Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

Тема 7 Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

§ 31 Будова нервової системи. Центральна та периферична нервова система людини

Будова нервової системи (мал. 31.1). Усі нейрони є елементами величезної інформаційної мережі, яка утворює в організмі нервову систему. Де розміщуються в нервовій системі інтернейрони, чутливі нейрони, ефекторні нейрони?

Як і в усіх хребетних тварин, нервову систему людини умовно поділяють на центральну нервову систему (ЦНС) і периферичну нервову систему (ПНС). До ЦНС належать спинний і головний мозок, а всі нерви й нервові вузли, які лежать поза межами ЦНС, належать до ПНС.

Будова ЦНС. У спинному й головному мозку зосереджена більшість нервових клітин. Саме вони забезпечують керування роботою всіх внутрішніх систем організму і її регуляцію. До того ж саме до ЦНС надходить уся інформація, одержана від рецепторів органів чуттів про всі явища, які відбуваються в організмі й зовнішньому середовищі. ЦНС можна порівняти з надпотужним комп’ютером, який швидко аналізує інформацію, одержану з різних потоків, і виробляє необхідні відповіді. Ці відповіді у вигляді нервових імпульсів надходять до робочих органів і змінюють їхню роботу.

У ЦНС містяться інтернейрони: їх скупчення утворюють так звані ядра, а пучки відростків цих нейронів — провідні шляхи. Вони сполучають ядра одне з одним. Завдяки цим зв’язкам ядра можуть об’єднуватися в нервові центри.

До кожного з ядер від чутливих нейронів надходять певні сигнали про впливи на організм, у ядрах ці сигнали зазнають первинної обробки.

У ядрах також зберігається інформація про еталони гомеостазу, про вроджені й набуті програми адаптації тощо. Утворюючи нервові центри, ядра обмінюються інформацією, порівнюють і виправляють її. У нервових центрах формуються програми реакцій на різноманітні подразники. З нервових центрів надсилаються команди до ефекторних нейронів. Так складаються рефлекторні дуги, за допомогою яких реалізуються створені програми.

image107

Мал. 31.1. Нервова система людини:1— головний мозок;2— спинний мозок;3— периферичні нерви

У ЦНС закінчуються аксони чутливих нейронів, дендрити яких містяться в усіх органах. Тіла цих нейронів розташовуються поза ЦНС, утворюючи скупчення вздовж спинного й поряд з головним мозком — так звані чутливі ганглії. Ефекторні нейрони розташовані в ЦНС, а їхні аксони виходять за її межі, прямуючи до органів-мішеней. Ефекторні нейрони, аксони яких доставляють команди до скелетних м’язів, називають мотонейронами. Мотонейрони, не перериваючись, досягають м’язових волокон.

До внутрішніх органів команди від ЦНС прямують по аксонах ефекторних нейронів, які дорогою перемикаються на додаткові ефекторні нейрони. Вони й досягають органів-мішеней. Тіла таких нейронів утворюють ганглії, розташовані вздовж спинного й головного мозку, у робочих органах або поряд з ними.

Волокна ефекторних і чутливих нейронів, розташовані поза ЦНС, об’єднуються в пучки, утворюючи нерви. В одних нервах містяться лише волокна чутливих нейронів — такі нерви мають назву чутливих. В інших нервах містяться тільки волокна ефекторних нейронів — їх називають руховими нервами. А в деяких нервах містяться і чутливі, і ефекторні волокна — такі нерви є змішаними. І пучки нервових волокон, і нерви оточені оболонками зі сполучної тканини. В оболонках нерва розташовані судини.

Будова ПНС. До периферичної нервової системи належать насамперед нерви, які відходять від головного і спинного мозку. Від головного мозку відходять 12 пар черепно-мозкових нервів, а від спинного — 31 пара спинномозкових нервів. Серед черепно-мозкових нервів є лише чутливі й лише рухові, а також є змішані нерви. Усі спинномозкові нерви є змішаними.

Черепно-мозкові нерви відповідають за зв’язок, або, як говорять, за іннервацію органів чуттів і деяких м’язів. Але є серед них блукаючий нерв, відростки якого підходять майже до всіх внутрішніх органів. Спинномозкові нерви іннервують частини тіла нижче від шиї.

За функціями периферичну нервову систему поділяють на соматичну й вегетативну (автономну). Соматична нервова система відповідає за сприйняття інформації із зовнішнього середовища й керує рухами тіла.

Вегетативна нервова система відповідає за регуляцію роботи внутрішніх систем органів, гладеньких м’язів та обмін речовин.

Такий розподіл функцій між відділами нервової системи дав людині змогу успішно пристосовуватися до умов середовища. Завданням соматичного відділу є регуляція рухів, які необхідні для формування поведінки та спрямовані на виживання: влаштування житла, пошук їжі, втечу від небезпеки тощо.

А от організація складного внутрішнього «господарства», підтримання гомеостазу, певного ритму серцевих скорочень, роботи кишечника, нирок, дихального ритму відбувається завдяки генетичній програмі, яка реалізується завдяки роботі автономної нервової системи. Ми не можемо свідомо втручатися в роботу автономної нервової системи і змінювати відпрацьовану програму діяльності внутрішніх органів. Натомість скороченнями скелетних м’язів ми керуємо свідомо.

1. Доповніть схему, яка відбиває уявлення про поділ нервової системи на два основні відділи.

…………………

ПНС

Головний мозок

Нерви, нервові вузли

…………………………

………………………

2. Уважно стежачи за текстом, перевірте, як ваш товариш доповнив таблицю, розподіливши різні види нейронів і їхніх складових за розміщенням у відділах нервової системи.

3. Виокремте в тексті опис нервів, які не належать до ЦНС. Доповніть запис:

Пучки волокон ефекторних нейронів — … . Нерви розподіляються на …, … .

4. Заповніть пропуски в реченні: «Від спинного мозку відходять 31-32 пари… нервів. Від головного мозку відходять… пар черепно-мозкових нервів, серед яких є …, … і змішані».

1. Охарактеризуйте будову нервової системи. 2. Які органи входять до складу ЦНС? 3. Які складові чутливих нейронів утворюють ганглії? 4. Де розміщуються тіла ефекторних нейронів? 5. У чому полягає відмінність між нервовим центром і ядром у ЦНС? між нервом і нейроном? 6. Назвіть складові ПНС. Якими є їхні функції? 7*. Як розподіляється іннервація частин тіла між спинномозковими й черепно-мозковими нервами? 8*. Який біологічний сенс у тому, що всі спинномозкові нерви є змішаними, а серед черепно-мозкових є і рухові, і чутливі, і змішані?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити