Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 11 РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 62. ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Пригадайте з курсу основ здоров’я, що таке статеве дозрівання і в який період розвитку людини воно відбувається. Що таке ріст і розвиток?

Упродовж життя в організмі людини безперервно відбуваються процеси росту й розвитку. У різні періоди життя інтенсивність цих процесів неоднакова, що зумовлює специфічні анатомічні, фізіологічні та психічні особливості, які називають віковими.

Хронологічний вік - це період (у роках, місяцях, днях), прожитий від дня народження до певного відлічуваного моменту. Біологічний вік - це сукупність анатомічних і фізіологічних особливостей організму, що відповідають віковим нормам для певної спільноти людей. Він залежить від індивідуального темпу росту, розвитку і старіння організму. Різниця між хронологічним і біологічним віком на етапі дозрівання може сягати п’яти років, а на етапі старіння - до 20 років.

Мал. 222. Формування вигинів хребта

Відповідно до вікових особливостей розвитку організму весь життєвий цикл людини поділяють на періоди.

Період новонародженості - перші десять днів. Грудний період - 10 днів - 1 рік - супроводжується активним ростом і збільшенням маси тіла. За цей період ріст дитини збільшується приблизно в півтора-два рази. У віці шести місяців у дитини починають прорізуватися молочні зуби. Значні зміни відбуваються в скелеті дитини. У новонароджених ще немає типових для дорослої людини вигинів хребта. Вони починають розвиватися з розвитком м’язової системи (мал. 222).

Раннє дитинство - 1—3 роки. У цей період темп росту уповільнюється, але на другому році залишається ще високим (10-11 см за рік), на третьому році - 8 см. У віці двох років закінчується прорізання зубів. У цей період діти інтенсивно розвиваються, особливо швидко розвивається мова, а з нею і мислення (мал. 223).

Мал. 223. У період раннього дитинства виникають прагнення ходити; інтерес до гри

Перше дитинство — 4—7 років. У цей період діти за рік виростають на 5-7 см. У віці 5-6 років з’являються перші постійні зуби. У цей період розвитку діти сприймають багато інформації про навколишній світ й активно розвиваються, дедалі точніше розрізняють предмети та їхні властивості, починають навчатися грамоти, читання, математики тощо. (мал. 224).

Друге дитинство, або молодший шкільний період — 8—12 років — характеризується уповільненням темпів росту. Дитина підростає за рік на 4-5 см. У процесі навчання розвиваються розумові здібностей учнів (мал. 225).

Мал. 224. У дітей виникає бажання вчитися, щось розглядати, імітувати окремі професії

Підлітковий період (хлопці 13-16 років, дівчата - 12-15 років) збігається з періодом статевого дозрівання. У цей період (з 11-12 років у дівчаток і з 13-14 у хлопчиків) спостерігається стрибок у рості (7-8 см за рік); збільшення маси тіла; глибока перебудова організму, пов’язана з початком внутрішньосекреторної функції статевих залоз.

Статеве дозрівання у хлопчиків починається в період від 11 і завершується в середньому до 18 років. З’являється волосся під пахвами і на обличчі, швидко ростуть скелет (щороку зріст підлітка може збільшуватися майже на 10 см) та м’язи. Плечі розширюються, а таз залишається вузьким. Це надає фігурі хлопчика чоловічої статури. Збільшуються і змінюються хрящі гортані, відбуваються зміни голосу, які називають мутацією. У цей час не рекомендують напружувати голосові зв’язки (кричати, голосно розмовляти).

Під впливом статевого гормону посилюється секреція шкірних залоз, особливо на обличчі й спині. Якщо не дотримуватися особистої гігієни, вони можуть запалюватися, утворюючи вугрі, які звичайно зникають до 21-23 років.

Статеве дозрівання в дівчаток відбувається у віці від 9 до 16 років. У цей час починають вироблятися статеві гормони. У цьому віці закладається багато рис характеру, властивих конкретній особистості, виробляється вміння контролювати власну поведінку, здатність керувати собою, своїми вчинками і настроєм. Під впливом авторитету дорослих і навколишнього середовища формується характер, моральні якості людини, її цілеспрямованість. Підлітки прагнуть самовиразитися.

Мал. 225. А - трудове навчання для дівчат, Б - трудове навчання для хлопців

Юнацький період (хлопці - 17-21 рік, дівчата - 16-20 років). У цьому віці ріст і розвиток організму переважно завершуються, усі системи органів практично досягають своєї зрілості.

Зрілий вік настає у віці 21 рік. Перший період зрілого віку - до 35 років. Це найпродуктивніший період у житті людини, пора, коли розвиваються її здібності, можливості їхнього прояву в конкретній сфері діяльності. У цей період людина здебільшого створює сім’ю, народжує і виховує дітей.

Другий період зрілого віку - від 36 до 60 років у чоловіків і до 55 років у жінок. У цей відрізок часу життя людина намагається реалізувати себе в обраній професії, сім’ї.

Похилий вік починається з 61 року в чоловіків і з 56 років у жінок. Багато людей зберігають у цей період достатньо високу професійну працездатність. Старечий вік у чоловіків і жінок починається в 75 років. У цьому віці багато людей ще мають ясний розум і здатні до творчої праці. Довгожителі - це люди віком 100 і більше років. Їх на Землі відносно небагато.

Старіння - загальнобіологічна закономірність, притаманна всім живим організмам. Наука, яка вивчає проблеми старіння людини, з’ясовує основні його закономірності - від молекулярного і клітинного рівнів до цілісного організму, називається геронтологією (від грец. герон - старий). Основне завдання геронтології - домогтися того, щоб тривалість життя людини відповідала визначеній її природним можливостям як біологічного виду.

Якщо біологічний вік значно випереджає хронологічний, це свідчить про передчасне старіння. На біологічний вік людини впливають також соціально-економічні умови.

Ключові терміни і поняття: біологічний вік, ріст, розвиток, грудний період, дошкільний період, шкільний період, зрілий період, похилий вік, старечий вік, старіння, геронтологія.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Кожна людина має свій хронологічний і біологічний вік, які залежать від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників.

• Індивідуальний розвиток людини має умовно визначену періодизацію, що характеризується властивими кожному періоду особливостями. Усі вікові періоди є важливими для її розвитку та становлення як особистості.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке хронологічний і біологічний вік людини? 2. Які розрізняють вікові періоди в житті людини? 3. Що таке ріст і розвиток? 4. У чому полягають особливості кожного вікового періоду?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте розвиток своїх інтересів у різні періоди шкільного життя.

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 3 ТЕМИ

1. Укажіть орган, у якому відбувається процес утворення сперматозоїдів: а) пеніс; б) мошонка; в) сім'яник; г) передміхурова залоза.

2. Укажіть віковий період, у якому відбувається інтенсивне статеве дозрівання: а) молодший шкільний; б) середній шкільний; в) старший шкільний; г) зрілий вік.

3. Позначте орган, за допомогою якого плід зв'язаний з організмом матері: а) плацента; б) яєчник; в) матка; г) маткова труба.

4. Виберіть орган, який виконує функцію чоловічої статевої залози: а) яєчник; б) яєчко; в) сім'яні міхурці; г) передміхурова залоза.

5. Укажіть орган, у якому відбувається запліднення яйцеклітини: а) матка; б) маткова труба; в) яєчники; г) піхва.

6. Позначте захворювання, до якого можуть призвести запальні процеси передміхурової залози: а) гонорея; б) сифіліс; в) простатит; г) СНІД.

7. Установіть відповідність між назвами складових яйцеклітини і цифрами, якими вони позначені на малюнку.

А фолікулярні клітини

Б цитоплазма

В ядро

Г жовткова оболонка

8. Схарактеризуйте особливості підліткового періоду. Чому саме підлітки найбільше підпадають під впливи поведінки інших людей, у тому числі й негативні.

9. Спрогнозуйте свій життєвий шлях.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити