Підручник Біологія 8 клас - Т.І. Базанова - Літера 2016 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Авітаміноз 27

Аглютинація 71

Аглютиніни 71

Аглютиногени 71

Адаптація 5

Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) 7

Адреналін 206

Акомодація 159

Аксон 130

Актин 115

Алерген 211

Алергічні реакції 211

Альвеоли 56

Амілаза 26

Амінокислоти 29

Аналізатори 155

Андрогени 206

Антигени 208

Антикоагулянтна система 70

Антитіла 208

Аорта 74

Апарат Гольджі 8

Артерії 75

Артеріоли 79

Асоціативна зона кори 143

Аутоімунні захворювання 211

Ацетилхолін 147

Б

Барабанна перетинка 164

Безумовні рефлекси 178

Біла речовина мозку 136

Білі м’язові волокна 121

Білки 6

Біоритми 192

Біполярні нейрони (біполяри) 162

Бронхи 56

Бронхіальне дерево 56

Бронхіоли 56

В

Вагітність 228

Вегетативна (автономна) нервова система (ВНС) 144

Велике коло кровообігу 75

Великі півкулі головного мозку 139

Вени 80

Венули 80

Вестибулярний апарат 168

Видільна система 13

Вища нервова діяльність (ВНД) 174

Війкове тіло 157

Вітамін 27

Внутрішнє вухо 165

Внутрішнє середовище організму 68

Волосся 97

Вторинна сеча 93

Вуглеводи 6

Вухо 163

Вушна раковина 164

Г

Газообмін 58

Гамети 222

Гаметогенез 224

Гангліозні нейрони 162

Гепатоцити 46

Гіпертиреоз 205

Гіповітаміноз 27

Гіпокамп 143

Гіпоталамо-гіпофізарна система 142

Гіпоталамус 142

Гіпотиреоз 205

Гіпофіз 142

Глікоген 26

Гліцерин 26

Глобуліни 66

Глотка 55

Глюкагон 204

Глюкоза 21

Головний мозок 138

Голосова щілина 56

Голосовий апарат 56

Голосові зв’язки 56

Гомеостаз 18

Гомілка 113

Гормони 16

Гортань 55

Грудна клітка 110

Групи крові 71

Гуморальна регуляція 198

Д

Далекозорість 171

Дванадцятипала кишка 38

Двостулковий клапан 75

Дендрити 130

Дентин 41

Дерма 96

Дихальна система 13

Дихальні (повітроносні) шляхи 13

Дихальні рухи 60

Дихання 54

Діастола 76

Діафіз 108

Діафрагма 60

Довгастий мозок 139

Друга сигнальна система 182

Е

Екстерорецептори 155

Ембріональний розвиток 227

Ендокард 75

Ендокринна система 14

Ендокринні залози 200

Ендолімфа 165

Ендорфіни 152

Енергетичний обмін

(катаболізм, дисиміляція) 23

Епідерміс шкіри 95

Епікард 75

Епітеліальна тканина, епітелій 9

Епіфіз 108

Еритроцити 66

Естрадіол 206

Естрогени 206

Є

Євстахієва труба 164

Ж

Жири 6

Жирні кислоти 26

Життєва ємність легенів 60

Жіноча статева система 221

Жовч 42

Жовчний міхур 38

З

Завитка 165

Загальна ємність легенів 60

Залози внутрішньої секреції 200

Залози зовнішньої секреції 200

Заплідненя 226

Звивистий каналець нефрону 92

Зв’язки 107

Зіниця 157

Зовнішнє вухо 164

Зовнішній слуховий прохід 164

Зорова сенсорна система 157

Зоровий аналізатор 160

Зоровий нерв 162

Зсідання крові (коагуляція) 69

Зуби 40

Зубна емаль 41

Й

Йодопсин 162

І

Ікла 40

Імунітет 18

Імунна система 14

Інстинкти 179

Інсулін 204

Інтернейрон 17

Інтерорецептори 155

К

Калорійність (енергетична цінність) 30

Кальцитонін 203

Капіляри 68

Кисть 112

Кінцевий мозок 142

Кірковий шар нирок 90

Кіфоз 123

Клітинний імунітет 208

Клубова кишка 39

Коваделко 165

Колаген 107

Колбочки 162

Корінь зуба 41

Коронка зуба 41

Короткозорість 171

Кортизол 205

Кортикостероїди 205

Кортіїв орган 165

Кришталик 158

Кровоносна система 14

Кутні зуби 40

Л

Легені 13

Лейкоцити 67

Лізосоми 8

Лізоцим 41

Ліквор 136

Лікувальна сироватка 210

Лімбічна кора 143

Лімбічна система 143

Лімфа 14

Лімфатична система 14

Лімфатичні вузли 14

Лімфатичні судини 14

Лімфообіг 81 Лімфоцити 67

Лобова частка головного мозку 142

Лордоз 123

М

Мале коло кровообігу 74

Мальтаза 41

Матка 222

Медіатори 17

Меланін 162

Меланхолічний тип ВНД 176

Менструальний цикл 225

Мислення 189

Міжреберні м’язи 60

Мікроворсинки 43

Міозин 115

Міокард 75

Міофібрили 115

Міст 139

Мітохондрії 8

Мовлення 181

Мозковий шар нирок 90

Мозочок 139

Молоточок 165

Монохромазія 171

М’язи-антагоністи 118

М’язи голови 118

М’язи живота 118

М’язи-згиначі 118

М’язи плечового пояса 120

М’язи пояса нижніх кінцівок 120

М’язи-розгиначі 118

М’язи-синергісти 118

М’язи спини 118

М’язи тулуба 118

М’язи шиї 120

М’язова тканина 10

М’язове волокно 114

Н

Надниркові залози 205

Нейрогуморально-імунна регуляція 198

Нейрон 11

Нерви 134

Нервова регуляція 130

Нервова система 14

Нервова тканина 11

Нервове волокно 130

Нервові (електричні) імпульси 130

Нервові центри 133

Неспецифічний вроджений імунітет 208

Нефрон 90

Нижня порожниста вена 74

Нирки 89

Ниркова капсула 92

Ниркова миска 90

Ниркові ворота 90

Ниркові пірамідки 90

Нігті 97

Норадреналін 147

Носова порожнина 54

Носоглотка 55

Ноцирецептори 170

О

Обмін речовин і енергії (метаболізм) 22

Овуляція 226

Одинарний (гаплоїдний) набір хромосом 223

Око 157

Оксигемоглобін 58

Оогенез 224

Опорно-рухова система 15

Оптична система ока 158

Орган дотику 169

Орган рівноваги 168

Органели 8

Органи імунної системи 207

Остеони 108

Остеоцити 107

Отоліти 168

Очеревина 37

П

Палички 162

Пам’ять 186

Паралельний м’яз 116

Парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи 146

Паратгормон 205

Паращитоподібні залози 205

Пеніс 221

Пепсин 25

Первинна сеча 93

Передній мозок 139

Передпліччя 112

Передсердя 73

Перилімфа 165

Перистальтичні рухи 38

Перистий м’яз 116

Периферична нервова система (ПНС) 133

Перша сигнальна система 182

Петля нефрону 92

Печінка 46

Підшкірна клітковина 96

Підшлункова залоза 38

Підщелепні слинні залози 41

Під’язикові слинні залози 41

Піхва 15 Плазма крові 66

Плазматична мембрана 8

Пластичний обмін (анаболізм, асиміляція) 23

Плацента 228

Плевра 56

Плевральна порожнина 56

Плече 112

Подвійний (диплоїдний) набір хромосом 222

Поживні речовини 29

Пологи 229

Порожнинне травлення 42

Порожниста кишка 39

Посмугована м’язова тканина 114

Постембріональний розвиток 230

Потилична частка головного мозку 142

Потові залози 96

Привушні слинні залози 41

Пристінкове травлення 42

Прогестерон 206

Проміжний мозок 141

Пропріорецептори 169

Пульпа 41

Р

Райдужна оболонка 157

Реабсорбція в нирках 93

Ребра 112

Регуляторні системи організму 14

Регуляція дихальних рухів 60

Регуляція ковтання 48

Регуляція росту 203

Регуляція серцевого ритму 77

Регуляція сечовиділення 90

Регуляція слиновиділення 48

Регуляція травлення 48

Резус-фактор 71

Репродуктивна (статева) система 15

Ретикулярна формація 140

Рефлекс 17

Рефлекторна дуга 17

Рибосоми 8

Різці 40

Рогівка 157

Родопсин 162

Розмноження 15

Ротова порожнина 13

Рухливий нейрон (нейрон-ефектор) 17

С

Сальні залози 96

Саморегуляція 5

Сангвінічний тип ВНД 177

Саркомер 175

Свідомість 190

Секретин 50

Секреція в нирках 93

Сенсорна зона кори 143

Сенсорна система смаку 167

Сенсорні рецептори 155

Сенсорні системи 154

Сенсорні стимули 154

Середнє вухо 164

Середній мозок 139

Серце 75

Серцевий цикл 76

Сечівник 13

Сечовидільна система 13

Сечовий міхур 13

Сечоводи 13

Сила м’яза 121

Симпатичний відділ вегетативної нервової системи 146

Синапс 17

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 212

Сироватка крові 66

Система кровообігу 73

Систола 76

Систолічний об’єм крові (СОК) 77

Сім’яники 206

Сім’яні протоки 15

Сіра речовина мозку 136

Сітківка 158

Скелет голови (череп) 110

Скелет ніг 112

Скелет плечового пояса 112

Скелет рук 112

Скелет тазового пояса 112

Скелет тулуба 110

Склера 157

Склисте тіло 158

Скронева частка головного мозку 142

Слинні залози 41

Сліпа пляма 163

Слухова сенсорна система 163

Соматична нервова система 134

Соматичні клітини 222

Сон 190

Сперматогенез 224

Сперматозоїди

15 Специфічний набутий імунітет 209

Спинний мозок 136

Сполучна тканина 10

Статеві залози 206

Статеві органи 15

Стегно 112

Стовбур головного мозку 139

Стомлення м’язів 121

Стопа 113

Стравохід 38

Стремінце 165

Суглоб 107

Сухожилля 107

Сфінктер 38

Т

Тактильна система 15

Таламус 141

Теморецептори 169

Теплообмін організму 98

Теплопродукція організму 99

Терморегуляція організму 98

Тестостерон 206

Тимус 14

Типи темпераменту 176

Тиреоїдні гормони 205

Тім’яна частка головного мозку 142

Тканина 9

Тканинна рідина 68

Товстий кишечник 38

Тонкий кишечник 38

Травлення 36

Травна система 13

Травний тракт 13

Травні залози 13

Травні соки 45

Транспортні системи організму 14

Трахея 56

Трипсин 25

Тристулковий клапан 75

Тромбоцитарний тромб 69

Тромбоцити 67

Трубчаста кістка 108

У

Умовні рефлекси 179

Ф

Фагоцити 67

Фагоцитоз 67

Фази пам’яті 186

Фаланги пальців 112

Фермент 24

Феромони 172

Фібрин 70

Фібриновий тромб 70

Фібриноген 66

Фібриноліз 70

Фізіологічна система 12

Фільтрація в нирках 93

Флегматичний тип ВНД 176

Формені елементи крові 66

Х

Хемотрипсин 42

Хімічний склад організму людини 5

Хімус 38

Холеричний тип ВНД 176

Холецистокінін 50

Хондроцити 108

Хребет 110

Хребці 110

Хромосоми 7

Хрящі 108

Хрящова тканина 108

Ц

Центральна нервова система (ЦНС) 133

Центральна ямка 163

Цитоплазма 8

Ч

Частота серцевих скорочень (ЧСС) 77

Червоні м’язові волокна 121

Черевце м’яза 116

Чоловіча статева система 220

Чутливий (рецепторний) нейрон 17

Чутливі ганглії 134

Ш

Шийка зуба 41

Шийний відділ скелета 110

Шкіра 14 Шлунковий сік 42

Шлунок 38

Штучний набутий імунітет 209

Щ

Щитоподібна залоза 204

Я

Ядро 8

Яєчка 15

Язик 41

Яйцеклітини 15Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити