Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

Тема 6. ОПОРА ТА РУХ

Узагальнення знань теми 6. ОПОРА ТА РУХ

У живій системі розмежувати опору й рух - те саме, що відокремити воду морів і річок, які у них впадають: неможливо.

«Основи системної біології»

ОПОРА та РУХ ЛЮДИНИ - життєві функції, пов'язані з кістковою й м'язовою системами для реалізації збереження форми тіла, здійснення рухів, кровотворення, депонування речовин, терморегуляції та захисту організму людини. Особливості опори й руху людини пов'язані з прямоходінням, працею і мовою.

Таблиця 24. ОПОРА ТА РУХ ЛЮДИНИ

Опора ЛЮДИНИ

Рух ЛЮДИНИ

Молекулярний рівень

У складі кісток є:

- неорганічні сполуки (вода, кальцій карбонат, кальцій фосфат) - надають кісткам твердості й міцності;

- органічні речовини (колаген, осеїн) - надають кісткам пружності й гнучкості

В складі м'язів є:

- неорганічні сполуки (у вигляді йонів Са 2+, К +, Na + ) - для виникнення збудження;

- органічні сполуки (міозин, актин, глікоген, АТФ) - побудова міофібрил, джерело енергії

КЛІТИННИЙ рівень

У реалізації опори беруть участь: хрящові клітини (хондроцити), кісткові клітини (остеоцити) й міжклітинна речовина

У реалізації руху беруть участь клітини м'язової тканини (міоцити, кардіоміоцити, м'язові волокна)

Тканинний рівень

Функцію опори здійснюють сполучні опорні тканини (хрящова та кісткова)

Функцію руху здійснюють м'язові тканини (посмугована та непосмугована)

Органний рівень

Основними органами опори є хрящі (волокнистий, гіаліновий і еластичний) та кістки (трубчасті, плоскі, губчасті, змішані й повітроносні)

Основними органами руху є м'язи: гладкі, скелетні й серцевий. Фізичними властивостями м'язів є сила, швидкість скорочення, витривалість, тонус

Системний рівень

Хрящі та кістки формують кістковий ендоскелет, що є пасивною частиною в складі опорно-рухової системи

М'язи утворюють м'язову систему, яка є активною частиною опорно-рухової системи

Організмовий рівень

Скелет людини поділяється на такі відділи.

I. Скелет голови (мозковий і лицевий відділи черепа)

II. Скелет тулуба (хребет й грудна клітка)

III. Скелет кінцівок (плечовий пояс, скелет вільної верхньої кінцівки, тазовий пояс, скелет вільної нижньої кінцівки)

М'язова система поділяється на такі відділи.

I. М'язи голови (жувальні й мімічні)

II. М'язи тулуба (м'язи шиї, м'язи грудної клітки, м'язи живота, м'язи спини)

III. М'язи кінцівок (м'язи плечового поясу, м'язи вільної верхньої кінцівки, м'язи тазового поясу, м'язи вільної нижньої кінцівки)

Єдність опори й руху досягається анатомічним і функціональним поєднанням кісток, хрящів, м'язів, зв'язок у цілісну опорно-рухову систему. Ця сукупність органів має найтісніші взаємозв'язки з усіма іншими фізіологічними системами організму людини і їхня узгодженість дій забезпечується регуляторними системами організму людини.

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 7. ОПОРА ТА РУХ

I. Завдання на вибір правильного варіанта відповіді серед трьох запропонованих (по 0,5 бала за кожне з чотирьох).

1. Укажіть назву структурно-функціональної одиниці кісткової тканини:

А нефрон Б остеон В нейрон

2. Який утвір кістки забезпечує її ріст у товщину?

А охрястя Б пластинка росту В окістя

3. Яка м'язова тканина утворює стінки шлунка?

А посмугована скелетна Б посмугована серцева В непосмугована

4. Укажіть утвір із посмугованих м'язів, що бере участь у диханні людини й ссавців:

А діафрагма Б очеревина В суглоб

II. Завдання на вибір ДВОХ правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих (по 1 балу за кожне з трьох).

5. Назвіть кістки грудної клітки:

А грудина Б лопатка

В ребра Г ключиці

6. Укажіть м'язи вільної верхньої кінцівки:

А двоголовий м'яз плеча Б кравецький м'яз

В дельтоподібний м'яз Г триголовий м'яз плеча

7. Виберіть хвороби опорно-рухової системи людини:

А дерматити Б пневмонія

В остеохондрози Г міозити

III. Завдання на вибір трьох правильних варіантів відповіді з шести запропонованих (по 1,5 бала за кожне).

8. Назвіть функції опорно-рухової системи:

А транспортна Б поживна

В секреторна Г кровотворна

Д депонувальна Е захисна

9. Укажіть особливості посмугованої скелетної тканини:

А клітини-міоцити Б м'язові волокна

В скорочення із втомою Г літини-кардіоміоцити

Д наявність вставних дисків Е багатоядерність клітин

IV. Завдання на комбінування ВІДПОВІДІ (по 2 бали за кожне).

10. Укажіть послідовність розташування відділів хребта, починаючи зверху: 1) куприковий; 2) шийний; 3) поперековий; 4) крижовий; 5) грудний.

11. Розподіліть названі захворювання опорно-рухового апарату по групах: 1) остеопороз; 2) вивихи; 3) туберкульоз кісток; 4) кіфоз; 5) сколіоз; 6) розтягнення.

А

Б

В

Г

Д


А ДистрофічніБ Механічні, або травмиВ Природні
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити