Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 11 РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 61. ЗАПЛІДНЕННЯ. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. ПЛАЦЕНТА, ЇЇ ФУНКЦІЇ

Пригадайте, що таке запліднення.

Онтогенез (від грец. онтос - існуюче та генезис - походження) - це індивідуальний розвиток організму з моменту його зародження до природної смерті. Виділяють два періоди онтогенезу: ембріональний (зародновий) і постембріональний (післязародковий). Ембріональний охоплює перетворення зиготи на зародок і розвиток зародка та плоду до моменту народження дитини. Постембріональний починається після її народження.

Як відбувається процес запліднення? Ви вже знаєте, що початковим етапом індивідуального розвитку організму (онтогенезу) є запліднення - процес злиття ядер чоловічої та жіночої статевих клітин.

Сперматозоїди, потрапивши до піхви жінки, пересуваються до шийки матки. Приблизно через 30 хв вони досягають порожнини матки, а через 1,5 год потрапляють до маткових труб, де зустрічаються з яйцеклітиною. Сперматозоїд руйнує мембрану яйцеклітини за допомогою спеціальної речовини, яку виробляє акросома. Коли головка сперматозоїда потрапляє всередину яйцеклітини, її мембрана стає непроникною для інших сперматозоїдів.

Ядра обох статевих клітин (сперматозоїда і яйцеклітини) зливаються в одне й утворюють запліднену яйцеклітину, або зиготу. Так настає вагітність, що триває в межах дев’яти місяців.

Вагітність - фізіологічний стан організму жінки, пов’язаний із заплідненням яйцеклітини і розвитком зародка і плоду. Під час вагітності посилюється виділення гормонів яєчників, а потім плаценти, збільшуються розміри матки. Основні її ознаки: припинення менструацій; збільшення молочних залоз; сонливість; можливі тимчасові запаморочення та нудота.

Як утворюється зародок і плід? Запліднена яйцеклітина просувається по матковій трубі й водночас ділиться, перетворюючись на багатоклітинний зародок (мал. 219). Через чотири-п’ять днів після запліднення зародок потрапляє до порожнини матки. На 7-й день після запліднення він занурюється в її слизову оболонку й прикріплюється до неї. Цей процес має назву імплантація (від ім - префікс, що означає проникнення в щось, плантаціо - пересадка).

Період від моменту імплантації до утворення плаценти (кінець другого місяця) називають зародковим періодом внутрішньоутробного розвитку, а організм називається зародком, або ембріоном.

Наприкінці другого місяця внутрішньоутробного розвитку утворюється плацента (від лат. плацента - пиріг), або дитяче місце (мал. 220), - орган, який має вигляд диска, міцно прикріпленого до слизової оболонки матки, і зв’язує плід з організмом матері. Від утворення плаценти організм називають плодом.

Мал. 219. Розвиток організму людини після запліднення

Мал. 220. Будова плаценти

Плацента, виконуючи роль залози внутрішньої секреції, починає виділяти спеціальний гормон - прогестерон, який сприяє нормальному перебігу вагітності.

Вона також захищає плід від негативної дії низки чинників зовнішнього середовища, утворюючи так званий плацентарний бар’єр. Кров матері не змішується з кров’ю плоду, у плаценті через стінки їхніх кровоносних судин відбувається обмін поживними речовинами.

Плід оточують плодовий міхур та навколоплідні води. Плодовий міхур - це особливі оболонки, що оточують плід у вигляді мішка і виконують захисну функцію. Навколоплідні води заповнюють простір між плодом і внутрішньою плодовою оболонкою та забезпечують механічний захист, рух і розвиток плоду.

Плід з материнським організмом з’єднує шнуроподібний орган - пуповина. Завдяки їй плід одержує поживні речовини з крові матері (живлення плоду) та антитіла (захисна функція), відбувається газообмін між організмом матері і плоду (дихання плоду, звільнення від вуглекислого газу) та виділення непотрібних продуктів обміну речовин.

Плідний період починається з початку третього місяця і триває до моменту народження дитини - (пологів). Пологи - це складний фізіологічний процес, який супроводжується народженням дитини і закінченням вагітності.

Здебільшого жінка за одну вагітність народжує одну дитину. Але є випадки народження водночас двох, трьох і більше дітей (близнят). Вони можуть бути однояйцевими і різнояйцевими. Однояйцеві близнята розвиваються з однієї зиготи, яка поділялася на два (іноді більше) фрагменти на певних етапах розвитку зародка (мал. 221, 1). Вони обов’язково однієї статі й дуже схожі між собою.

Різнояйцеві близнята розвиваються з двох або кількох зигот, які утворилися в разі запліднення кількох яйцеклітин. Вони можуть бути однієї або різних статей; схожі між собою не більше, ніж звичайні брати і сестри (мал. 221, 2).

Мал. 221. Однояйцеві (1) та різнояйцеві (2) близнята

Розвиток дитини в материнському організмі повністю залежить від здоров’я матері. Тому під час вагітності жінці потрібно: правильно харчуватися, вживати калорійну й легкозасвоювану їжу; частіше перебувати на свіжому повітрі; дбати про чистоту тіла; носити зручний одяг; бути спокійною; оберігатися від інфекційних захворювань, повністю відмовитися від шкідливих звичок.

Вживання алкоголю і наркотиків у період вагітності може призвести до народження фізично й розумово недорозвинених дітей. Тютюнокуріння особливо неприпустиме під час вагітності й годування дитини груддю.

Ключові терміни і поняття: онтогенез, запліднення, вагітність, зигота, ембріон, плід, плацента, пологи.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Процес запліднення полягає у злитті ядер чоловічої і жіночої статевих клітин та об'єднанні їхньої генетичної інформації.

• У період внутрішньоутробного розвитку з однієї клітини внаслідок її послідовного багаторазового поділу утворюються інші клітини. Вони ростуть, розподіляються за будовою і функціями, врешті-решт утворюється унікальний організм.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Як відбувається запліднення в людини? 2. Як розвивається зародок? 3. Що таке плацента? Яку роль вона відіграє в розвитку плоду? 4. Як відбувається газообмін між організмом матері й плодом?

Виберіть одну правильну відповідь

Укажіть, що називають плодом у людини: а) яйцеклітину до запліднення; б) яйцеклітину після запліднення; в) запліднену яйцеклітину, що почала ділитися; г) зародок від початку утворення плаценти.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте особливості зародкового та плідного періодів.

ПОМІРКУЙТЕ. Чим зародковий період відрізняється від плідного?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте розвиток однояйцевих і різнояйцевих близнят. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити