Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 10 РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 57. МЕХАНІЗМИ ІМУННИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. АЛЕРГІЯ. СНІД ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА

Пригадайте типи імунітету людини. Які формені елементи містяться у крові людини?

Ви вже знаєте, що імунітет людини може бути набутим (специфічним) і вродженим (неспецифічним). Ці види імунітету за механізмами реалізації поділяють на клітинний та гуморальний.

Чим характеризується клітинний імунітет? Клітинний імунітет забезпечують певні групи лейкоцитів. Як ви пригадуєте, лейкоцити - безбарвні клітини крові, що мають ядро та здатні до амебоїдного руху. За рахунок такого руху певні види лейкоцитів можуть проникати крізь стінку кровоносних судин. Вони рухаються в напрямку до бактерій, їхніх токсинів, уламків клітин власного організму. Завдяки утворенню несправжніх ніжок лейкоцити здатні до фагоцитозу (мал. 209).

Мал. 209. Механізм знешкодження лейкоцитом бактерії за допомогою фагоцитозу. Завдання. Користуючись малюнком, поясніть значення фагоцитозу для життєдіяльності організму

Лейкоцити різноманітні за особливостями будови клітин і властивостями. Більшість з них містить у цитоплазмі багато гранул із біологічно активними речовинами. Їх називають гранулоцитами. Лейкоцити, позбавлені таких гранул, належать до агранулоцитів.

Гранулоцити поділяють на нейтрофіли, еозинофіли та базофіли. Основні функції нейтрофілів: здійснення фагоцитозу та внутрішньоклітинне перетравлення сторонніх для організму об’єктів (наприклад, хвороботворних бактерій), а також знешкодження антигенів на відстані. Тим самим вони забезпечують неспецифічний імунітет.

Еозинофіли забезпечують імунітет у разі зараження організму паразитичними червами (гельмінтами); запобігають проникненню антигену всередину судин, зв’язуючи їх у тканинах; послаблюють розвиток алергічних реакцій.

Базофіли здатні до фагоцитозу і беруть участь в алергічних реакціях.

До агранулоцитів належать моноцити і лімфоцити. Моноцити - найбільші клітини крові. Один моноцит здатний захопити і перетравити кілька десятків бактерій. Основні функції моноцитів: синтез лізоциму, захисних білків інтерферонів; здійснення фагоцитозу; знешкодження пухлинних клітин; участь у механізмах специфічного імунітету.

Лімфоцити, на відміну від інших груп лейкоцитів, потребують ще дозрівання і спеціалізації в лімфоїдних органах (наприклад, Т-лімфоцити - у вилочковій залозі). Лише після цього вони стають здатними виконувати свою головну функцію - забезпечення і підтримання специфічного імунітету.

Під час першої зустрічі в крові чи міжклітинній рідині з антигеном (наприклад, бактерією) Т-лімфоцит упізнає його структуру. Потім він починає інтенсивно ділитися. При цьому частина новоутворених клітин стає так званими клітинами-вбивцями, а частина - клітинами імунної пам’яті. «Клітини-вбивці», виділяючи специфічний білок, руйнують мембрани бактеріальних клітин, тим самим знищуючи мікроорганізми. У разі повторного зараження організму цим видом бактерій захисна відповідь відбувається швидше, оскільки в крові вже є готові Т-лімфоцити імунної пам’яті.

Які механізми гуморального імунітету? Гуморальний імунітет забезпечується різними біологічно активними речовинами, зокрема антитілами та інтерферонами. Антитіла продукують В-лімфоцити. У людини ці клітини дозрівають у мигдаликах (органи в ротоглотці, сформовані лімфоїдною тканиною), апендиксі, лімфатичних вузлах. Після впізнавання антигену В-лімфоцити діляться на клітини імунної пам’яті та плазмені клітини, які переміщуються в лімфатичні вузли і починають продукувати антитіла. Спочатку ці антитіла пов’язані з мембранами В-лімфоцитів, згодом, відриваючись від мембрани, вони специфічно з’єднуються з антигеном. Так утворюється комплекс антиген-антитіло (мал. 210). Компоненти неспецифічного імунітету активно реагують на комплекс антиген-антитіло і

знешкоджують антиген.

Захисні білки інтерферони запобігають розмноженню вірусів, мають протипухлинну та антибактеріальну дію. На відміну від антитіл, їм не властива вузька специфічність щодо антигенів.

Потужною антибактеріальною активністю характеризується лізоцим - фермент, який міститься в слині, сльозах.

Мал. 210. Реакція антиген-антитіло

Здоров’я людини. Одним з основних показників стану захисних систем організму є кількісна характеристика лейкоцитів. їхня кількість може змінюватись у досить широких межах: зменшуватись до 1,5-2 тис./мкл (лейкопенія) або зростати до 1520 тис./мкл (лейкоцитоз). Важливим є також співвідношення різних типів лейкоцитів, так звана лейкоцитарна формула. Зміщення співвідношення різних типів лейкоцитів у бік збільшення числа нейтрофілів свідчить про наявність в організмі гострого запального процесу, лімфоцитів - хронічного.

Що таке щеплення та вакцинація? Ми вже згадували, що в деяких випадках імунітет можна створити штучно - за допомогою імунізації — застосування профілактичного щеплення чи сироваток. Для щеплення застосовують вакцини. Ці препарати складаються з послаблених чи вбитих збудників хвороб, продуктів їхньої життєдіяльності, окремих антигенів. Прикладом таких вакцин є протидифтерійна, протитуберкульозна, протиполіомієлітна тощо. У відповідь на їх введення в організмі утворюються власні антитіла і клітини імунної пам’яті, як і після перенесених захворювань. Тому людина стає несприйнятливою до певного захворювання. Як ви пригадуєте, такий штучний імунітет називають активним.

Луї Пастер (мал. 211) - відомий французький учений, засновник сучасної медичної мікробіології та імунології, розробив метод запобіжних щеплень проти багатьох інфекційних захворювань, зокрема проти сибірки, бешихи свиней, сказу.

Для утворення пасивного штучного імунітету в організм людини вводять спеціальні сироватки, що містять готові антитіла проти відповідного збудника. Їх отримують з крові тварин, які перехворіли на певне захворювання. Власні антитіла при цьому в організмі не утворюються.

Введення сироваток хворому зупиняє розвиток хвороби і сприяє швидшому одужанню. На жаль, пасивний штучний імунітет зберігається лише декілька місяців.

Мал. 211. Луї Пастер

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Щеплення здійснюють з метою запобігання захворюванням, а сироватки вводять для лікування певних захворювань. Введення вакцини під час хвороби може тільки ускладнити її перебіг.

Що таке алергічні реакції? Зазвичай імунна відповідь на потрапляння в організм антигену є корисною. Проте інколи така імунна реакція може бути надмірною чи неадекватною. У такому разі розвивається алергічна реакція - підвищена чутливість організму до будь-якої речовини (переважно білкової природи) - алергену.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Алергія - стан підвищення чутливості організму у відповідь на дію алергенів. Алергени - речовини, які спричинюють алергічні реакції в організмі.

Зазвичай речовини, які можуть бути алергенами, не становлять жодної небезпеки для організму. До таких речовин належать: пилок рослин, шерсть тварин, харчові продукти, лікарські засоби тощо. Алергічна реакція розвивається за повторного потрапляння алергену. Симптоми алергічної реакції - почервоніння, набряки, свербіж шкіри, сильне стискання дихальних шляхів.

Алергени поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх алергенів належать деякі харчові продукти (яйця, шоколад, цитрусові), різні хімічні органічні речовини, запахи (квітів, парфумів), лікарські препарати (мал. 212). Такі самі реакції можуть виникнути під час дії отруйних речовин, укусів бджіл, джмелів, інших комах. Внутрішні алергени - власні тканини організму, переважно зі зміненими природними властивостями. Наприклад, у разі опіків чи обморожень організм сприймає змертвілі тканини як чужорідні й утворює до них антитіла.

Найважчим проявом алергічних реакцій є анафілактичний шок. Він може виникнути внаслідок укусів комах, алергії на харчові продукти та лікарські препарати тощо. Такий тип алергічної реакції відбувається бурхливо. Її симптомами є сверблячі висипання на шкірі, набряк горла, зниження артеріального тиску.

Здоров’я людини. Кожна людина повинна знати, на що в неї виникає алергія, й уникати контактів з алергеном. У разі виникнення алергічної реакції потрібно вміти надати першу допомогу.

Мал. 212. Алергени, що можуть спричинити алергію: 1 - деякі харчові продукти рослинного походження (шоколад, цитрусові, полуниця, горіхи); 2 - пилок деяких рослин; 3 - деякі ліки. Завдання. Доповніть цей перелік речовинами, які можуть призвести до алергії

Мал. 213. Основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Завдання. Користуючись схемою, назвіть основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції

Більшість інфекційних хвороб, з якими до останнього часу стикалося людство, виникло досить давно. До одних з них у людини утворився природний імунітет. З деякими люди навчилися боротися, створюючи штучний імунітет. Проте наприкінці XX ст. виявлено віруси, дія яких спрямована проти самої імунної системи. Цю надзвичайно небезпечну хворобу назвали «синдром набутого імунодефіциту».

Що таке СНІД? СНІД - синдром набутого імунодефіциту - захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Пригадайте, користуючись схемою, основні шляхи передачі ВІЛ- інфекції (мал. 213).

Надзвичайно небезпечним є те, що людина - носій вірусу - може захворіти через багато років, за цей час інфікуючи інших людей. Спілкування з ВІЛ-інфікованими людьми на побутовому рівні є безпечним для оточуючих. Переслідування ВІЛ-позитивних - це порушення прав людини.

Як взаємопов’язані імунна система та екологічний стан навколишнього середовища? Лікарі багатьох країн світу констатують зниження в людини активності імунної системи і, як результат, збільшення частоти і тяжкого перебігу інфекційних захворювань унаслідок погіршення екологічної ситуації на нашій планеті.

На жаль, екологічна ситуація в Україні є надзвичайно напруженою, зокрема в промислових районах і забруднених радіацією після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пригнічують імунну систему також викиди автомобільних газів, отрутохімікати, продукти харчування, у яких надмірна кількість консервантів, ароматизаторів тощо. Тому всім потрібно дбати про якість продуктів харчування і збереження чистоти довкілля.

Здоров’я людини. Зміцненню імунної системи сприяють загартовування організму,

фізичні навантаження, повноцінне харчування, дотримання особистої гігієни.

Ключові терміни і поняття: природний імунітет, штучний імунітет, імунізація, вакцина, лікувальна сироватка, алергія.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Для запобігання інфекційним захворюванням роблять щеплення - вакцинацію. Для лікування деяких інфекційних хвороб використовують лікувальну сироватку.

• Активність імунної системи може бути різною: надмірна реактивність, чутливість до деяких речовин спричинює, зокрема, алергію, недостатня - імунодефіцит.

• Речовини, що спричинюють алергію, називають алергенами. Реакція організму на інфекційну хворобу визначається його імунологічною реактивністю.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке імунізація? 2. Чим вакцина відрізняється від лікувальної сироватки? 3. Що таке алергія? Які ознаки алергічної реакції ? 4. Чому виникнення алергічної реакції є небезпечним для життя людини? 5. Які хвороби називають інфекційними? Які вони мають загальні ознаки? 6. Що таке СНІД? Які найпоширеніші шляхи поширення ВІЛ-інфекції?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Позначте внутрішні алергени: а) харчові продукти (яйця, шоколад, цитрусові); б) запахи (квітів, парфумів); в) лікарські препарати; г) власні тканини організму під час опіків.

2. Виберіть можливі шляхи зараження ВІЛ-інфекції: а) повітряно-крапельний;

б) переливання крові; б) споживання заражених харчових продуктів; в) споживання сирої води; г) рукостискання.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Що таке імунізація, види імунізації і яке її значення для збереження здоров'я людини?

ПОМІРКУЙТЕ. 1. На початку виникнення епідемії грипу джерела масової інформації закликають робити вакцинацію. Чи доцільно вводити протигрипозну профілактичну вакцину? Яке це має значення для збереження здоров'я людини?

2. Чому заходи щодо боротьби зі СНІДом слід проводити в міжнародному масштабі?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. 1. Дослідіть, яку імунізацію проводили вам. Які вакцини вам уводили і чому? 2. Користуючись різними джерелами інформації, у тому числі й Інтернетом, оформіть презентацію «Статистичні дані захворювань на СНІД у різних регіонах України».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити