Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

Тема 10 Регуляція функцій організму

§ 51 Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

Імунна система. Нашому організму постійно загрожують як зовнішні вороги (шкідливі речовини, інфекції), так і внутрішні (загиблі клітини, ракові або інфіковані вірусами). Проте організм може сам себе захистити, і цю його здатність називають імунітетом. Його забезпечує імунна система організму. Її складовими є клітини лейкоцити й органи, у яких вони розмножуються і спеціалізуються (дозрівають) (мал. 51.1). Це червоний кістковий мозок, вилочкова залоза (тимус), селезінка, лімфатичні вузли й лімфоїдні тканини, розташовані в травній, дихальній, сечовидільній системах. Усі лейкоцити утворюються в кістковому мозку, а дозрівають у різних органах. Виходячи з них, лейкоцити циркулюють разом із кров’ю й лімфою.

До лейкоцитів відносять кілька видів клітин різної будови (лімфоцити, моноцити, еозинофіли тощо). Лімфоцити поділяють на Т-лімфоцити (дозрівають у тимусі) і В-лімфоцити (дозрівають у кістковому мозку).

Значна кількість лейкоцитів (53-81 %) здатна до фагоцитозу. Найбільше фагоцитів розміщується в сполучних тканинах нирок, легенів, печінки, шкіри.

Неспецифічний вроджений імунітет. Шкіра і слизові оболонки — перша перешкода для проникнення чужинців. Їх руйнують секрети потових і сальних залоз, вони видаляються зі злущуванням відмерлих клітин епітелію шкіри й рухом ворсинок слизового епітелію.

image162

Мал. 51.1. Основні органи імунної системи: 1 — мигдалики; 2 — лімфатичні вузли; 3 — тимус;

4 — селезінка; 5 — лімфоїдна тканина травного тракту; 6 — червоний кістковий мозок

image163

Мал. 51.2. Фагоцит захоплює бактерію

У разі проникнення «агресорів» їх знищують фагоцити (мал. 51.2). Якщо чужинців забагато, кістковий мозок прискорює розмноження фагоцитів. Так діє клітинний імунітет. Він пов’язаний з гуморальними факторами імунітету — певними білками крові. Одні білки прикріплюються до мембрани мікроорганізму, позначаючи для фагоцитів чужинця. Інші руйнують мембрани чужорідних клітин. Білки крові інтерферони борються з вірусами.

Фагоцити й гуморальні фактори імунітету на першій стадії опору впливають на всіх агресорів у ті самі способи. Ці способи захисту є успадкованими, тобто вродженими, і такий імунітет називають неспецифічним вродженим (мал. 51.3).

Специфічний набутий імунітет. Якщо подолати чужинців за допомогою неспецифічного імунітету не вдається, організм застосовує методи, які діють на агресорів відповідно до їхніх особливостей. У специфічному імунітеті також вирізняють гуморальну і клітинну ланки.

Гуморальними факторами в цьому разі є антитіла — білки-імуноглобуліни. Їх виробляють В-лімфоцити у відповідь на антигени — речовини, які організм сприймає як чужорідні. Зазвичай це певні білки в оболонках агресорів або токсини, які вони виробляють. В-лімфоцити реагують на кожний антиген утворенням антитіла, що відповідає саме цьому антигену. Антитіла з’єднуються з антигеном та нейтралізують і антиген, і агресора.

Клітинний специфічний імунітет знищує чужинців за допомогою Т-лімфоцитів. Вони прикріплюються до мембран клітин, уражених інфекцією, і руйнують їх. Після цього фагоцити пожирають нейтралізованих агресорів і загиблі в боротьбі клітини.

Зауважимо, що лімфоцити активуються, лише розпізнавши антиген. Процес розпізнавання антигена, який уперше потрапив до організму, може тривати до 14 днів. Лише після розпізнання В-лімфоцити починають синтезувати антитіла до нього. Водночас в органах імунної системи формуються В-лімфоцити, які вже чутливі до цього антигена.

image164

Мал. 51.3. Система неспецифічного вродженого імунітету

Одні з них приєднуються до гуморальної атаки, продукуючи антитіла з величезною швидкістю. Інші В-лімфоцити стають клітинами пам’яті. Керують імунною реакцією Т-лімфоцити, виробляючи білки-інтерлейкіни. Інтерлейкіни впливають на активність В-лімфоцитів, стимулюють або пригнічують розмноження Т-лімфоцитів і утворення Т-клітин пам’яті.

Клітини пам’яті довго (місяці, а інколи й роки) зберігають здатність реагувати на «знайомий» антиген. Вони не витрачають часу на його розпізнавання, імунна відповідь виникає одразу, й антитіл виробляється більше. Так формується специфічний набутий імунітет (мал. 51.4).

Імунна відповідь на першу зустріч з інфекцією зазвичай супроводжується поганим самопочуттям людини, підвищенням температури тощо. Якщо людина набула імунітету до цієї інфекції, симптоми хвороби не спостерігаються.

Штучний набутий імунітет. Є інфекції, перша зустріч з якими може стати для людини смертельною. Щоб створити проти них імунітет, роблять щеплення — уводять в організм людини вакцину. Це невелика кількість убитих чи послаблених збудників хвороби або речовин, що є продуктами їхньої життєдіяльності. Таке зараження не призводить до хвороби. Проте на введення вакцини розвивається повноцінна імунна реакція: виробляються специфічні до збудника антитіла й утворюються клітини пам’яті. Так унаслідок уведення вакцин виникає штучний набутий імунітет.

image165

Мал. 51.4. Система специфічного набутого імунітету.

Вакцинація запобігає таким небезпечним захворюванням, як дифтерія, віспа, поліомієліт, гепатит тощо.

Іноді інфікованим людям уводять лікувальну сироватку, що містить уже готові антитіла. Такий набутий штучний імунітет зберігається недовго — антитіла швидко руйнуються й виводяться з організму. Сироватки застосовують для лікування правця, дифтерії тощо.

1. Розподіліть роботу з товаришем і складіть за текстом параграфа плани повідомлень про системи імунітету. Скористайтеся мал. 51.3 і 51.4. Обміняйтеся планами, оцініть їх докладність і точність.

2. Звіряючись із текстом параграфа, знайдіть помилки в наведених твердженнях: неспецифічний імунітет здійснюється лише фагоцитами; у відповідь на той самий антиген лейкоцити виробляють декілька антитіл; синтезують антитіла В- і Т-лімфоцити; фагоцити не беруть участі в специфічній імунній відповіді; серед лейкоцитів лише фагоцити утворюють клітини пам’яті.

3. Знайдіть у тексті параграфа підтвердження або спростування такої думки: «Штучний набутий імунітет відрізняється від природного лише тим, у який спосіб збудник потрапляє до організму людини».

1. Які органи входять до складу імунної системи організму? 2. Який імунітет називають клітинним? гуморальним? 3. Назвіть лейкоцити, що беруть участь у специфічній імунній відповіді. 4. Поясніть, що називають комплексом «антиген-антитіло». 5*. Які функції виконують клітини пам’яті? 6*. Який імунітет називають штучним? Як пояснити таку його назву? 7. Чим користуються лікарі в осередку інфекційного захворювання, що спалахнуло,— вакциною чи сироваткою?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити