Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

Тема 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 49. БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ ЛЮДИНИ.ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ

…Рефлекси сонця-неба-землі у віконно-навстіж-одкритому трипакетному шклі.

В. Савелюк. Рефлекси

Основні поняття й ключові терміни: БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ. ІНСТИНКТ.

Пригадайте! Що таке рефлекс та рефлекторна дуга?

Вступні вправи на розвиток мислення

Тест «Знайди спільне»

- Людина замружується, коли сонячні промені потрапляють в око;

- несподіваний шум примушує людину повернути голову;

- підвищення температури спричиняє посилене потовиділення;

- на цукерку, що подразнює язик, виділяється слина.

Що є спільного між названими реакціями людини?

ЗМІСТ

Які особливості безумовних рефлексів?

Рефлекс (від лат. геflеxиs - відбитий) - реакція організму на будь-яке подразнення, що здійснюється за участю нервової системи. Уперше термін «рефлекс» ввів французький учений Рене Декарт (1596-1650). У створенні рефлекторної теорії брали участь Я. Прохазка (1837-1888), І. М. Сєченов, І. П. Павлов та інші. Будь-який рефлекс має основу у вигляді рефлекторної дуги. Функціональне значення рефлексів полягає в тому, що за їх допомогою організм здатний швидко й цілеспрямовано реагувати на різні зміни внутрішнього й зовнішнього середовища. І. П. Павлов поділив усі рефлекси на безумовні та умовні.

Функціональною основою вроджених форм поведінки людини є безумовні рефлекси, що мають такі особливості:

- виникають у відповідь на дію безумовних подразників (подразник, що має важливе значення - їжа, повітря, вода, світло - для організму, й зумовлює відповідну реакцію);

- є вродженими та спадковими, тобто формуються й діють згідно з генетичною програмою; більшість із них виявляється відразу після появи людини на світ (дихальні, смоктальний, мигальний); деякі безумовні рефлекси (наприклад, статеві) формуються під час розвитку;

- мають видовий характер, тобто є специфічними для всіх представників виду;

- здійснюються через анатомічно виражені рефлекторні дуги;

- нервові центри розташовані в стовбурі головного мозку й спинному мозкові;

- можуть об’єднуватися й утворювати складні ланцюги безумовних рефлексів - інстинкти.

До безумовних рефлексів належать рухові (колінний, зіничний, хапальний), дихальні (рефлекси вдиху й видиху), вегетативні (забезпечують роботу внутрішніх органів), орієнтувальні (рефлекси «Що це таке?»), захисні (чхання, кашель), харчові (виділення слини чи шлункового соку на їжу), статеві та ін.

Біологічна роль безумовних рефлексів: а) забезпечують сталість внутрішнього середовища та процеси розмноження; б) зумовлюють існування організму одразу ж після народження; в) є основою для формування багатьох умовних рефлексів.

Отже, БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ - це вроджені сталі реакції організму на дію подразників, що забезпечують пристосовуваність до життєво важливих сталих умов існування.

Які ознаки та значення вродженої поведінки людини?

ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА - сукупність складних вроджених видотипових поведінкових реакцій, пов’язаних у своєму виникненні з біологічними потребами та нижчими емоціями. Слід зазначити, що вроджена поведінка відіграє значно меншу роль, аніж набуті форми поведінки. Але не можна недооцінювати значення інстинктивних проявів у харчуванні, розмноженні, самозбереженні, діяльності внутрішніх органів. Які ж особливості вродженої поведінки людини?

1. Функціональною основою вроджених форм поведінки людини є безумовні рефлекси та інстинкти. Інстинкт (від лат. instinctus - спонукання до дії) - вроджена пристосувальна форма поведінки у вигляді системи безумовних рефлексів, що виникає у відповідь на зовнішнє чи внутрішнє подразнення. Загальноприйнятим у теорії інстинктів є виокремлення трьох груп інстинктів, які називають основними, або базовими. Це інстинкти самозбереження (оборонний, орієнтувальний), інстинкти живлення (питний, харчовий) та інстинкти розмноження (батьківський, материнський). Окрім них досить часто називають ще соціальні інстинкти, інстинкти самовдосконалення (дослідницький, ігровий) та інстинкти внутрішньовидової агресії (інстинкт боротьби).

2. Прояви вродженої поведінки виникають при відповідних біологічних потребах (нижчих мотиваціях). Провідними біологічними потребами для людини є ті, що необхідні для життя. Це потреба в їжі, у воді, безпеці, статева потреба тощо, які й будуть мотиваційними сигналами.

1 - рецептори повік; 2 - чутливий нейрон; 3 - вставний нейрон ЦНС; 4 - руховий нейрон; 5 - коловий м'яз ока, що здійснює мигання

Так, якщо виникає потреба в їжі, з’являється відчуття голоду, і людина починає активно досліджувати навколишнє середовище. Це пошукова фаза поведінкового акту. Саме на цій стадії в людини до її природних поведінкових реакцій додаються набуті реакції, що поліпшують результат. У людини ця фаза є дуже мінливою й суттєво коригується культурою та традиціями.

3. Вроджена поведінка високоадаптивна й не потребує попереднього научіння. Так, страх перед зміями є проявом інстинкту самозбереження. Людину ніхто не вчить, як реагувати, несподівано побачивши гадюку на кам’янистому березі річки.

4. Вроджена поведінка видотипова, тобто вроджені реакції, є однаковими в усіх представників виду під час дії тих самих чинників середовища. Так, однаковими є інстинктивні рухи м’язів жінки під час пологів, мімічні вирази обличчя людей у стані гніву чи страху.

5. Вроджені реакції генетично запрограмовані й формуються в процесі індивідуального розвитку незалежно від досвіду людини. Ця особливість чітко проявляється в реакціях завершальної фази поведінкових актів, що вирізняються складністю, незалежністю від впливів середовища. Поведінкові прояви цієї стадії завжди відбуваються у визначеному порядку. Такі комплекси дій є дуже стійкими, й тільки тривалі зміни умов існування можуть спричинити в ній зрушення.

6. Основні центри, що контролюють виникнення проявів вродженої поведінки, розташовані в підкірці, проміжному мозку, лімбічній системі та стовбурі головного мозку. Ці структури беруть участь у регуляції вегетативної діяльності організму та виникненні нижчих вроджених емоцій (радість, здивування, горе, огида, гнів і страх). Вроджена поведінка людини є спадковою, але, на відміну від тварин, людина здатна видозмінювати її, враховуючи потреби інших людей. Так, споживання людиною їжі за гарно сервірованим столом ґрунтується не лише на інстинкті живлення. Ті вроджені харчові реакції, що виникають на їжу, узгоджуються з правилами етикету.

Отже, вроджена поведінка людини має біологічний характер, складається з безумовних рефлексів та інстинктів, проявляється поведінковими актами з двох стадій та забезпечує життєдіяльність, збереження життя й формування складніших набутих форм поведінки.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Лабораторне дослідження. ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ ЗІНИЦЬ НА СВІТЛО

Мета: розвивати вміння спостерігати та описувати фізіологічні явища на прикладі вивчення реакції зіниць на світло. Обладнання: джерело світла (ліхтарик, настільна лампа).

Теоретичні відомості

Зіничний рефлекс - звуження зіниці під час освітлення ока, що відбувається внаслідок скорочення м’язів райдужної оболонки. Цей рефлекс має як захисне, так і орієнтувальне адаптивне значення: запобігає надмірному розпаду в сітківці зорового пігменту, забезпечує збереження зорової орієнтації організму в середовищі при сильному освітленні. Радіальні м’язові волокна м’язів-звужувачів і м’язів-розширювачів райдужної оболонки є гладкими й звужуються повільно. Звуження зіниці у відповідь на яскраве світло є безумовним вегетативним рефлексом.

Хід роботи (робота виконується в парі)

1. Учень, який проводить дослідження, спрямовує світло ліхтарика на очі піддослідного та звертає увагу на діаметр зіниць кожного ока і на те, чи однаковий він.

2. Учень, який проводить дослідження, вимикає світло ліхтарика та звертає увагу на діаметр зіниць піддослідного і на те, як він змінився в кожному оці.

3. Учень просить піддослідного прикрити праве око долонею руки та спрямовує світло ліхтарика на його обличчя. Через 10-15 с він просить забрати руку та звертає увагу на діаметр зіниць очей і на те, чи однаковий він.

4. Підсумок роботи.

Біологія + Література

У рамці наведено рядки із твору В. Шекспіра «Гамлет, принц датський». Чому страх - це «найліпший сторож» організму? Що таке страх із позицій інстинктивної поведінки? Чому в підлітковому віці та юності слід найбільше стерегтися хвороб?

І по росі, ще на весні життя,

Найбільше слід хвороби стерегтися.

Обачна будь; найліпший сторож — страх;

Бо ж навіть як напасть її не б’є,

Сама на себе юність повстає.

Переклад Л. Гребінки

Біологія + Геометрія

В одній із науково-популярних статей про інстинкти написано: «Запитувати, від чого залежить вроджена поведінка людини, від генотипу чи умов середовища, - це все одно, що запитувати, від чого залежить площа геометричної фігури, від довжини чи від ширини». А як вимірюється площа прямокутника? Застосуйте знання про складніші геометричні фігури й доведіть складність формування вродженої поведінки людини?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання ДЛЯ самоконтролю

1 - 6

1. Що таке безумовні рефлекси? 2. Наведіть приклади безумовних рефлексів людини. 3. Що таке вроджена поведінка? 4. Назвіть основні групи інстинктів. 5. Що таке біологічні потреби? 6. Назвіть фази поведінкових актів людини.

7 - 9

7. Назвіть особливості безумовних рефлексів. 8. Опишіть ознаки та значення вродженої поведінки людини. 9. Як здійснюються прояви вродженої поведінки людини?

10 - 12

10. Доведіть значення проявів вродженої поведінки в житті людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити