Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

Тема 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

Узагальнення теми 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ - сукупність процесів організму людини, що забезпечують сталість внутрішнього середовища, узгодженість процесів життєдіяльності та пристосованість до умов середовища. Нервова регуляція - це регуляція діяльності організму за допомогою нервових імпульсів, що здійснюють швидкий, конкретний і короткочасний вплив на органи.

Таблиця 47. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ

Рівень

Характеристика

Молекулярний

Імпульси формуються за участю йонів К+, Nа+, нейрогормонів, АТФ

Клітинний

Основними елементами нервової регуляції є нейрони. Гормони досягають клітин-мішеней і вступають у взаємодію зі специфічними рецепторами

Тканинний

Нейрони разом з міжклітинною нейроглією утворюють нервову тканину. Залози, у яких секретуються гормони, утворені залозистим епітелієм

Органний

Нейрони поєднуються за допомогою синапсів, їхні відростки утворюють нерви. Центри нервової регуляції - в головному й спинному мозку

Системний

Нервову регуляцію здійснює нервова система, яку анатомічно поділяють на центральну (ЦНС) і периферійну (ПНС) нервові системи

Організмовий

Нервова регуляція здійснюється за допомогою рефлексів, основою яких є рефлекторні дуги й тимчасові нервові зв'язки

Ендокринна регуляція - це регуляція функцій організму, яка здійснюється через рідинні середовища за допомогою гормонів, що забезпечують загальний і тривалий вплив на клітини та органи.

Таблиця 48. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ

Рівень

Характеристика

Молекулярний

Біологічно активними речовинами, що здійснюють регуляцію, є гормони

Клітинний

Залози, у яких синтезуються гормони, утворені залозистим епітелієм

Тканинний

Нейрони разом із міжклітинною нейроглією утворюють нервову тканину

Органний

Органами ендокринної регуляції є залози внутрішньої та змішаної секреції

Системний

Регуляцію функцій здійснює ендокринна система, у якій центральними органами є гіпоталамус і гіпофіз

Організмовий

Діяльність ендокринної системи організована за принципами взаємодії, ієрархічності, зворотного зв'язку, взаємозв'язку із зовнішнім середовищем

Імунна регуляція - це регуляція за допомогою хімічних сполук і клітин, що поширюються в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи.

Таблиця 49. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ

Рівень

Характеристика

Молекулярний

Регуляція здійснюється за участю захисних білків

Клітинний

Основними елементами регуляції є різні групи лейкоцитів

Тканинний

Захист, транспорт речовин по всьому організмі тощо забезпечує сполучна тканина з її здатністю до регенерації та наявними стовбуровими клітинами

Органний

Імунну відповідь здійснюють специфічні та неспецифічні імунні реакції

Системний

Регуляцію здійснює імунна система, що має центральний і периферичний відділи

Організмовий

Регуляція відбувається через рідини внутрішнього середовища у взаємозв'язку з нервовою та ендокринною регуляцією

Самоконтроль знань

Тест-розподілення 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ

(кожне завдання оцінюється в 1,5 бала)

І. Розподіліть названі залози секреції по групах: 1 - яєчники; 2 - гіпофіз; 3 - слинні залози; 4 - яєчка; 5 - щитоподібна залоза; 6 - надниркові залози;

7 - потові залози; 8 - підшлункова залоза; 9 - шлункові залози.

А Залози зовнішньої секреції
Б Залози внутрішньої секреції
В Залози змішаної секреції
II. Розподіліть названі гормони по ендокринних залозах, що їх утворюють: 1 - адреналін; 2 - тимозин; 3 - паратгормон; 4 - тироксин; 5 - соматотропін; 6 - мелатонін; 7 - меланотропін; 8 - трийодотиронін; 9 - кортикостероїди.

А Епіфіз


Б Гіпофіз


В Щитоподібна залоза


Г Прищитоподібні залози


Д Загрудинна залоза


Е Надниркові залози


ІІІ. Виберіть порушення нервової, ендокринної та імунної регуляції: 1 - депресія; 2 - мікседема; 3 - бронхіальна астма; 4 - епілепсія; 5 - СНІД; 6 - цукровий діабет.

А Нервова регуляціяБ Ендокринна регуляціяВ Імунна регуляціяIV. Розподіліть органи, що здійснюють нервову, ендокринну та імунну регуляцію; 1 - тимус; 2 - мозочок; 3 - щитоподібна залоза; 4 - проміжний мозок; 5 - апендикс; 6 - епіфіз.

А Нервова регуляціяБ Ендокринна регуляціяВ Імунна регуляціяV. Укажіть речовини, що забезпечують нервову, ендокринну та імунну регуляцію: 1 - адреналін; 2 - антитіла; 3 - тироксин; 4 - ендорфіни; 5 - інтерферони; 6 - медіатори.

А Нервова регуляціяБ Ендокринна регуляціяВ Імунна регуляціяVI. Виберіть клітини, задіяні для нервової, ендокринної та імунної регуляції:

1 - Т-лімфоцити; 2 - нейроцити; 3 - клітини яєчників; 4 - клітини острівців Лангерганса; 5 - клітини нейроглії; 6 - В-лімфоцити.

А Нервова регуляціяБ Ендокринна регуляціяВ Імунна регуляціяVII. Розподіліть центральні відділи систем регуляції: 1 - головний мозок; 2 - спинний мозок; 3 - гіпоталамус; 4 - гіпофіз; 5 - кістковий мозок; 6 - вилочкова залоза.

А Нервова регуляціяБ Ендокринна регуляціяВ Імунна регуляціяVIII. Розподіліть процеси регуляції: 1 - збудження; 2 - секреція; 3 - гальмування; 4 - фагоцитоз; 5 - аглютинація; 6 - активація.

А Нервова регуляціяБ Ендокринна регуляціяВ Імунна регуляція
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити