Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

Тема 5 Виділення. Терморегуляція

Увесь час ви отримуєте ззовні кисень і кілька разів на день їсте та п’єте, забезпечуючи себе всім необхідним для життєдіяльності. Однак ви не лише споживаєте, а й видаляєте певні речовини з організму. Ви вдихаєте повітря, проте й видихаєте його, виділяєте назовні сечу, постійно пітнієте. Яким є біологічний сенс виділення як складової обміну речовин? Які фізіологічні системи її забезпечують?

Кожному доводилося сильно пітніти влітку або ловити дрижаки під час лютневих морозів. Так відповідає ваш організм на спеку чи холод. Чому організм людини реагує на певні зміни температури зовнішнього середовища? Який біологічний сенс у тремтінні під час холоду й потінні в спеку?

Відповіді на ці запитання ви знайдете, вивчивши розділ «Виділення. Терморегуляція». Ви дізнаєтеся про будову й функції сечовидільної системи, про утворення сечі, про роль дихальної системи і шкіри у процесах виділення. Ви ознайомитеся з будовою шкіри, особливостями теплообміну в організмі людини, роллю в ньому вашої шкіри.

§ 20 Виділення й обмін речовин в організмі людини. Будова сечовидільної системи. Сечовиділення і його регуляція

Функція виділення в обміні речовин. Склад внутрішнього середовища організму перебуває в стані постійних коливань. Проте ці коливання не є довільними, вони обмежені певними кількісними значеннями вмісту будь-якої речовини. Так, вміст білків коливається в межах 75-85 г/л. Чому організму вдається утримувати білки в цих межах, адже вони утворюються у клітинах безперервно?

Річ у тому, що ці речовини витрачаються у подальших хімічних перетвореннях у клітинах, вони є проміжними продуктами метаболізму.

Проте серед його продуктів є й такі, що в наступних реакціях у клітинах участі не беруть. Їх називають кінцевими. До кінцевих продуктів метаболізму належить, наприклад, вуглекислий газ, який утворюється під час розщеплення вуглеводів і жирів, продукти розщеплення білків, що містять Нітроген,— сечовина, амоніак тощо. Їхнє понаднормове накопичення у внутрішньому середовищі може призвести до критичних для організму наслідків. Щоб запобігти цьому й утримати їхній вміст у межах норми, такі речовини з організму час від часу видаляються. Виводяться з організму й надлишки спожитих солей Натрію, Калію тощо.

Процес видалення з організму речовин, що не беруть участі в процесах обміну речовин у клітинах і порушують відносну сталість внутрішнього середовища, називають виділенням. Органами виділення в людини є нирки, легені, шлунково-кишковий тракт і деякі травні залози та шкіра.

Головний орган виділення — нирки. У нирках утворюється сеча, у якій міститься до 150 різних хімічних сполук. Крізь нирки виводиться більшість кінцевих продуктів метаболізму, що містять Нітроген.

За допомогою легенів організм звільняється від вуглекислого газу й деяких летких речовин. Слинні залози виділяють певні ліки й чужорідні органічні сполуки. Печінка виконує видільну функцію, видаляючи з крові продукти розпаду гемоглобіну під час утворення жовчі. Разом із жовчю вони надходять до кишечника й видаляються з організму разом з калом.

Виділення через шкіру відбувається з потом, шкірним жиром, роговими лусками. За складом піт подібний до сечі: він містить 98-99 % води, а також продукти обміну речовин (сечовину, креатинін, сечову кислоту), солі тощо. Ці продукти метаболізму до потових залоз приносить кров.

Будова сечовидільної системи (мал. 20.1). Сечовидільна система складається з нирок, сечоводів, сечового міхура і сечівника. У цій системі нирки відповідають насамперед за очищення крові й утворення сечі, а інші органи — за її видалення.

Нирки — парні органи бобоподібної форми. Вони розташовані в черевній порожнині перед хребтом по обидва його боки на рівні поперека. Маса нирки дорослої людини становить 120-200 г.

image74

Мал. 20.1. Сечовидільна система:

1 — нирка; 2 — сечовід; 3 — сечовий міхур; 4 — сечівник; 5 — ниркові вена й артерія

Посередині її внутрішнього ввігнутого боку розташовані заглиблення — ниркові ворота. Крізь них входять ниркова артерія та нерви, виходять вена, лімфатичні судини, сечовід. Нирка (мал. 20.2) вкрита щільною оболонкою. У нирці розрізняють внутрішній мозковий шар

і зовнішній кірковий шар.

Складовими мозкового шару є так звані ниркові пірамідки, утворені сполучною тканиною, у якій містяться скупчення нефронів. У нирці налічується 15-20 ниркових пірамідок.

Нефрони — це функціональні складові нирок, які відповідають за утворення сечі. Їх кількість у нирці сягає 1 млн, а загальна довжина — 100 км. Нефрон розташований так, що одна його частина розміщується в кірковому шарі, інша — у мозковому. Стінки нефронів утворені одним шаром епітелію. Навколо них розташовано безліч кровоносних судин. Кров проходить системою капілярів, які оточують нефрони, і до них із капілярів надходить вода й інші речовини, з яких складається сеча. Сеча, що утворилася в нефронах, потрапляє до збиральних трубочок. По них і починається видалення сечі. Зі збиральних трубочок вона надходить до порожнин нирки. Остання з них — ниркова миска, з якої сеча прямує до сечоводу.

Через нирки за 1 хв проходить близько 1 л крові, а за 5-6 хв — уся кров, що циркулює в організмі. За добу в дорослої людини виділяється 1,2-1,5 л сечі.

Сеча безперервно відтікає від нирок по сечоводах і збирається в сечовому міхурі.

Сечовиділення та його регуляція. Сечовий міхур (мал. 20.3) вміщує 200-600 мл сечі. У місці його переходу в сечовипускальний канал розташований потужний сфінктер.

image75

Мал. 20.2. Будова нирки: 1 — кірковий шар; 2 — мозковий шар; 3 — нефрони; 4 — ниркова миска; 5 — сечовід; 6 — ниркова пірамідка

image76

Мал. 20.3. Сечовий міхур (а) і внутрішня поверхня сечового міхура (б): 1 — сечовід; 2 — вивідний отвір сечоводу; 3 — сфінктер; 4 — сечівник

Наповнюючись сечею, сечовий міхур до певної межі розтягується. На розтягування реагують рецепторні нейрони, закінчення яких містяться в його стінках. Ці нейрони передають нервові імпульси в спинний мозок до центру сечовипускання. Від нього по ефекторних нейронах прямують сигнали, що спричиняють одночасне скорочення гладеньких м’язів стінки сечового міхура й розслаблення сфінктера. Унаслідок цього сеча під певним тиском виштовхується у сечовидільний канал, а звідти витікає назовні.

У дітей сечовиділення відбувається 6-7 разів на добу, у дорослої людини — 4-6 разів.

І скорочення стінок сечового міхура, і розслаблення сфінктера є безумовними рефлексами. Проте вже в дитинстві в людини формується свідомий контроль сечовипускання. Центром сечовипускання починають керувати центри головного мозку. Тому людина може довільно регулювати стан сфінктера, який відкриває отвір сечового міхура.

1. Проаналізуйте текст параграфа і з’ясуйте, які з органів не беруть участі у виділенні: нирки, підшлункова залоза, сечоводи, бронхи, печінка, сечовий міхур, сечівник, потові залози, стравохід, слинні залози, товста кишка, шкіра.

2. На мал. 20.2 знайдіть великі судини нирки, оболонку нирки, її корковий і мозковий шари, сечовід, ниркову миску. Підрахуйте, скільки ниркових пірамідок видно на малюнку.

3. Простежте, який шлях проходить сеча від утворення до виведення її з організму (мал. 20.1). З’ясуйте, чи може ваш товариш назвати органи, що відповідають за утворення й виведення сечі.

4. Запропонуйте товаришу доповнити наданий текст, перевірте його роботу за частиною параграфа «Сечовиділення і його регуляція».

На розтягування сечового міхура, коли він наповнюється сечею, реагують… у стінках міхура. По них нервові імпульси надходять… . Від нього по… нейронах до м’язів стінки сечового міхура і сфінктера прямують… . Як наслідок, м’язи стінки., а м’язи сфінктера… . Сеча виводиться до… .

1. Як пов’язане виділення з процесами метаболізму, що відбуваються у клітинах? 2. Які функціональні системи та їхні органи беруть участь у виділенні? 3. Назвіть функції кожного органа сечовидільної системи. 4. Які складові нирки відповідають за утворення сечі; за її надходження до сечоводів? 5. Назвіть складові нефрону. 6. Як улаштований сечовий міхур? 7*. Який подразник «запускає» рефлекс сечовиділення? 8*. Скільки разів за добу вся кров, що циркулює у вашому організмі, очищується в нирках?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити