Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

Вступ

§ 2 Різноманітність клітин організму людини. Тканини

Будова клітини. Життєдіяльність організму людини забезпечується завдяки злагодженій роботі близько 250 видів клітин різної спеціалізації. Попри відмінності між різними видами клітин, вони мають певні спільні ознаки. Які саме?

Кожна клітина (мал. 2.1) відокремлена від середовища, що її оточує, плазматичною мембраною. Через мембрану речовини транспортуються до клітини і з неї. У мембрані є безліч білків-рецепторів, що допомагають клітині реагувати на зміни за її межами, розпізнавати інші клітини тощо.

Внутрішній напіврідкий вміст клітини — цитоплазма — на 70-90 % складається з води. У ній розчинені органічні й неорганічні речовини. Унаслідок постійного руху цитоплазми переміщуються речовини в клітині.

У цитоплазмі розташовані органели. На лізосомах складні органічні молекули розщеплюються на молекули-блоки. На рибосомах синтезуються білки, а в мітохондріях — молекули АТФ, що забезпечують клітину енергією. Апарат Гольджі сортує молекули, утворені в клітині, упаковує їх у пухирці, оточені мембранами. У них транспортуються речовини всередині клітини й за її межі. Переміщення речовин у клітині відбувається також за допомогою ендоплазматичної сітки.

Ядро відповідає за розмноження клітин, яке відбувається шляхом поділу. Основний вміст ядра — це хромосоми, у них закодовані програми життєдіяльності організму. Ядро мають усі зрілі клітини організму, окрім клітин крові еритроцитів.

image4

Мал. 2.1. Будова клітини: 1 — плазматична мембрана; 2 — цитоплазма;

3 — ендоплазматична сітка; 4 — рибосоми; 5 — лізосоми; 6 — апарат Гольджі;

7 — мітохондрії; 8 — ядро

image5

Мал. 2.2. Типи клітин: нейрон (а); клітина плоского епітелію (б); клітини м’язів (в, г); клітини крові (д, е); клітина кісткової тканини (є); сперматозоїд (ж)

image6

Мал. 2.3. Типи тканин: епітеліальна (а); м’язові — гладенька (б) і посмугована (б); сполучна (г); нервова (д)

Види клітин. Тканини. Організм немовляти містить близько 2 трлн клітин, дорослої людини — 60-100 трлн. Щодня приблизно 1 % клітин організму гине, замість них утворюються інші. Діаметр клітин коливається в межах 0,010,1 мм, їхні розміри пов’язані з функцією, яку вони виконують.

Клітини різних видів різняться за формою, розмірами, хімічним складом, функціями (мал. 2.2). Клітини, які мають спільне походження, подібні за будовою і функціями, разом з міжклітинною речовиною утворюють тканини.

Вирізняють чотири типи тканин (мал. 2.3): епітеліальну, сполучну, м’язову й нервову. Якими є особливості тканин кожного типу?

Клітини епітеліальних тканин мають різну форму — плоску, кубічну, стовпчасту (мал. 2.4). Вони прилягають одна до одної, утворюючи щільні пласти. Міжклітинна речовина відсутня. В епітеліальних тканинах багато клітин, які здатні до поділу, отже, ці тканини можуть швидко регенерувати. Будова цих тканин зумовлена їхньою функцією — формуванням захисних покривів тіла й органів. З епітелію утворений зовнішній шар шкіри. Ці тканини вистилають внутрішні поверхні органів (серце, кровоносні судини, дихальні шляхи, шлунок, сечовий міхур). Залежно від призначення органа епітеліальна тканина набуває додаткових функцій.

image7

Мал. 2.4. Види епітелію: плоский (а); кубічний (б) і стовпчастий (б)

image8

Мал. 2.5. Гладенька м’язова тканина

image9

Мал. 2.6. Скелетна м’язова тканина

image10

Мал. 2.7. Сполучна тканина: кістки (а), хряща (б), зуба (б)

М’язові тканини утворені клітинами, що здатні скорочуватися. Вони забезпечують рухи тіла людини і скорочення стінок внутрішніх органів. Гладенька м’язова тканина входить до складу стінок порожнистих внутрішніх органів — судин, шлунка, сечового міхура тощо. Вона утворена веретеноподібними м’язовими клітинами, і вміст міжклітинної речовини в ній невеликий (мал. 2.5). Посмугована м’язова тканина складається з подовжених м’язових волокон і утворює скелетні м’язи (мал. 2.6). Серцевий м’яз сформований тканиною, яка складається з клітин, пов’язаних між собою щільними контактами.

Клітини сполучної тканини різноманітні за будовою. Їхньою спільною властивістю є значна кількість міжклітинної речовини, склад якої залежить від функції тканини. Зі сполучної тканини з твердою міжклітинною речовиною утворюються кістки, хрящі, зуби (мал. 2.7). Міжклітинна речовина крові рідка, і це зумовлює рухливість її клітин (мал. 2.8), дає крові змогу виконувати транспортну й інші функції.

image11

Мал. 2.8. Клітини і міжклітинна речовина крові

image12

Мал. 2.9. Пухка сполучна тканина

image13

Мал. 2.10. Жирова тканина

image14

Мал. 2.11. Нервова тканина

Пухка сполучна тканина (мал. 2.9) з великою кількістю білків у міжклітинній речовині входить до складу шкіри. Завдяки цим білкам, що формують волокна, тканина є еластичною й пружною водночас. Елементи сполучної тканини входять до складу будь-якого органа. До сполучних належить і жирова тканина. Вона утворена клітинами, які накопичують жир (мал. 2.10).

З нервової тканини утворені головний і спинний мозок, а також нерви. До її складу належать нервові клітини (нейрони) і допоміжні гліальні клітини. Нейрони мають безліч відростків, за допомогою яких вони сполучаються між собою й з іншими клітинами (мал. 2.11).

1. Використовуючи текст параграфа, доберіть до слів зі списку А відповідні словосполучення зі списку Б.

А: плазматична мембрана, ядро, рибосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії, апарат Гольджі, лізосоми, рецептори.

Б: розщеплення складних речовин, транспорт усередині клітини, синтез білків, вироблення енергії, транспорт речовин у клітину і з клітини, формування пухирців з речовинами, збереження і передача програми життя, реагування на зміни, що відбуваються за межами клітини.

2. Використовуючи текст, побудуйте таблицю «Тканини в організмі людини». Укажіть у ній типи тканин, особливості їхньої будови й функції.

Тип тканин

Особливості будови

Функції в організмі
1. Чому клітину вважають структурно-функціональною одиницею системи «організм людини»? 2. Назвіть три процеси, які відбуваються у клітині, і органели, які за ці процеси відповідають. 3. Поясніть, як пов’язана будова епітеліальної тканини з її функціями. 4. Назвіть ознаки сполучних тканин. 5. У складі яких внутрішніх органів є м’язова тканина? Яку функцію, на вашу думку, вона там виконує? 6*. Чим можна пояснити різницю між формою нервової клітини й еритроцита (клітини крові)? 7*. Міжклітинна речовина у сполучній тканині кісток тверда, а в крові — рідка. Як можна пояснити цю розбіжність?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити