Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

Тема 4 Транспорт речовин

§ 17 Система кровообігу. Серце: будова та функції

Пригадаймо: кров виходить із серця по артеріях, а повертається до нього по венах. Як і в усіх ссавців, серце людини чотирикамерне: і в лівій, і в правій його частинах розміщуються передсердя й шлуночок (мал. 17.1).

Будова системи кровообігу. За яким маршрутом переміщується кров, циркулюючи кровоносною системою? Від правого шлуночка відходить велика легенева артерія, по якій кров прямує до легенів.

image60

Мал. 17.1. Схема системи кровообігу (а): 1 — серце. Мале коло кровообігу:

2 — легенева артерія; 3 — легеневі вени. Велике коло кровообігу: 4 — аорта; 5 — судини верхніх кінцівок; 6 — судини печінки; 7 — судини нижніх кінцівок. Серце й найбільші артерії і вени великого кола кровообігу (б): 8 — серце; 9 — аорта; 10 — сонна артерія; 11 — стегнова артерія; 12 — верхня порожниста вена; 13 — нижня порожниста вена; 14 — стегнова вена

image61

image62

Мал. 17.2. Зовнішній вигляд серця (а):

1 — аорта; 2 — легенева артерія; 3 — легеневі вени; 4 — ліве передсердя; 5 — лівий шлуночок; 6 — коронарні судини; 7 — правий шлуночок; 8 — нижня порожниста вена; 9 — праве передсердя; 10 — верхня порожниста вена. Внутрішня будова серця (б):

11 — ліве передсердя; 12 — двостулковий клапан; 13 — лівий шлуночок; 14 — сухожильні нитки; 15 — півмісяцеві клапани;

16 — перегородка; 17 — праве передсердя; 18 — тристулковий клапан; 19 — правий шлуночок

Ця артерія багаторазово розгалужується, і густа мережа капілярів обплітає альвеоли. Рухаючись ними, кров звільнюється від вуглекислого газу й насичується киснем. Збагачену киснем кров називають артеріальною. Капіляри легенів, по яких далі рухається артеріальна кров, збираються в більші судини, які зливаються у вени. По чотирьох легеневих венах артеріальна кров надходить до серця — до лівого передсердя. Систему судин, по яких кров рухається від правого шлуночка серця до його лівого передсердя, проходячи легеневими артеріями, капілярами й венами, називають малим колом кровообігу.

У серці артеріальна кров з лівого передсердя надходить до лівого шлуночка, а з нього — до великої артерії, яку називають аорта. Аорта розгалужується, й артеріальна кров по менших артеріях прямує до всіх частин тіла: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. Рухаючись по капілярах, розташованих у тканинах усіх органів, артеріальна кров віддає кисень тканинам і збагачується вуглекислим газом, тобто стає венозною. З капілярів венозна кров надходить до вен. По венах, що містяться в тулубі, нижніх кінцівках, органах черевної порожнини, вона рухається до нижньої порожнистої вени. Венозна кров з вен голови, шиї, верхніх кінцівок потрапляє до верхньої порожнистої вени. Ці дві вени впадають у праве передсердя, з нього кров потрапляє у правий шлуночок. Так завершується рух крові по великому колу кровообігу.

Циркулюючи організмом, кров по черзі переходить із великого до малого кола кровообігу. У великому колі по артеріях тече артеріальна кров, збагачена киснем, а по венах — венозна, насичена вуглекислим газом. До артерій малого кола надходить венозна кров, а по його венах рухається артеріальна. На відміну від яскраво-червоної артеріальної крові, венозна кров темно-червона. Час, за який кров проходить малим колом кровообігу, становить 4-4,5 с, а великим колом — 20-23 с.

Функції і будова серця. Серце людини розташоване в лівій частині грудної клітки й має форму конуса (мал. 17.2 а). Маса серця дорослої людини — 270-300 г. Мережа коронарних судин, яка обплітає серце, постачає кров його тканинам. По цих судинах у дорослої людини протікає близько 500 л крові за добу. Які функції виконує серце в системі кровообігу, як пов’язана з ними його будова?

Серце — це перехрестя, де змінюється «траса», якою рухається кров. Його порожнину розділяє суцільна перегородка, яка перешкоджає змішуванню венозної й артеріальної крові.

Щоб кров циркулювала кровоносною системою, серце працює, як насос. Як цей живий насос (мал. 17.2 б) улаштований? Передсердя і шлуночок кожної частини серця сполучені отворами, у яких є клапани. Клапан у лівій частині серця складається з двох стулок, його називають двостулковим. Клапан у правій частині — тристулковий. Клапани з’єднані з внутрішньою поверхнею шлуночка сухожильними нитками й відкриваються лише в один бік, коли кров із передсердя надходить до шлуночка. В отворах, якими починаються артерії, також є клапани — їх називають півмісяцевими. Вони схожі на кишеньки, вільний край яких відкритий у просвіт судин. Ці клапани заповнюються, відкриваючись лише під час скорочення шлуночків. Система клапанів серця перешкоджає зворотному плину крові зі шлуночків до передсердь і з артерій — у шлуночки.

Рух крові відбувається завдяки тиску, що виникає внаслідок скорочення серцевого м’яза — міокарда. Він утворений особливою м’язовою тканиною — її м’язові волокна розгалужуються і формують складну мережу. Волокна серцевого м’яза контактують між собою, проводячи електричні імпульси.

Із середини міокард вистелений епітелієм — ендокардом, а зовні вкритий епікардом, утвореним сполучною тканиною. Гладенький ендокард сприяє протіканню крові, а епікард виконує захисну функцію.

Додатковий захист серцю забезпечує навколосерцева сумка зі сполучної тканини — перикард. Порожнина між ним і епікардом заповнена рідиною, яка запобігає тертю під час серцевих скорочень.

1. Покажіть на мал. 17.1а, як рухається кров по малому колу кровообігу, назвіть його великі судини, знайдіть їх на мал. 17.1б. Запропонуйте товаришеві перевірити вас за текстом і показати, як переміщується кров по великому колу кровообігу.

2. Розгляньте мал. 17.2, закрийте його і спробуйте, користуючись лише текстом, намалювати схему будови серця. Запропонуйте товаришеві показати на ній складові серця і маршрут, за яким у ньому переміщується кров.

3. Перекладіть із грецької мови назви оболонок серця, користуючись таким «словничком»: кардіа — серце; міос — м’яз; ендон — усередині; епі — зверху; пері — обіч, навколо. Знайдіть у тексті опис кожної з оболонок.

1. По яких судинах кров тече зі шлуночків; надходить до передсердь? 2. Чому по артеріях малого кола кровообігу тече венозна кров? 3. Назвіть функції кожного з кіл кровообігу і їх окремих судин. 4. До якого кола кровообігу належать судини головного мозку? 5. Із тканин яких типів утворені міокард, ендокард, епікард, перикард? 6*. Якими є наслідки порушення роботи серцевих клапанів? 7*. Чи має серце власне коло кровообігу?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити