Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

Тема 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

Узагальнення теми 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

Система кровообігу, кровоносна або серцево-судинна, - це велика розгалужена транспортна система.

З підручника біології

ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН - це сукупність фізичних і хімічних процесів, під час яких за допомогою крові, тканинної рідини та лімфи здійснюється перенесення різних сполук усередині організму для забезпечення його життєдіяльності.

Таблиця 17. ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН

Назва процесу

Сутність

Транспорт речовин кров'ю

Активна циркуляція крові в серцево-судинній системі за допомогою серця

Транспорт речовин у тканинну рідину

Перенесення речовин крізь стінку кровоносних капілярів за рахунок різниці тисків шляхом фільтрації

Транспорт речовин у тканинній рідині

Перенесення речовин за рахунок різниці концентрацій шляхом дифузії

Транспорт речовин через клітинні мембрани

Пасивний або активний транспорт речовин у клітини та з клітин

Транспорт речовин із тканинної рідини

Перенесення продуктів обміну крізь стінки кровоносних і лімфатичних капілярів за рахунок різниці тисків шляхом фільтрації

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА -сукупність органів й тканин, які здійснюють транспорт речовин по замкненій системі судин за рахунок рушійної роботи серця.

Серцево-судинна система безперервно, упродовж усього життя людини, транспортує дихальні гази, поживні речовини, продукти обміну й захисні та регуляторні сполуки для забезпечення життєдіяльності клітин і всього організму в цілому.

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 5. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

І. Завдання на вибір правильного варіанта ВІДПОВІДІ серед трьох запропонованих (по 0,5 бала за кожне з чотирьох).

1. Укажіть термін, яким об'єднують кров, лімфу й тканинну рідину в організмі людини.

А гомеостаз Б гіподинамія В внутрішнє середовище

2. Який із методів дає змогу визначити функціональний стан серця людини?

А флюорографія Б томографія В електрокардіографія

3. У якій камері серця людини починається велике коло кровообігу?

А правий шлуночок Б лівий шлуночок В ліве передсердя

4. Яка речовина вивільняється в крові при пошкодженні тромбоцитів?

А пепсин Б тромбопластин В гемоглобін

II. Завдання на вибір ДВОХ правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих (по 1 балу за кожне з трьох).

5. Назвіть клітини крові, що не мають ядра:

А еритроцити Б тромбоцити

В лейкоцити Г міоцити

6. Укажіть судини, в яких розташовані півмісяцеві клапани, що перешкоджають поверненню крові в серце:

А легеневий стовбур Б легеневі вени

В порожнисті вени Г аорта

7. Укажіть хвороби серцево-судинної системи:

А інфаркт міокарда Б пневмонія

В гастрит Г тромбофлебіт

III. Завдання на вибір трьох правильних варіантів відповіді з шести запропонованих (по 1,5 бала за кожне).

8. Назвіть формені елементи крові людини:

А кардіоміоцити Б еритроцити В лейкоцити

Г нейрони Д гепатоцити Е тромбоцити

9. Укажіть кровоносні судини великого кола кровообігу:

А легеневі артерії Б аорта В легеневі вени

Г легеневі капіляри Д порожнисті вени Е сонні артерії

IV. Завдання на комбінування відповіді (по 2 бали за кожне).

10. Укажіть послідовність руху крові по малому колу кровообігу, починаючи із серця: 1) легеневий стовбур; 2) капілярна сітка легень; 3) легеневі вени;4) ліве передсердя; 5) легеневі артерії; 6) правий шлуночок.

11. Розподіліть названі хвороби серцево-судинної системи по групах:

1) інсульт; 2) інфаркт міокарда; 3) тромбофлебіт;4) варикозне розширення вен; 5) дистонія; 6) міокардити.

А Хвороби серцяБ Хвороби артерійВ Хвороби венА

Б

В

Г

Д

Е
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити