Біологія 9 клас

Розділ 14 СВІДОМІСТЬ І МИСЛЕННЯ


§ 83. Психічні властивості людини і вибір професії


Як виявити своє покликання — улюблену справу, яка дарує людині радість і додає упевненості у своїх силах? Для свідомого вибору майбутньої професії потрібно відповісти на три запитання: що ви знаєте про світ професій, наскільки глибоко ви розумієте власні індивідуальні особливості і чи усвідомлюєте вимоги, які висуває та або інша професійна діяльність.

Усе розмаїття професій за ознакою предмета, на який спрямована діяльність людини, можна умовно розділити на п’ять типів.

Перший тип — «Людина — Природа». Предметом професійної діяльності в цьому випадку є організми і біологічні процеси. Це характерно для професій, пов’язаних із сільським господарством, лісівництвом, дослідженнями в галузі біології. Щоб зрозуміти, чи готові ви стати агрономом, садівником або лісником, ветеринаром, мікробіологом тощо, з’ясуйте, чи цікавить вас світ живої природи, чи готові ви віддавати свої сили роботі з його об’єктами — складними, мінливими, нестандартними. Для успішного освоєння професій цього типу необхідні фізична витривалість, акуратність, ініціатива й самостійність, терпіння.

Для професій типу «Людина — Техніка» предметом діяльності є машини, механізми, прилади, складні технічні системи, транспорт — усі можливі технічні засоби праці. Перелік професій, що належать до цього типу, є найдовшим. До нього відносять інженерів і технологів усіх спеціальностей, робочих (слюсар, токар, монтажник тощо), водіїв автомобілів, електротранспорту, пілотів і навіть тих, хто займається переробкою продуктів сільського господарства.

Тому, хто має намір вибрати професію цього типу, окрім інтересу до природничих наук, до математики, конструювання, необхідно мати точний окомір, високу координацію, точність і жвавість рухів. Важливими також є розвинене технічне й просторове мислення, здібності до конструювання, вміння читати схеми й креслення. Професії, які відносять до цього типу, потребують від людини і певних властивостей особистості: самостійності, зосередженості, відповідальності, витримки.

Для професій типу «Людина — Знак» предметом праці є великі обсяги інформації, що фіксуються за допомогою знакових систем: креслень, таблиць, формул, текстів, програм. Це професії, пов’язані з діловодством (секретар), бухгалтерією і фінансами (бухгалтер, економіст, банківські службовці), створенням і аналізом текстів (редактор, перекладач), з розробкою штучних знакових систем (програміст) тощо.

Аби досягти успіху в цих професіях, необхідно вміти концентруватися, занурюватися у світ здавалося б сухих позначень, відволікатися від наочних властивостей навколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть у собі ті чи інші знаки. Необхідними рисами в цьому випадку будуть розвинене абстрактне мислення, математичні або лінгвістичні здібності, здатність до тривалої, монотонної роботи. Важливими є також емоційна усталеність, відповідальність, надійність.

У професіях типу «Людина — Людина» професійна діяльність спрямована на налагодження взаємодії між людьми. Ці професії пов’язані з керівництвом колективами, навчанням і вихованням, обслуговуванням, інформуванням людей.

Для оволодіння такими професіями слід навчитися контактувати з людьми, переключатися на різні справи, розподіляти увагу, мати витривалість, розвинене мовлення. Професійно важливими рисами людини є доброзичливість, витримка, такт, альтруїзм, далекоглядність, лідерські здібності.

Для професій типу «Людина — Художній образ» характерна спрямованість на створення художніх образів у різних сферах діяльності (образотворчій, музичній, сценічній, літературній). Представниками професій цього типу є художники, фотографи, дизайнери, музиканти, співаки, актори, режисери тощо. Необхідними умовами діяльності є розвинені спеціальні здібності, художній смак, фантазія, уява, а також наполегливість, працездатність. Важливі для таких професій якості — розвиток аналізаторів, тонкої моторики, образної пам’яті й креативність мислення.

Стан здоров’я людини та її індивідуальні психофізіологічні особливості можуть як полегшувати, так і перешкоджати успішному оволодінню професією. Насамперед необхідно пам’ятати про властивості темпераменту, який накладає відбиток на всі психічні процеси людини. Чи можна уявити собі льотчика-флегматика або бухгалтера- холерика? Наскільки комфортно себе відчуватиме меланхолік- керівник або сангвінік-фармацевт? Люди з різними типами темпераменту можуть пристосуватися до різноманітних вимог професій за рахунок винаходу свого індивідуального стилю діяльності, але питання полягає в тому, якою психологічною ціною це буде досягнуто.

Турбота про власне фізичне й психічне здоров’я, самопізнання, розвиток здібностей дає змогу кожному відчувати себе повноцінною особистістю. Така людина із усього різноманіття професій вибере ту, у якій вона зможе досягти найбільшого успіху.

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

Депресія — що це?

Меланхолія, нудьга, депресія — ці слова позначають стан, під час якого настрій людини пригнічений, вона відчуває постійну втому, тривогу, страх, думки людини зосереджуються лише на неприємних сторонах життя. Минуле здається ланцюгом нескінченних помилок, а майбутнє бачиться безперспективним. Причини депресії можуть бути зовнішніми, тобто такими, що не залежать від волі людини. Так, смерть рідних або друзів, розлучення батьків, хронічна хвороба є дуже сильними стресорами, які виснажують психічні сили людини. Проте спричинити депресію можуть і внутрішні чинники — наше ставлення до себе, до інших людей, до здійснення наших бажань та очікувань.

Буває, що відмінник, отримавши двійку, вважає себе нікчемною людиною, не здатною до високих досягнень. Напевне, у нього не сформоване уявлення про те, що кожна людина має право помилятися, і від цього її цінність не зменшується. Дівчина, яка стверджує, що друзі спілкуються з нею лише через можливість списати, насправді дуже невпевнена в собі. Вона ігнорує і знецінює все гарне, що є в її стосунках з іншими. Або візьмемо хлопця, який страждає від відчуття власної непотрібності, оскільки йому не телефонують друзі, хоча насправді вони просто зайняті. Таке упереджене ставлення до себе зазвичай є наслідком егоцентризму і нерозуміння мотивів вчинків інших людей. Хоча подібні висновки щодо самого себе і є хибними, вони можуть спричинити депресію.

Не слід зверхньо ставитись до постійно пригніченого настрою. Якщо людина тривалий час скаржиться на пригніченість, байдужість до життя, в жодному випадку не давайте їй поради «викинути цю нісенітницю з голови». Кожний має знати: депресія посилюється, якщо її існування ставлять під сумнів. Тому дуже важливою є готовність вислухати та зрозуміти людину.

Допомогу людині, у якої виникли серйозні психологічні проблеми, можуть надати психолог і лікар-психотерапевт. Основним інструментом такого лікаря є слово, а майстерність психотерапевта виявляється в умінні розмовляти з пацієнтом так, аби завоювати його довіру. Спілкування в атмосфері довіри і взаєморозуміння дає змогу лікарю допомогти людині з’ясувати, що спричиняє її проблеми, змінити ставлення до себе й оточення, навчитися контролювати свій психологічний стан.

НАША ЛАБОРАТОРІЯ

За цей рік, вивчаючи біологію, ви не лише дізналися багато важливого про будову і функціонування організму людини, але й набули певних навичок роботи з навчальними текстами. Тому вам мають бути цікавими поради, які дають психологи тим, кого турбують питання власної самоосвіти. Ознайомтеся із «Заповідями читача»

і подумайте, що ви могли б додати до них, ґрунтуючись на власному досвіді.

Заповіді читача

А. Загальна:

Не читай усі книги на один лад. Спосіб читання має відповідати меті читання.

Б. Під час читання для самоосвіти:

Пам’ятай — читання є однією з найважливіших, найсерйозніших робіт.

Не шкодуй на читання ані часу, ані сил: усе повернеться до тебе «з вершком».

Борись із лінощами мислення і уявлення: це найзліші вороги справжнього читача.

Домагайся того, аби чітко зрозуміти кожне місце в книзі. Якщо самостійно це зробити не вдається, звертайся за допомогою до вчителя, батьків, друзів.

Не пропускай нічого в книзі, не залишай книгу недочитаною без серйозних причин.

Де треба, примушуй уяву працювати на повну силу.

Завжди читай з олівцем у руці — роби помітки, виписки, конспект. Спочатку намагайся добре зрозуміти і лише потім критикуй. Прочитавши книгу, зроби коротке резюме.

В.    Про вибір книг для самоосвіти:

Порадься з тим, хто знається на темі, яка тебе цікавить. Склади план читання; читай, керуючись ним.

Читай хоча б небагато, але уважно.

Читай не занадто легке, але й не занадто складне.

ПІДСУМКИ

•     Свідомість - вищий рівень психічної діяльності, властивий лише людині. Свідомість формується у спілкуванні завдяки мовленню. Мовлення є засобом комунікації, збереження і передачі суспільного досвіду, інструментом мислення. Фізіологічною основою мовлення є зв'язки між центральними відділами аналізаторів і мовленнєвими центрами кори головного мозку (друга сигнальна система). Основні функції мислення - пізнавальна і прогностична. За засобами розрізняють словесно-логічне і образне мислення.

•     Індивідуальні відмінності людей визначені їх задатками, темпераментом, особливостями характеру. Люди відрізняються за рівнем здібностей, їх розвиток залежить як від задатків, так і від участі людини в різних видах діяльності (навчальній, творчій, дослідницькій, практичній).

•     Особистістю людина стає в процесі виховання в суспільстві і реалізації своїх соціальних і духовних потреб. У процесі засвоєння соціальних норм і розвитку самосвідомості людини відбувається становлення її інтересів, цінностей та ідеалів. Умовою вибору професії є усвідомлення людиною своїх індивідуальних особливостей і інтересів.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити