозку належать: довгастий мозок, міст і середній мозок.

У різних ділянках стовбурової частини головного мозку зосереджені центри життєво важливих рефлексів: дихання, травлення, обміну речовин, ковтання, кровообігу тощо. Через нього проходять важливі провідні шляхи (висхідні та низхідні), якими нервові імпульси прямують зі спинного мозку до кори півкуль кінцевого мозку та навпаки. З мостом пов'язаний мозочок, разом вони формують задній мозок. Основні функції мозочка - координація рухів, визначення їх точності, збереження рівноваги тіла, підтримання тонусу м'язів.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Які розрізняють частини головного мозку? 2. Які функції різних частин стовбура головного мозку? 3. Яка будова та функції мозочка? 4. До яких наслідків можуть призводити пошкодження стовбурової частини головного мозку?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Виберіть перелік складових стовбура спинного мозку: а) довгастий мозок, мозочок, міст; б) проміжний мозок, міст, мозочок; в) довгастий мозок, міст, середній мозок; г) проміжний мозок, мозочок, середній мозок.

2. Укажіть складову стовбура головного мозку, в якій зосереджені життєво важливі нервові центри дихання та контролю серцево-судинної системи: а) кінцевий мозок; б) проміжний мозок; в) довгастий мозок; г) середній мозок.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте функції всіх складових стовбура головного мозку.

ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому довгастий мозок називають «великою дорогою»? Чому його пошкодження небезпечне для життя? 2. Чим можна пояснити, що довгастий мозок, міст і середній мозок, крім рефлекторної, мають ще й провідникову функцію, а мозочок - переважно рефлекторну?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте будову головного мозку людини та представників різних класів хребетних тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити