Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

ПРАКТИКУМ

Лабораторне дослідження № 1

Ознайомлення з препаратами тканин людини

Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати багатошарового плоского зроговілого епітелію людини, вогкої сполучної тканини, скелетної м’язової

тканини, мультиполярних нервових клітин спинного мозку, навчальні таблиці, підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи. 2. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте мікропрепарати багатошарового плоского зроговілого епітелію людини, вогкої сполучної тканини, скелетної м’язової тканини, мультиполярних нервових клітин людини. 3. Порівняйте побачене з відповідними малюнками в підручнику та на навчальних таблицях. 4. Знайдіть на мікропрепаратах тканин їхні клітини та міжклітинну речовину. 5. Зверніть увагу на особливості будови різних типів тканин. 6. Оформте роботу у вигляді таблиці.

Назва і схематичний малюнок тканини

Особливості будови

Функція

Розташування в організмі

7. Зробіть висновок про зв’язок будови та функцій тканин, укажіть ознаки подібності та відмінності в будові тканин.

Лабораторне дослідження № 2

Дослідження зовнішньої будови зубів

Обладнання й матеріали: муляж щелепи людини, навчальні таблиці, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте зуби на муляжі щелепи. 2. З’ясуйте, яку частину зубів видно, а яка перебуває в комірці щелепової кістки. 3. Розгляньте різні типи зубів: різці, ікла і кутні зуби. 4. Полічіть зуби різних типів, опишіть їхню будову і запишіть зубну формулу. 5. Зробіть малюнок зуба і підпишіть його частини. 6. Зробіть висновок, про що ви дізналися і чого навчилися, виконуючи дослідження.

Лабораторне дослідження № 3

Вимірювання частоти серцевих скорочень

Обладнання й матеріали: секундомір, навчальні таблиці.

Хід роботи

1. Використовуючи навчальні таблиці і відповідний матеріал підручника, визначте в себе на тілі місця, де промацується пульс (над променевою кісткою біля кисті, на шиї в ділянці сонної артерії). 2. Полічіть кількість ударів пульсу за 1хв в будь-яких двох місцях. 3. Порівняйте одержані результати. 4. Зробіть висновок, про що ви дізналися і чого навчилися.

Лабораторна робота

Мікроскопічна будова крові людини

Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати крові людини, навчальні таблиці.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи. 2. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте мікропрепарат крові людини. 3. Порівняйте побачене з відповідним малюнком підручника та навчальної таблиці. 4. Знайдіть на мікропрепараті формені елементи крові. 5. Зверніть увагу на кількість, колір, розмір та форму клітин. 6. При великому збільшенні мікроскопа розгляньте та порівняйте будову еритроцитів і лейкоцитів. 7. Зверніть увагу на наявність у лейкоцитах ядра та відсутність цієї органели в клітинах еритроцитів. 8. Зробіть висновок, зазначивши, яким є склад крові людини.

Лабораторне дослідження № 4

Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин

Обладнання й матеріали: мікроскопи, постійні мікропрепарати кісткової, хрящової та м’язової тканин, навчальні таблиці мікроскопічної будови тканин, підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи. 2. Розгляньте під мікроскопом постійні мікропрепарати кісткової, хрящової та м’язової тканин спочатку при малому, а потім при великому збільшенні мікроскопа. 3. Зіставте побачене з відповідними малюнками в підручнику. 4. Знайдіть на мікропрепаратах тканин їхні клітини та міжклітинну речовину. 5. Зверніть увагу на особливості будови різних типів тканин. 6. Оформите роботу у вигляді таблиці

Назва і схематичний малюнок тканини

Особливості будови

Функція

Розташування в організмі

7. Зробіть висновок про зв’язок будови та функції тканин, укажіть ознаки подібності та відміності в будові тканин.

Лабораторне дослідження № 5

Утома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток утоми

Обладнання й матеріали: секундомір, гантелі різної маси.

Хід роботи

1. Проведіть досліди. У кожному досліді за допомогою секундоміра встановіть, через який час ваші м’язи починають утомлюватися: а) відведіть руку з гантеллю вперед або вбік і якомога довше утримуйте її в цьому положенні; б) згинайте руку з гантеллю в ліктьовому суглобі до настання втоми; в) повторіть ті самі вправи, узявши до рук гантелі більшої маси; г) повторіть вправи, пришвидшивши темп. Пам’ятайте, що перед кожним дослідом треба відпочивати. 2. Порівняйте дані секундоміра в кожному досліді. 3. З’ясуйте, у яких випадках м’язи стомлювалися швидше. 4. Порівняйте свої результати з тими, що отримав ваш товариш.

5. Зробіть висновки про вплив статичного й динамічного режиму роботи м’язів, ритму рухів і сили навантаження на розвиток утоми м’язів.

Лабораторне дослідження № 6

Вивчення будови спинного та головного мозку

Обладнання й матеріали: мікроскоп, розбірні моделі головного мозку людини, муляжі, пластинчасті препарати головного і спинного мозку, навчальні таблиці, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте моделі й муляжі головного мозку. 2. Порівняйте побачене з відповідними малюнками в підручнику та на навчальних таблицях. 3. Знайдіть на моделях і муляжах відділи головного мозку, праву й ліву півкулі, центральну та бічну борозни, звивини. 4. Під мікроскопом розгляньте пластинчасті препарати спинного мозку. 5. Зверніть увагу на розміщення сірої та білої речовини в різних відділах головного і спинного мозку. 6. Знайдіть на моделях та препаратах місця, від яких відходять черепно-мозкові й спинномозкові нерви. 7. Зробіть висновок: визначте, з яких відділів складається головний і спинний мозок людини, якими є особливості їхньої будови.

Лабораторне дослідження № 7

Визначення акомодації ока

Обладнання й матеріали: аркуш паперу з отвором та цифрами навколо нього.

Хід роботи

1. Розташуйте аркуш паперу із цифрами на відстані 10-15 см від очей. 2. Через отвір у папері розгляньте будь-який об’єкт на відстані 2-3 м. 3. Зверніть увагу, якими при цьому здаються цифри, написані на папері навколо отвору. 4. Тепер погляньте на цифри й зверніть увагу на те, яким є об’єкт, який ви розглядали перед цим. 5. Зробіть висновок про значення явища акомодації ока.

Лабораторне дослідження № 8

Виявлення сліпої плями на сітківці ока

Обладнання й матеріали: картка для виявлення сліпої плями.

Хід роботи

1. Лівою рукою прикрийте ліве око, а правою рукою утримуйте картку з малюнком на відстані приблизно 15 см від очей. 2. Дивіться правим оком тільки на хрестик, зображений на картці, і повільно то наближайте її до себе, то віддаляйте доти, доки не зникне один із трьох кружечків.

3. Повторіть дослід для лівого ока. 4. Поясніть, на яку частину сітківки потрапляє зображення хрестика та кружечків у кожному з дослідів. 5. Зробіть висновок про будову сітківки ока; зазначте, чому під час потрапляння зображення предмета на сітківку його образ виникає не завжди.

Лабораторне дослідження № 9

Вимірювання порога слухової чутливості

Обладнання й матеріали: механічний годинник, сантиметрова лінійка.

Хід роботи

1. Накресліть у зошиті таблицю:

Вухо

Номер вимірювання

Відстань до годинника

Середній показник чутливості, см

Праве

1
2
3Ліве

1
2
32. Запропонуйте товаришеві взяти механічний годинник та стати від вас із лівого боку на таку відстань, щоб ви не чули звуку годинника. 3. Заплющте очі, нехай товариш повільно наближає годинник до вашого лівого вуха, аж поки ви не почуєте звуки. 4. Виміряйте відстань від лівого вуха до годинника. 5. Занесіть результати вимірювання до таблиці. 6. Повторіть дослід у повній тиші тричідля кожного вуха. 7. Визначте для кожного вуха середній показник чутливості.

8. Порівняйте з товаришем отримані вами результати. 9. Зробіть висновок про індивідуальні відмінності слухової чутливості, зазначивши, які показники порога слухової чутливості для вас характерні.

Лабораторне дослідження № 10

Визначення реакції зіниць на світло

Обладнання й матеріали: чорний аркуш паперу з отвором, дзеркало.

Хід роботи

1. Розмістіть перед собою дзеркало. 2. Візьміть чорний папір з отвором, заплющте ліве око та подивіться правим оком через отвір у папері у вікно. 3. Перед дзеркалом розплющте ліве око. Зверніть увагу на реакцію зіниці правого ока. 4. Знову закрийте рукою ліве око та спостерігайте за реакцією зіниці правого ока. 5. Поясніть побачене, зробіть висновок щодо реакції зіниць на світло.

Лабораторне дослідження № 11

Дослідження різних видів пам’яті

Обладнання й матеріали: чотири набори з десяти слів кожний, набір із чотирьох речень, загальна кількість слів у якому дорівнює 10.

Хід роботи

І. Проведіть кілька дослідів, що мають на меті визначення обсягу різних видів вашої пам’яті (слухової, зорової, рухової) під час довільного запам’ятовування.

I. Прослухайте 10 слів, які зачитує вчитель, і запишіть з пам’яті у довільному порядку всі слова, які ви запам’ятали. 2. Мовчки прочитайте запропонований вам список слів, закрийте їх аркушем паперу і запишіть усе, що запам’ятали. 3. Поки вчитель зачитує вам нову групу слів, спробуйте «записувати» їх пальцем у повітрі, а потім запишіть у зошиті слова, які ви запам’ятали. 4. Підрахуйте кількість правильно відтворених слів у кожному завданні. Визначте, пам’ять якого виду у вас розвинена краще.

II. Дослідіть відмінності між механічним і змістовим запам’ятовуванням.

1. Прочитайте чотири речення, які запропонував вам учитель, потім закрийте їх аркушем паперу і з пам’яті запишіть. 2. Підрахуйте, скільки слів із загальної їх кількості у цих реченнях ви змогли відтворити. 3. Порівняйте обсяг вашої пам’яті під час механічного і змістового запам’ятовування. 4. Зробіть висновок щодо ефективності різних видів довільного запам’ятовування.

Практична робота № 1

Самоспостереження за співвідношенням маси й зросту тіла

Обладнання й матеріали: ваги, ростомір або сантиметрова стрічка.

Хід роботи

1. Складіть таблицю «Мої зріст і маса тіла» за показниками: зріст (см), маса тіла (кг). 2. Визначте свій зріст (босоніж, торкаючись ростоміра п’ятками, лопатками та сідницями). 3. Виміряйте масу свого тіла. 4. Розрахуйте свій зросто-масовий індекс (ЗМІ) за формулою: а) зріст, см - 100 (для зросту 155-164 см), б) зріст, см - 110 (для зросту 165-185 см). 5. Порівняйте отриманий показник ЗМІ з вашою власною масою. 6. Зробіть висновок щодо того, чи є співвідношення ваших маси і зросту оптимальним.

Практична робота № 2

Дія ферментів слини на крохмаль

Обладнання й матеріали: три пробірки, термометр, лійка, лабораторні піпетки, склянка з льодом, рідкий крохмальний клейстер, дистильована вода, розчин йоду, водяна

баня, секундомір, маркер.

Хід роботи

1. Накресліть у зошиті таблицю:

Номер пробірки

Вміст пробірки

Температура

Результат реакції з йодом

1

Крохмаль, слина

37 °С


2

Крохмаль, слина

2 °С


3

Крохмаль, вода

37 °С


2. Пронумеруйте маркером три пробірки й налийте в кожну по 3мл крохмального клейстеру. 3. Зберіть слину в чисту пробірку з лійкою. 4. Опустіть пробірку 2 у склянку з льодом. 5. Додайте у пробірки 1 і 2 по 1мл слини, а в пробірку 3 — 1мл води. Увімкніть секундомір. 6. Пробірку 2 залиште у склянці з льодом, пробірки 1 і 3 тримайте на водяній бані при температурі 37 °С (якщо бані немає, можна пробірки затиснути в долонях). 7. Через 5-7хв визначте температуру суміші в кожній пробірці. Запишіть результати в таблицю. 8. Через 15-20хв до кожної пробірки додайте по 1-2 краплі розчину йоду (за наявності крохмалю вміст пробірки забарвиться в синій колір). 9. Занесіть результати спостережень до таблиці. 10. Зробіть висновок про вплив ферментів слини на крохмаль та умови, за яких відбувається ця реакція.

Практична робота № 3

Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня

Обладнання й матеріали: секундомір, навчальні таблиці.

Хід роботи

1. За навчальними таблицями і підручником визначте на тілі два місця, де зручно вимірювати пульс. 2. Протягом 1 хв вимірюйте пульс у цих місцях. 3. Повторіть вимірювання протягом доби, тижня, фіксуючи результат у таблиці. 4. Зробіть висновок.

Практична робота № 4

Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

Обладнання й матеріали: водяний термометр, секундомір, 3 посудини з водою різної температури (10, 25 і 40 °С), серветки для витирання рук і термометра.

Хід роботи

1. Праву руку помістіть у посудину з водою з температурою 10 °С, ліву — 40 °С. 2. Визначте час адаптації терморецепторів, тобто час, за який відчуття тепла та холоду слабне. 3. Одночасно перенесіть руки до посудини з водою з температурою 25 °С. 4. Оцініть зміни відчуття в лівій і правій руці. 5. Результати роботи оформте у вигляді таблиці.

Об’єкт

Відчуття під час занурення рук у воду з температурою

Права рука

10 °С

25 °С

40 °С

Ліва рука
6. Укажіть час адаптації температурних рецепторів до холоду і тепла. 7. Зробіть висновок.

Практична робота № 5

Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту

Обладнання й матеріали: опитувальник для самооцінки темпераменту.

Хід роботи

1. Дайте відповіді «так» або «ні» на запитання, оцінюючи, чи є властивими вам наведені характеристика і судження.

image186 image187

image188 image189

2. 1 бал — відповідь «так» на запитання 1, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 23, 33, 41, 43, 45, 47 і відповідь «ні» на запитання 5, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39 . Суму балів позначте на червоній осі «залежності поведінки від інших». 3. 1 бал — відповідь «так» на запитання 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Суму балів позначте на синій осі «ступінь емоційної збуджуваності». 4. Визначте своє місце на «площині координат».

image190


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити