Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

Тема 6 Опора та рух

§ 25 Огляд будови скелета. З’єднання кісток

Огляд будови скелета. У скелеті людини виділяють ті самі відділи, що і в інших ссавців: скелети голови, тулуба й кінцівок (мал. 25.3).

Скелет голови — це череп. У черепі розрізняють мозковий та лицьовий відділи. До мозкового відділу належать парні тім’яні та скроневі кістки й непарні лобова та потилична кістки (мал. 25.1). Кістки мозкового відділу черепа надійно захищають мозок. У потиличній кістці є великий отвір, крізь який до порожнини черепа проходить спинний мозок, а через безліч дрібних отворів — нерви та кровоносні судини. Найбільшими в лицьовому відділі є кістки щелеп: нерухома верхня й рухома нижня. На них розташовані зуби, корені яких входять до спеціальних кісткових комірок цих кісток. Мозковий відділ черепа людини більший за лицьовий, оскільки мозок людини більш розвинений, ніж в інших ссавців. А от унаслідок зміни типу їжі щелепи в людини розвинені менше. Окрім захисту головного мозку, череп також є вмістилищем органів чуттів.

У скелеті тулуба вирізняють хребет і грудну клітку. Хребет є основою скелета тулуба. Він утворений 33-34 хребцями. До хребців (мал. 25.2) прикріплюються м’язи. Дуга й тіло хребця утворюють кільце. Хребці розташовані один над одним так, що їхні тіла утворюють хребетний стовп, а кільця — хребетний канал, який формує кістковий футляр для спинного мозку.

У хребті виділяють шийний, грудний, поперековий, крижовий та куприковий відділи.

До шийного відділу належать сім хребців. Цікавою є будова перших двох хребців, які мають спеціальні назви — атлант і епістрофей. Тіло першого хребця, атланта, приросло до тіла другого хребця, епістрофея, і сформувало зуб. Зуб є віссю, навколо якої повертається перший хребець разом із головою в горизонтальній площині. Це відбувається, наприклад, коли ми відмовляємося від чогось жестом — рухом голови.

image90

Мал. 25.1. Череп людини. Мозковий відділ:

I — лобова, 2 — тім’яна, 3 — потилична, 4 — клиноподібна, 5 — скронева кістки; лицьовий відділ,

6 — носова, 7 — вилична, 8 — слізна, 9 — гратчаста кістки,10 — верхня щелепа, II— нижня щелепа

image91

Мал. 25.2. Будова грудного хребця:

1 — тіло; 2 — дуга; 3 — відростки; 4 — хребтовий отвір

image92

Мал. 25.3. Скелет людини. Череп: 1 — кістки мозкового відділу; 2 — верхня щелепа; 3 — нижня щелепа. Хребет: 4 — шийний відділ; 5 — грудний відділ; 6 — поперековий відділ; 7 — крижовий відділ; 8 — куприк. Грудна клітка: 9 — грудина; 10 — ребра. Скелет верхніх кінцівок: 11 — ключиця; 12 — лопатка; 13 — плечова, 14 — ліктьова, 15 — променева кістки; 16 — кістки зап’ястка; 17 — кістки п’ястка; 18 — фаланги пальців. Скелет нижніх кінцівок: 19 — тазова, 20 — стегнова, 21 — велика гомілкова, 22 — мала гомілкова кістки; 23 — кістки передплесна; 24 — кістки плесна; 25 — фаланги пальців; 26 — кістка п’яти

У складі грудного відділу вирізняють дванадцять хребців, до яких з двох боків кріпляться ребра. Десять пар ребер іншим кінцем спереду з’єднуються з грудиною. Дві пари ребер (нижні) закінчуються вільно. Грудні хребці, ребра і грудина разом формують грудну клітку. Грудна клітка захищає легені, серце, шлунок. Рух ребер забезпечує вдих та видих. У чоловіків грудна клітка ширша, ніж у жінок.

За грудним розташований поперековий відділ хребта. Він складається із 4-5 хребців, які є наймасивнішими й найміцнішими: унаслідок прямоходіння ця частина хребта зазнає найбільших навантажень.

Хребці наступного, крижового відділу зрослися між собою, як і куприкові хребці. Куприкові хребці нерозвинені й відповідають хвостовим хребцям тварин.

Хребет має чотири вигини, які надають йому пружності: ця властивість дає змогу запобігти струсу мозку під час стрибків.

Скелет кінцівок складається з двох відділів: скелета верхніх кінцівок і скелета нижніх кінцівок. У скелеті верхніх кінцівок вирізняють скелет плечового пояса і скелет рук. До скелета плечового пояса належать парні кістки: дві лопатки і дві ключиці. Ці кістки створюють опору для приєднаних до них рук. Кістки скелета верхніх кінцівок у чоловіків масивніші, ніж у жінок.

У скелеті руки є три відділи: плече, передпліччя і кисть. Плече має лише одну плечову кістку. Передпліччя утворене двома кістками: ліктьовою та променевою. Плечова кістка сполучена ліктьовим суглобом з кістками передпліччя, а передпліччя рухомо з’єднується з кістками кисті. У кисті розрізняють три відділи: зап’ясток, п’ясток і фаланги пальців. Скелет зап’ястка утворений кількома короткими губчастими кістками. П’ять найдовших кісток п’ясті становлять скелет долоні й дають опору фалангам — кісткам пальців. Особливістю будови кисті людини є розташування фаланг великого пальця, який може розміщуватися перпендикулярно до всіх інших. Це дає змогу людині виконувати різноманітні точні рухи.

Скелет нижніх кінцівок складається зі скелета тазового пояса і скелета ніг. Тазовий пояс утворений двома масивними плоскими тазовими кістками. Ззаду вони міцно сполучені з крижовим відділом хребта, а спереду — одна з одною. Тазовий пояс підтримує внутрішні органи знизу. Таку будову він має лише в людини, що зумовлено прямоходінням. Тазовий пояс у жінок ширший, ніж у чоловіків.

Скелет ніг складається з кісток стегна, гомілки й стопи, які пристосовані до значних фізичних навантажень. Стегно утворене однією стегновою кісткою, яка є наймасивнішою кісткою в скелеті людини. Її розвиток зумовлений навантаженням, яке вона переносить у зв’язку з прямоходінням. У складі гомілки вирізняють дві кістки — велику гомілкову й малу гомілкову. Рухома стопа утворена короткими кістками передплесна, серед яких кістка п’яти є наймасивнішою, а також п’яти довгих кісток плесна й кісток фаланг пальців. Кістки стопи формують склепіння стопи, яке є амортизатором під час ходьби. Кістки скелета ніг у чоловіків масивніші, ніж у жінок.

image93

Мал. 25.4. Нерухоме з’єднання кісток черепа (а); напіврухоме з’єднання хребців (б): 1 — кістковий шов; 2 — хребці; 3 — диск

image94

Мал. 25.5. Рухоме з’єднання кісток у суглобі: 1 — суглобова западина; 2 — суглобова головка; 3 — суглобова сумка; 4 — хрящ;

5 — суглобова рідина

З’єднання кісток. Кістки скелета можуть бути з’єднані в різні способи — нерухомо, напіврухомо й рухомо.

Нерухоме з’єднання (мал. 25.4 а) характерне для більшості кісток черепа: численні виступи однієї кістки розміщуються в заглибленнях іншої, утворюючи міцний кістковий шов. Нерухомо з’єднуються кістки й унаслідок зрощення. Так сполучені між собою хребці куприка.

Напіврухомо з’єднані між собою хребці за допомогою дисків — еластичних хрящових прокладок (мал. 25.4 б). Хребці «ковзають» відносно один одного, але їхня рухливість обмежена. Саме завдяки такому з’єднанню ви можете нахилити тулуб, повертатися тощо.

Рухоме з’єднання кісток — суглоб (мал. 25.5), який забезпечує найскладніші рухи кінцівок. На одній із кісток розміщується суглобова западина, у яку входить головка іншої кістки. Їхні поверхні вкриті шаром гладенького хряща. Кістки в суглобі щільно стягнуті зв’язками — міцними тяжами зі сполучної тканини.

image95

Мал. 25.6. Види суглобів: з трьома осями обертання (а); з однією віссю обертання (б); з двома осями обертання (б)

Суглобове з’єднання ззовні оточене суглобовою сумкою, клітини якої виділяють в’язку суглобову рідину. Вона зменшує тертя кісток у суглобі під час їхнього руху. Суглоби різняться за формою й кількістю осей обертання (мал. 25.6). Найбільшу рухомість мають кістки в суглобах з трьома осями, а найменшу — з однією віссю обертання. У разі нерухомого з’єднання кістки не рухаються одна відносно одної, напіврухомого — рухаються обмежено, у разі рухомого з’єднання обертання в них більше, ніж у разі напіврухомого.

1. Використовуючи текст параграфа й мал. 25.1, складіть таблицю «Будова скелета людини». У лівому стовпчику зазначте відділи скелета, у правому — кістки, що належать до кожного з відділів. Перевірте один одного.

2. Прочитавши текст параграфа, складіть три запитання про будову скелета верхніх і нижніх кінцівок. Запропонуйте товаришу відповісти на них.

3. За мал. 25.3 і текстом параграфа охарактеризуйте складові суглоба. Що таке суглобова рідина й де вона міститься?

1. З яких відділів складається скелет людини? 2. Чому в дорослої людини мозкова частина черепа переважає над лицьовою? 3. Якими є функція й особливості будови хребта? 4. Покажіть на малюнку, де розміщуються променева кістка, стегнова кістка, грудина, ребра. 5. Розкажіть про будову суглоба. 6. Знайдіть у своєму тілі чотири рухомі з’єднання кісток. 7*. Якими є відмінності в будові скелета жінки й чоловіка? 8*. Чому грудна клітка в собаки сплюснута з боків, а в людини — у передньо-задньому напрямку?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити