Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 10 РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Нормальна життєдіяльність організму тісно пов'язана із взаємоузгодженою роботою всіх фізіологічних систем організму. Це досягається завдяки діяльності регуляторних систем, до яких, насамперед, належать нервова, ендокринна та імунна.

§ 53. ПОНЯТТЯ ПРО ГОМЕОСТАЗ І НЕРВОВУ РЕГУЛЯЦІЮ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Пригадайте, що таке гомеостаз, нервова та гуморальна регуляція. Яка будова сенсорних систем організму людини? Що таке нерви та нервові центри?

Які механізми регуляції життєвих функцій організму людини? Важливою умовою нормального функціонування організму людини є дотримання гомеостазу - відносної сталості внутрішнього середовища, як-от: хімічного складу крові, певної температури тіла, величини артеріального тиску тощо. Гомеостаз організму людини підтримується взаємодією трьох регуляторних систем: нервової, ендокринної та імунної. Вони забезпечують функціонування складного багатоклітинного організму як єдиної цілісної біологічної системи й зумовлюють його реакції на зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовища. Зокрема, за потреби посилюється або послаблюється діяльність органів та їхніх систем, узгоджується їхня дія, здійснюється їхнє тимчасове об’єднання для виконання певної функції.

Які загальні принципи нервової регуляції? Підсумуємо ваші знання щодо нервової регуляції організму людини. Нервова регуляція має рефлекторний характер. Вона забезпечує швидкі реакції на дію різноманітних подразників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Механізм нервової регуляції полягає в тому, що спеціальні рецептори сприймають різні впливи (подразнення) зовнішнього і внутрішнього середовища. Нервові імпульси, які мають електричну природу, передаються від рецепторів до певних центрів центральної нервової системи. Від них нервові імпульси надходять до робочих органів, унаслідок чого діяльність відповідних тканин та органів посилюється або гальмується. Таким чином, завдяки нервовій системі організм людини здатний швидко сприймати подразники довкілля, а також зміни у власному внутрішньому середовищі і так само швидко на них реагувати.

АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Пригадайте: довгі відростки нейронів (їх ще називають нервовими волокнами), зібрані разом, утворюють нерв. Переважна більшість нервових волокон оточена оболонкою із жироподібної речовини, що виконує функцію ізолятора. Завдяки таким оболонкам нервові імпульси проходять нервами, ніби по кабелю, у певному напрямку. Ви пам'ятаєте, що нерви, які передають нервове збудження від центральної нервової системи до певних органів, називають руховими (відцентровими), а ті, які проводять збудження від рецепторів до центральної нервової системи, - чутливими (доцентровими). Більшість нервів має у своєму складі як доцентрові, так і відцентрові волокна, тому їх називають змішаними.

Нейрони, які беруть участь у здійсненні певного рефлексу, зібрані у нервові центри. Сукупність структур нервової системи, що беруть участь у здійсненні певного рефлексу, називають рефлекторною дугою.

Рефлекторні дуги більшості рефлексів проходять через центральну нервову систему. Центри простіших рефлексів розташовані переважно у спинному мозку (наприклад, колінний, сечовиділення), складніших - у головному. Головний мозок контролює поведінку людини й забезпечує прояви вищої нервової діяльності, зокрема психічну.

Як ви пам’ятаєте, функціонально нервову систему поділяють на соматичну та вегетативну. Соматична нервова система керує рухами скелетних м’язів, сприймає та проводить сигнали від органів чуття, забезпечуючи зв’язок організму із зовнішнім і внутрішнім середовищем. Вегетативна нервова система регулює роботу внутрішніх органів (шлунка, печінки, нирок, серця, судин тощо), обмін речовин, стан нервової системи в цілому. Її діяльність не перебуває під контролем свідомості людини, звідси й друга назва - автономна. До більшості органів підходять два вегетативні нерви - симпатичний і парасимпатичний. Сигнали, які надходять по кожному з них від центральної нервової системи, зумовлюють протилежну дію: один підсилює, інший - послаблює активність органа.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Характерними рисами нервової регуляції є:

• рефлекторний характер роботи;

• значна швидкість дії;

• відносно нетривалий час дії;

• спрямованість дії: від певного нервового центру нервовий імпульс прямує до відповідного робочого органа.

Важливу роль у забезпеченні функціонування нервової системи відіграють синапси.

Що таке синапси? Синапс - це з’єднання між двома нейронами або між нейроном і м’язовою клітиною, через яке передаються нервові імпульси. Синапс має передсинаптичну і післясинаптичну частини, мембрани яких зазвичай розділено синаптичною щілиною (мал. 194). Передсинаптична частина - це кінцеві бляшки відгалужень аксона однієї нервової клітини, а післясинаптична - ділянки іншого нейрона або м’язової клітини, на які передається збудження.

Мал. 194. Будова синапсу: 1 - аксон; 2 - синаптична щілина; 3 - мембрана аксона (перед- синаптична); 4 - пухирці з нейромедіатором; 5 - мембрана рухового нейрона (післясинаптична)

У передсинаптичній частині синапсу містяться міхурці зі специфічною речовиною, що виконує роль посередника, - нейромедіатором. Нейромедіатори — це біологічно активні речовини, за допомогою яких нервовий імпульс (який має електричну природу) передається з передсинаптичної мембрани на післясинаптичну мембрану через синаптичну щілину. До нейромедіаторів належать такі сполуки, як адреналін, норадреналін, гістамін, ацетилхолін та інші (про них ви дізнаєтеся згодом).

Коли нервові імпульси доходять до синапсу, пухирці з нейромедіатором руйнуються. Він потрапляє в синаптичну щілину, впливаючи на післясинаптичну мембрану клітини, що приймає інформацію. Збудження через синаптичну щілину передається дуже швидко.

Є синапси, які забезпечують прискорення передачі нервових імпульсів, а є гальмівні, що перешкоджають поширенню збудження по мережі нейронів, запобігаючи розладам у роботі нервової системи.

Високорозвинена нервова система людини забезпечує її діяльність не тільки як біологічної істоти, але і як члена суспільства, бо слугує основою формування мови та суто людських форм мислення, пам’яті, навчання, почуттів.

Ключові терміни і поняття: нервова регуляція, синапс, нейромедіатори.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Усі фізіологічні процеси в організмі людини підпорядковані нейрогуморальній регуляції. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервової системи. Вона сприймає зовнішні подразнення та зміни внутрішнього середовища і корегує роботу організму, зумовлюючи його функціональну єдність. Діяльність нервової системи ґрунтується на рефлекторному принципі.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке нервова регуляція? 2. Як здійснюється нервова регуляція? 3. Які структури нервової системи беруть участь у здійсненні нервової регуляції життєвих функцій? 4. Що таке нерви та нервові центри?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ознаку, характерну для нервової регуляції: а) включається повільно; б) діє повільно; в) сигналом слугує нервовий імпульс; г) сигналом слугують гормони.

2. Назвіть нерви, якими нервові імпульси прямують від нервового центру до робочих органів: а) вставні; б) рухові; в) чутливі.

3. Назвіть нерви, якими нервові імпульси прямують від рецепторів до нервового центру: а) вставні; б) рухові; в) чутливі.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте механізм нервової регуляції.

ПОМІРКУЙТЕ. Яке біологічне значення процесів гальмування у нервовій регуляції?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть таблицю «Структури, які забезпечують нервову регуляцію процесів життєдіяльності, їхні функції».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити