Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

Тема 3. ДИХАННЯ

§ 14. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

Dum spiro, spiro (Поки дихаю, сподіваюсь).

Овідій

Основні поняття й ключові терміни: ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. Повітроносні шляхи. Легені.

Пригадайте! Які етапи та основні процеси дихання? Доведіть!

Йога - це найдавніший спосіб життя для досягнення повноцінного здоров’я. Йоги приділяють величезну увагу формуванню умінь правильного дихання. Існує розділ йоги (хатха-йога), що за допомогою різних поз (асан) та спеціальних дихальних вправ (пранаям) навчає, як розвивати й вдосконалювати можливості всього організму. «Йога існує у світі, тому що все взаємопов’язано», - сказав один мудрець. Доведіть взаємозв’язок органів дихання з іншими органами людини.

ЗМІСТ

Які функції виконує дихальна система людини?

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ - це сукупність органів, що забезпечують надходження кисню, газообмін і видалення вуглекислого газу. Ця фізіологічна система складається з повітроносних шляхів і легень, розташованих усередині тіла. Через те її основними функціями є постачання повітря з киснем, видалення повітря з вуглекислим газом та газообмін повітря з кров’ю. Усі ці процеси становлять етап зовнішнього дихання.

Для надходження повітря органи дихання й стінки повітроносних шляхів побудовано з кісток і хрящів, завдяки яким вони не спадають і повітря вільно циркулює під час видиху та вдиху.

Тісний взаємозв’язок органів дихання з іншими органами забезпечує виконання додаткових функцій. Внутрішня слизова оболонка повітроносних шляхів містить слизові залози, секрет яких зволожує, обволікає та видаляє пилинки й мікроорганізми, що потрапляють із повітрям (захисна функція). Носова порожнина містить нюхові рецептори, що сприймають та передають інформацію до кори півкуль, де формуються нюхові відчуття (чуттєва функція). У гортані розташований голосовий апарат, який разом з язиком, губами, щоками, головним мозком забезпечує мову людини (звукоутворювальна функція). А тісні контакти органів дихання з кровоносними судинами зумовлюють участь дихальної системи в терморегуляції організму.

Іл. 29. Дихальна система людини

Таблиця 7. ФУНКЦІЇ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

Фунція

ЗМІСТ

Повітроносна

Постачання повітря для газообміну в легенях

Видільна

Видалення з крові вуглекислого газу в процесі газообміну

Газообмін

Швидкий обмін киснем і вуглекислим газом між повітрям і кров'ю

Теплорегуляторна

Регуляція температури тіла через випаровування води з поверхні легень або зігрівання вдихуваного повітря

Захисна

Слиз і війчастий епітелій дихальних шляхів знешкоджують мікроорганізми, затримують пил, зволожують повітря

Чуттєва

У носовій порожнині містяться нюхові хеморецептори, що є початковою ланкою у формуванні нюхових відчуттів

Звукоутворювальна

Гортань містить голосовий апарат, що забезпечує утворення звуків при видиханні повітря

Отже, органи дихання, виконуючи основні й додаткові функції, тісно взаємопов'язані з іншими органами й системами: опорно-руховою, кровоносною, травною та нервовою.

Яка будова та функції повітроносних шляхів?

Повітроносні шляхи - це органи дихальної системи, що слугують для перенесення вдихуваного та видихуваного повітря. Ці шляхи поділяються на верхні (носова порожнина та глотка) і нижні (гортань, трахея й бронхи). Стінки органів утворено трьома оболонками: сполучнотканинною, м’язовою та слизовою. До верхніх дихальних шляхів, що першими приймають повітря із навколишнього середовища, належать носова порожнина та глотка.

Таблиця 8. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ПОВІТРОНОСНИХ ШЛЯХІВ

Орган

Будова

Функції

Носова порожнина

Початковий відділ системи з носовими ходами, приносовими пазухами. Слизова оболонка має нюхові рецептори, слизові залози, війковий епітелій і густу сітку капілярів. Слиз містить лізоцим

Зігрівання, зволоження, очищення, знешкодження повітря. Сприйняття запахів

Глотка

Лійкоподібний утвір, має отвори (хоани), що з'єднують з носовою порожниною, та скупчення лімфатичних мигдаликів (кільце Пирогова)

Повітроносна, захисна

Гортань

Стінки утворено парними і непарними хрящами, що рухомо з'єднані зв'язками, містить голосовий апарат із голосовими зв'язками. Надгортанний хрящ закриває вхід у гортань під час ковтання їжі

Повітроносна, захисна, звукоутворювальна (під час видихання повітря)

Трахея

Розташована спереду стравоходу, має вигляд трубки довжиною 8-15 см з 16-20 хрящових напівкілець. Внутрішню поверхню вистилає слизова оболонка з війковим епітелієм і лімфовузликами

Повітроносна, захисна

Бронхи

Правий і лівий головні бронхи розгалужуються до бронхіол з утворенням бронхіального дерева. Стінки мають хрящові кільця

Повітроносна, захисна

Отже, будова повітроносних шляхів пристосована до перенесення, зволоження, зігрівання чи охолодження, очищення та знешкодження повітря, що має потрапити до легень.

Які особливості будови легень?

Легені - органи дихання, розташовані в грудній порожнині, що здійснюють функцію газообміну.

Це парні органи: права легеня є більшою і складається з 3 часток, ліва - з 2 часток. Ззовні легені вкриті легеневою плеврою з 2 листків: внутрішній листок зрощений з легенями, а зовнішній - зі стінками грудної порожнини. Між листками міститься вузька порожнина плеври з рідиною (полегшує ковзання листків плеври під час дихальних рухів); має негативний тиск (на 6-9 мм рт ст нижчий від атмосферного). На внутрішній поверхні легень розміщуються ворота легень, через які входять бронхи, легенева артерія та нерви, а виходять дві легеневі вени й лімфатичні судини. Легені в людини, як і у всіх ссавців, мають альвеолярну будову. Альвеоли - це легеневі пухирці діаметром 0,15 мм. Стінки альвеол складаються з одношарового плоского епітелію й тонкого шару еластичних волокон, вкриті сіткою кровоносних капілярів. Внутрішня поверхня альвеол вкрита плівкою з особливих речовин, що полегшують дифузію газів, перешкоджають їх злипанню та захищають від мікроорганізмів. Кількість альвеол в обох легенях становить 300-350 млн, їхня загальна поверхня перевищує 100 м2, тобто в 50 разів більша за поверхню шкіри, що забезпечує швидкий газообмін в легенях.

Іл. 30. Структурно-функціональна одиниця легень: 1 - легенева вена; 2 - легенева артерія; 3 - альвеолярний мішок;

4 - альвеоли; 5 - бронхіола

Біологія + Музика

Спів, вокальне мистецтво - мистецтво передачі за допомогою співацького голосу змісту музичного твору. Найчастіше співаків класифікують за звуковим діапазоном. Які різновиди голосу співаків вам відомі? Назвіть відомих українських та всесвітньо відомих співаків.

Іл. 31. Видатні співаки Назарій Яремчук і Лучано Паваротті

На вашу думку, завдяки яким особливостям голосового апарату вони стали гарними співаками? Поясніть процес утворення голосу та звуків мови в людини.

Навчаємося пізнавати

Самостійна робота З ілюстрацією На малюнку зображено елементи будови дихальної системи людини.

Визначте, якими цифрами позначено носову порожнину, трахею, гортань, глотку, бронхи, плевру, міжреберні м’язи, легені, діафрагму.

Заповніть таблицю, вказавши функції названих органів.

Орган

Позначення

Функція
Зіставте з органами їхні латинські назви: cavitas nasi, pharynx, larinx, trachea, bronchos, pneumon (pulmones), pleura, diaphragma, intercostal muscles.

Біологія + Хімія

Хто їсть яблука, той легше дихає. До такого висновку дійшли вчені Корнельського університету в Нью-Йорку. Науковці встановили, що багато хвороб, у тому числі й захворювання легень, виникають під дією вільних радикалів. Фахівці вважають, що в цій ситуації слід підживлювати легені вітамінами С та А, що є антиоксидантами (сполуки, що перешкоджають утворенню вільних радикалів). Тому не забувайте урізноманітнювати свій раціон яблуками. Наведіть приклади із власного досвіду, що доводять взаємозв’язок дихання з травленням та живленням.

Оцінка

Запитання ДЛЯ самоконтролю

1 - 6

1. Що таке дихальна система? 2. Як побудована дихальна система? 3. Що таке повітроносні шляхи? 4. Назвіть функції повітроносних шляхів. 5. Що таке легені? 6. Яке значення мають легені?

7 - 9

7. Назвіть функції дихальної системи людини. 8. Опишіть будову та функції повітроносних шляхів. 9. Назвіть особливості будови легень.

10 - 12

10. Поясніть взаємозв'язок між будовою та функціями органів дихання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити